De zorg voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Braam, locatie Praam 9a in Haulerwijk, onder verscherpt toezicht gesteld. Braam biedt zorg en begeleiding aan mensen met een beperking. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Binnen een half jaar moet Braam maatregelen nemen om dit te verbeteren. Als het nodig is ook bij andere locaties van Braam.

Dit is er aan de hand
Op 9 september bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Braam. De inspectie stelt vast dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook geeft de aansturing weinig vertrouwen in de verbetering hiervan. De tekortkomingen die de inspectie constateert tijdens het bezoek zijn onder meer:

  • Cliënten worden niet altijd op een respectvolle manier behandeld.
  • Cliëntdossiers worden niet structureel bijgehouden. Hierdoor is de voortgang van de zorg aan de cliënten niet goed in beeld.
  • De Wet zorg en dwang is onvoldoende bekend. Cliënten worden onnodig in hun vrijheid beperkt.
  • Er zijn niet altijd voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar. Hierdoor is de werkdruk hoog en valt er soms iemand zonder de juiste scholing in.
  • De organisatie leert onvoldoende van incidenten in de zorg. Er ontbreekt een meldcultuur binnen de organisatie. Ook staan er geen afspraken rond incidenten op schrift.
  • Cliënten en hun familie kunnen bij klachten geen gebruik maken van een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie.
  • De medicatieveiligheid voor de cliënten is niet voldoende. Medicatie wordt soms gegeven door een medewerker die hier geen scholing voor heeft gehad.

Hoe nu verder
Braam moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een half jaar, de nodige verbeteringen doorvoeren. De inspectie volgt de voortgang van de maatregelen nauwlettend. Ook moet Braam tijdens het verscherpt toezicht twee tussentijdse resultaatverslagen aanleveren. Als het nodig is kan de inspectie vervolgmaatregelen nemen.

Documenten
B.V. Braam Haulerwijk instellen VT oktober 2021
B.V. Braam Praam 9a Haulerwijk september 2021

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/10/26/verscherpt-toezicht-voor-braam-locatie-praam-9a-in-haulerwijk
Originele titel: Verscherpt toezicht voor Braam, locatie Praam in Haulerwijk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-26

Relevante artikelen ...

Betere spreiding patiënten COVID-19 IGJ en NZa doen opnieuw een dringend beroep op alle regio’s om de gezamenlijke draagkracht te optimaliseren De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de... Management & beleid Tue, 09 Nov 2021, 21:32:20
Geen aanwijzing meer en einde last onder dwangsom voor AZR-Zorg De thuiszorgaanbieder heeft de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing en last onder dw... Management & beleid Sat, 30 Oct 2021, 13:58:23
Investeringen in coronabestrijding, pandemische paraatheid en jeugdzorg In totaal wordt er 100 miljard euro besteed aan de zorg in 2022 Het kabinet blijft zich maximaal inzetten om de coronacrisis te bestrijden en investe... Management & beleid Tue, 21 Sep 2021, 13:34:24
Terechte boete voor Dokteronline Het is verboden om publieksreclame te maken voor uitsluitend op recept (UR) geneesmiddelen De IGJ heeft in 2017 en 2018 terecht twee boetes opgeleg... Management & beleid Sat, 03 Jul 2021, 18:21:24
Stichting Dahlion uit Zeist gestopt met zorgverlening De aanwijzing is hierdoor beëindigd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing aan thuiszorgorganisatie Stichting Dahlion uit Ze... Management & beleid Mon, 21 Jun 2021, 14:06:30
DKB Thuiszorg in Hengelo geen last onder dwangsom meer De tekortkomingen zijn voldoende opgelost De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom bij DKB Thuiszorg beëindigd. DKB T... Management & beleid Thu, 10 Jun 2021, 12:25:33