(advertentie)

Mensen met het syndroom van Down hebben een minder goede afweer

Onderzoek door het UMC Utrecht naar de afweer na toediening van het coronavaccin bij volwassenen met het Downsyndroom toont aan dat zij mogelijk minder goed beschermd zijn na twee corona vaccinaties. Op basis van onder andere dit onderzoek heeft de Gezondheidsraad vandaag aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd alle volwassenen met het syndroom van Down versneld een booster vaccinatie aan te bieden.

Minder goede afweer
Mensen met het syndroom van Down hebben een minder goede afweer. Hierdoor hebben zij een grotere kans om ernstig ziek te worden als ze geïnfecteerd raken met het coronavirus. In Nederland zijn mensen met het Downsyndroom dan ook als hoog risicogroep met voorrang gevaccineerd met Moderna, Pfizer of AstraZeneca. Het PRIDE onderzoek dat het UMC Utrecht sinds februari 2021 in samenwerking met het RIVM doet, onderzoekt of het minder goed werken van het afweersysteem van mensen met Down ook invloed heeft op werking van de coronavaccins. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het COVID-19 programma van ZonMw, waarin 8 studies gefaciliteerd worden die zich richten op de werking van COVID-19 vaccins. 

Wel afweerreactie maar mogelijk minder sterk
Aan het onderzoek deden 316 gevaccineerde deelnemers mee waarvan 224 mensen het Downsyndroom hadden. De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat alle deelnemers een afweer reactie hebben ontwikkeld na de vaccinaties. Wel zijn er vier weken na de tweede Pfizer of Moderna vaccinatie bij de mensen met het Downsyndroom gemiddeld minder hoge niveaus van antistoffen gevonden in vergelijking met de mensen zonder Downsyndroom. Na vaccinatie met AstraZeneca zijn er geen verschillen tussen de twee groepen, de antistofniveaus zijn gemiddeld lager dan na Moderna of Pfizer, zoals bij de controle groep.

“Uit ons onderzoek blijkt dat vier weken na de tweede Pfizer of Moderna vaccinatie mensen met het Downsyndroom minder hoge antistoffen hebben in vergelijking tot mensen zonder het syndroom van Down.” Prof. Dr. Louis Bont, Kinderinfectioloog-immunoloog en hoofdonderzoeker UMC Utrecht 

Hoe nu verder?
De uitkomsten van het PRIDE onderzoek zijn aangeboden aan de Gezondheidsraad. Op basis van onder andere dit Utrechtse onderzoek heeft de Gezondheidsraad aan het ministerie van VWS geadviseerd alle volwassenen met Down syndroom in Nederland versneld een boostervaccinatie aan te bieden.

Om ook de antistoffen na deze booster te kunnen onderzoeken, is nu ook aanvullend onderzoek opgezet. Hierin zullen opnieuw de antistoffen gemeten worden vóór en na de booster vaccinatie. Alleen mensen met het Downsyndroom die reeds deelnemen aan de PRIDE studie komen in aanmerking voor het aanvullende deel van de studie.

Kinderen
Op basis van de huidige resultaten is er voor de kinderen van 12-17 jaar nog geen advies te geven. Het onderzoek voor deze leeftijdsgroep is nog in volle gang en het is nog mogelijk om je hier voor aan te melden. De resultaten van dit deel van het onderzoek zullen op een later moment bekend worden gemaakt.

Over de andere vaccinstudies
Mensen met een minder goed functionerend immuunsysteem lopen een hoger risico op complicaties bij een COVID-19-infectie. Bovendien weten we niet goed genoeg of deze mensen voldoende worden beschermd na vaccinatie. De 8 studies die door ZonMw gefaciliteerd worden, richten zich op de werking van COVID-19 vaccins bij verschillende patiëntgroepen. Om de verkregen kennis snel toe te kunnen passen en overstijgend onderzoek mogelijk te maken, werken de studies in Nederland samen met gezamenlijke afgestemde protocollen en meetmethoden.

Meer informatie over het PRIDE onderzoek, het onderzoeksteam of deelname aan het onderzoek
Meer informatie over kinderen met het syndroom van Down en deelname aan het PRIDE onderzoek
Meer informatie over het COVID-19 programma van ZonMw

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: UMC Utrecht
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : UMC Utrecht
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.umcutrecht.nl/nieuws/coronavaccins-lijken-minder-effectief-bij-down
Originele titel: Coronavaccins lijken minder effectief bij Down
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-18

Relevante artikelen ...

Boostervaccinatie zeer effectief tegen ernstige COVID-19 Op 18 november 2021 is in Nederland de boostervaccinatiecampagne gestart Na een boostervaccinatie was de kans om met het coronavirus in het ziekenhui... Management & beleid Thu, 20 Jan 2022, 16:16:34
Onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor door herschikking Wlz-budget Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort Brancheorganisaties ActiZ en Zorgve... Management & beleid Mon, 15 Nov 2021, 15:08:21
Grote zorgen bij CNV Zorg & Welzijn over de situatie zorgpersoneel De gemuteerde variant van het virus uit Engeland is een extra gevaar voor zorgpersoneel Aan de vooravond van het ‘vaccinatiedebat’ roept CNV Zorg & W... Management & beleid Mon, 04 Jan 2021, 19:08:47
Meeste burgers accepteren de genomen coronamaatregelen Dit blijkt uit herhaalde peilingen van het Nivel met het Consumentenpanel Gezondheidszorg Het grootste deel van de Nederlandse bevolking accepteert... Management & beleid Thu, 14 May 2020, 11:36:21
Reparatie kwaliteitsbudget verpleeghuizen Op dit moment kennen sommige zorgorganisaties een lagere aanspraak op het kwaliteitsbudget dan gewenst Het kwaliteitsbudget moet ook voor het jaar 20... Management & beleid Sat, 16 Mar 2019, 10:50:20
Vaccineer risicogroepen onder kinderen tegen rotavirus De Gezondheidsraad en het Zorginstituut adviseren de minister van VWS om alleen kinderen met een risicofactor te vaccineren tegen het rotavirus. Be... Management & beleid Thu, 28 Sep 2017, 19:19:51