(advertentie)

Het Leger des Heils pleit daarom voor een Deltaplan Wonen voor dak- en thuislozen, dat per direct van start gaat

Op de dag dat het CBS bekendmaakt dat er momenteel nog altijd 32.000 dak- en thuisloze mensen zijn in Nederland, voert het Leger des Heils actie voor deze kwetsbare doelgroep. Op het Malieveld in Den Haag plaatste de organisatie duizenden lichtjes die de mensen zonder dak boven hun hoofd in ons land representeren.

Het Leger des Heils ziet dagelijks dat de maatschappelijk opvang verstopt is en te weinig mensen uitstromen, want er zijn te weinig passende woonplekken. Het Leger des Heils pleit daarom voor een Deltaplan Wonen voor dak- en thuislozen, dat per direct van start gaat.

Wachten kan niet meer
Het gaat vaak om kwetsbare, wanhopige mensen die met veel problemen tegelijkertijd aankloppen bij de maatschappelijke opvang. Op dit moment lopen de huidige beleidsprogramma’s op dit gebied af. Het Leger des Heils vraagt daarom dringend het kabinet om aan de slag te gaan met het bieden van woonplekken aan daklozen. Dat is niet alleen goed voor de doelgroep, maar ook bespaart dit de samenleving miljoenen aan kosten voor opvang.

Bestuursvoorzitter kapitein Harm Slomp: “Er moet meer aandacht komen voor de preventie van dakloosheid en het belang van bestaanszekerheid. In de huidige wooncrisis dreigen de dak- en thuisloze mensen weer aan het kortste eind te trekken. We pleiten met deze actie voor een structurele oplossing voor deze groep. Wonen is een mensenrecht”.

Deltaplan Wonen
In de woonagenda van het nieuwe kabinet moet een Deltaplan Wonen komen, specifiek gericht op dak- en thuislozen. “We doen dan ook een klemmend beroep op de politiek”, aldus Slomp. Volgens het Leger des Heils is het hebben van een eigen plek een beginpunt voor het herstel van het gewone leven. Tevens scheelt het de samenleving enorm veel geld, en zijn zaken als bestaanszekerheid en menswaardigheid beter geborgd als mensen een eigen woonplek hebben. Wonen is geen beleggingsproduct of een marktplaats, maar een fundamenteel mensenrecht. De overheid is nu aan zet om dit recht voor deze doelgroep vorm te geven.

Het Leger pleit voor het sneller realiseren van minimaal 10.000 extra (tijdelijke) woonplekken. Dat is mogelijk wanneer braakliggende (splinter)terreinen hiervoor beschikbaar worden gesteld, wanneer leegstaande gebouwen worden omgebouwd tot zelfstandige woon-units en wanneer woningdelen gemakkelijker wordt. Ook moet er een huisvestingsplicht komen voor gemeentes en corporaties. Voldoende middelen voor begeleiding en schuldhulpverlening om terugval en overlast te voorkomen. En voor zwerfjongeren moeten goedkope woonplekken worden gekoppeld aan (intensieve) begeleiding.

Gelukkig zien we ook dat veel gemeentes aan de slag zijn gegaan om de problematiek van dak- en thuislozen op te lossen. Maar dat is nog niet genoeg. In heel Nederland moeten volgens het Leger des Heils de schouders eronder om woonplekken te realiseren voor deze groep.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Leger des Heils / Reina Dijksterhuis
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Leger des Heils
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.legerdesheils.nl/artikel/actie-leger-des-heils-daklozen-hebben-nu-woonplek-nodig
Originele titel: Actie Leger des Heils: daklozen hebben nu woonplek nodig!
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-03

Relevante artikelen ...

Meer lef en daadkracht van een nieuw kabinet verwacht Het uitblijven van de beloofde ruimte voor loonsverhoging van zorgmedewerkers is voor ActiZ onbegrijpelijk en onaanvaardbaar De nieuwe coalitie ontwi... Management & beleid Fri, 17 Dec 2021, 15:01:59
Ongekende daling aantal banen Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322 duizend banen minder dan een kwartaal... Management & beleid Fri, 14 Aug 2020, 05:56:27
In 2019 stegen de zorguitgaven met 5,2 procent De stijging van de zorguitgaven gaat gepaard met een toename van het aantal mensen dat in de gezondheids- en welzijnszorg werkt In 2019 is 106,2 milj... Management & beleid Thu, 11 Jun 2020, 06:35:21
Zorguitgaven met 2,1 procent gestegen De zorguitgaven in brede zin namen met 2,1 procent minder snel toe dan het bbp, dat in 2017 met 4,3 procent (in werkelijke prijzen) groeide In 2017 i... Management & beleid Tue, 29 May 2018, 12:29:48
Meer mensen onder armoedegrens Huishoudens die met een laag inkomen moeten rondkomen is verder toegenomen Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest ... Management & beleid Wed, 17 Jan 2018, 09:32:30
Omzet zorgpraktijken toegenomen De omzet van zorgpraktijken is met wel 50% toegenomen Tussen 2005 en 2015 is de omzet van zorgpraktijken met 50 procent toegenomen. Tandartsen, huisa... Management & beleid Wed, 15 Nov 2017, 09:25:03

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com