(advertentie)

De zorg voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Braam, locatie Praam 9a in Haulerwijk, onder verscherpt toezicht gesteld. Braam biedt zorg en begeleiding aan mensen met een beperking. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Binnen een half jaar moet Braam maatregelen nemen om dit te verbeteren. Als het nodig is ook bij andere locaties van Braam.

Dit is er aan de hand
Op 9 september bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Braam. De inspectie stelt vast dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook geeft de aansturing weinig vertrouwen in de verbetering hiervan. De tekortkomingen die de inspectie constateert tijdens het bezoek zijn onder meer:

  • Cliënten worden niet altijd op een respectvolle manier behandeld.
  • Cliëntdossiers worden niet structureel bijgehouden. Hierdoor is de voortgang van de zorg aan de cliënten niet goed in beeld.
  • De Wet zorg en dwang is onvoldoende bekend. Cliënten worden onnodig in hun vrijheid beperkt.
  • Er zijn niet altijd voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar. Hierdoor is de werkdruk hoog en valt er soms iemand zonder de juiste scholing in.
  • De organisatie leert onvoldoende van incidenten in de zorg. Er ontbreekt een meldcultuur binnen de organisatie. Ook staan er geen afspraken rond incidenten op schrift.
  • Cliënten en hun familie kunnen bij klachten geen gebruik maken van een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie.
  • De medicatieveiligheid voor de cliënten is niet voldoende. Medicatie wordt soms gegeven door een medewerker die hier geen scholing voor heeft gehad.

Hoe nu verder
Braam moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een half jaar, de nodige verbeteringen doorvoeren. De inspectie volgt de voortgang van de maatregelen nauwlettend. Ook moet Braam tijdens het verscherpt toezicht twee tussentijdse resultaatverslagen aanleveren. Als het nodig is kan de inspectie vervolgmaatregelen nemen.

Documenten
B.V. Braam Haulerwijk instellen VT oktober 2021
B.V. Braam Praam 9a Haulerwijk september 2021

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/10/26/verscherpt-toezicht-voor-braam-locatie-praam-9a-in-haulerwijk
Originele titel: Verscherpt toezicht voor Braam, locatie Praam in Haulerwijk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-26

Relevante artikelen ...

Fast & Easy Care in Utrecht heeft een aanwijzing gekregen De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg en vertoont grote tekortkomingen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgaanbieder Fa... Management & beleid Wed, 04 May 2022, 14:24:32
Langetermijnvisie voor covid door multidisciplinair team Conclusie dat covid niet meer helemaal weggaat ‘Van bestrijden van een pandemie naar leven met een endemie’, zo heet het document dat experts van ond... Management & beleid Tue, 01 Feb 2022, 10:11:46
Toezicht inspectie bij seksueel grensoverschrijdend gedrag aangepast Een zorgrelatie is gebaseerd op vertrouwen en veiligheid De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat zich in het toezicht op een veilige zorgrelatie m... Management & beleid Thu, 20 Jan 2022, 16:40:24
Toezicht op de Wmo verslechterd Sinds de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning ... Management & beleid Mon, 13 Dec 2021, 14:47:08
Strengere regels om contacten te beperken Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december Het kabinet neemt strengere maatregele... Management & beleid Sat, 13 Nov 2021, 09:25:12
Investeringen in coronabestrijding, pandemische paraatheid en jeugdzorg In totaal wordt er 100 miljard euro besteed aan de zorg in 2022 Het kabinet blijft zich maximaal inzetten om de coronacrisis te bestrijden en investe... Management & beleid Tue, 21 Sep 2021, 13:34:24