Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd breidt het in oktober 2021 ingestelde verscherpte toezicht bij ggz-aanbieder Compass uit. Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De dossiervoering en het daarin beschreven professioneel handelen is onvoldoende zorgvuldig. Dit kan leiden tot een kwalitatief onvoldoende en onveilige behandeling. De inspectie heeft zonder uitbreiding van het verscherpt toezicht onvoldoende vertrouwen dat de bestuurder de noodzakelijke verbeteringen doorvoert. 

Dit is er aan de hand
De inspectie legde Compass in oktober 2021 met het verscherpt toezicht een aantal maatregelen op. Zo mag de bestuurder geen besluiten nemen die de normale bedrijfsvoering overstijgen zolang het interne toezicht bij Compass niet zeker is gesteld. Ook moet de bestuurder de inspectie maandelijks rapporteren over de liquiditeitsprognose.

Hiernaast deed IGJ onderzoek naar de dossiervoering door de zorgaanbieder. De inspectie constateert dat de dossiers niet transparant en overdraagbaar zijn omdat overwegingen en uitleg waarom wordt afgezien van standaarden en richtlijnen niet zijn vastgelegd. Besluiten worden onvoldoende opgeschreven, net als het medicatiebeleid. Ook heeft de inspectie geconstateerd dat bij een cliënt een declaratieformulier voor verslavingszorg is ingevuld opdat de zorgverzekeraar het te vergoeden bedrag voor de verleende zorg aan de zorgaanbieder overmaakt in plaats van aan de patiënt.

Uitbreiding verscherpt toezicht
De inspectie legt Compass een aantal maatregelen op. De zorgaanbieder moet er onder meer voor zorgen dat regiebehandelaren werken volgens de voor hen geldende regels. Elk dossier moet transparant en overdraagbaar zijn. Ook moet  inzichtelijk worden gemaakt bij welke cliënten de diagnose verslavingsprobleem ten onrechte is gebruikt en dit moet worden hersteld. 

Hoe nu verder
De inspectie volgt de voortgang van de te nemen verbetermaatregelen intensief. Als Compass niet voor 4 januari 2022 de nodige maatregelen heeft genomen kan de inspectie vervolgmaatregelen nemen.

Documenten
Compass BV Zakelijke weergave uitbreiding verscherpt toezicht november 2021

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/11/19/inspectie-breidt-verscherpt-toezicht-voor-ggz-aanbieder-compass-uit
Originele titel: Inspectie breidt verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass uit
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-21

Relevante artikelen ...

Geen aanwijzing meer en einde last onder dwangsom voor AZR-Zorg De thuiszorgaanbieder heeft de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing en last onder dw... Management & beleid Sat, 30 Oct 2021, 13:58:23
Na videoconsult blijft online voorschrijven voorlopig mogelijk Voor het online voorschrijven van medicatie gelden regels en randvoorwaarden Het voorschrijven van medicijnen na online contact tussen de voorschrijv... Management & beleid Fri, 27 Aug 2021, 11:10:38
Zorgvilla Decor in Ede krijgt tweede aanwijzing Decor voldoet niet volledig aan de normen voor goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Cor&Debby Zorgverlening, ook b... Management & beleid Fri, 16 Apr 2021, 13:57:00
Woonzorgvoorziening Altenastaete in Werkendam heeft aanwijzing Altenastaete voldoet niet (of grotendeels niet) aan verschillende normen voor goede zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de woonzorgvoorz... Management & beleid Mon, 22 Mar 2021, 14:41:26
AZR-Zorg heeft een last onder dwangsom gekregen AZR voldoet niet aan het eerste deel van een eerder opgelegde aanwijzing De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft AZR-Zorg bv (AZR), een thuiszorg... Management & beleid Wed, 10 Mar 2021, 16:24:59
Beauty Academy Nederland in Den Haag heeft een aanwijzing gekregen Beauty Academy Nederland mag een deel van de behandelingen niet meer uitvoeren tot er voldoende is verbeterd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd he... Management & beleid Fri, 05 Mar 2021, 10:42:35