INGIMAGE

GGZ Nederland is blij met de uitspraak van het gerechtshof in hoger beroep, ten gunste van jeugdhulpaanbieders.

Gemeenten zijn zelf financieel verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende jeugdhulp. Het plafondbudget dat gemeenten aan instellingen toekennen, moet daarom realistisch zijn. De uitspraak heeft precedentwerking voor instellingen die jeugdhulp aanbieden in andere gemeenten. In een vergelijkbare situatie kunnen zij zich op de uitspraak beroepen.

Voorzitter GGZ Nederland Jacobine Geel: ‘Gemeenten dienen te zorgen voor voldoende beschikbaarheid van jeugdhulp. Toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg voor kinderen en jeugdigen is in het belang van iedereen. Alleen als alle partijen daarin hun verantwoordelijkheid nemen kunnen we daarvoor zorgen.’

VERDUIDELIJKING KADERS AANBESTEDING JEUGDHULP

Een consortium bestaande uit GGZ Rivierduinen, MEE, Stek jeugdhulp en ’s Heeren Loo spande een kort geding aan tegen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem om de aanbesteding van jeugdhulp voor 2016. De rechtbank Den Haag gaf het consortium eerder al gelijk. De uitspraak van het Hof bevestigt dit. De uitspraak zorgt voor een afbakening van het speelveld en kleurt het toetsingskader in voor gemeentelijke aanbesteding van jeugdhulp, waarmee wordt voorkomen dat de kwaliteit van de jeugdhulp in gevaar komt.

INFORMATIEVERPLICHTING GEMEENTEN

De gemeenten wilden met de aanbesteding verandering in de organisatie van jeugdhulp tot stand brengen. Instellingen moesten door efficiënter te werken grote besparingen realiseren. In die situatie zijn gemeenten volgens het Hof verplicht om aan instellingen detailinformatie te geven over de vorm van zorg, gebruikersduur en kosten van de behandeling. Gemeenten kunnen niet volstaan met geaggregeerde gegevens. Dat vloeit voort uit de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijke behandeling en transparantie.

VERDELING FINANCIËLE RISICO’S JEUGDHULP

Gemeenten mogen volgens het Hof niet alle financiële risico’s bij de instellingen neerleggen. Dat is disproportioneel. Met het oog op het algemeen belang mogen gemeenten efficiencyprikkels inbouwen in de aanbesteding, zoals een plafondbudget of doorleverplicht. Maar als het risico van budgetoverschrijding reëel is, pakken die prikkels disproportioneel uit. Gemeenten zijn dan volgens het Hof verplicht om te voorzien in een veiligheidsventiel. Zo’n ventiel maakt duidelijk hoe wordt omgegaan met budgetoverschrijdingen. Dit kan betekenen dat de (financiële) voorwaarden van de opdracht na gunning worden aangepast.

Bron: GGZ Nederland

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-11-28

Relevante artikelen ...

Gemeenten besteden extra budget niet alleen aan jeugdzorg De prioriteit van gemeenten moet volgens Jeugdzorg Nederland liggen bij de juiste hulp voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen Gemeenten besteden een... Jeugdzorg Thu, 14 Oct 2021, 14:34:56
Brandbrief naar 9.000 gemeenteraadsleden gestuurd door Het Vergeten kind De zorg voor kwetsbare kinderen tot frustratie van veel hulpverleners in de jeugdzorg in veel gevallen nog steeds onder de maat Stop de carrousel van... Jeugdzorg Mon, 16 Nov 2020, 14:21:39
Positie van ouders als curator onderuit door misbruik wet Dit blijkt uit journalistiek onderzoek van onder meer Trouw en de Monitor Sommige zorgaanbieders misbruiken de wet om van ‘lastige’ ouders af te kome... Jeugdzorg Wed, 08 Jan 2020, 11:41:36
Bijna 1 op de 10 jongeren gebruiken jeugdzorg De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg is in handen van de gemeente. Van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland kregen 428 duizend jeugdzorg in 2018.... Jeugdzorg Tue, 30 Apr 2019, 13:09:26
Zorgen over betaalbaarheid en jeugdhulp Betaalbaarheid, toegang en continuïteit van zorg en ondersteuning zijn nog lang niet op orde, laat Ieder(in) aan de Tweede Kamer weten. Vijf jaar na ... Jeugdzorg Tue, 09 Oct 2018, 13:43:11
Actiebereidheid is groot bij de jeugdzorg Maandag 3 september is een actie tegen de nijpende situatie in de jeugdzorg gepland Ruim 2.000 jeugdzorgwerkers zijn van plan op maandag 3 septembe... Jeugdzorg Mon, 13 Aug 2018, 13:39:27