(advertentie)

Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd breidt het in oktober 2021 ingestelde verscherpte toezicht bij ggz-aanbieder Compass uit. Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De dossiervoering en het daarin beschreven professioneel handelen is onvoldoende zorgvuldig. Dit kan leiden tot een kwalitatief onvoldoende en onveilige behandeling. De inspectie heeft zonder uitbreiding van het verscherpt toezicht onvoldoende vertrouwen dat de bestuurder de noodzakelijke verbeteringen doorvoert. 

Dit is er aan de hand
De inspectie legde Compass in oktober 2021 met het verscherpt toezicht een aantal maatregelen op. Zo mag de bestuurder geen besluiten nemen die de normale bedrijfsvoering overstijgen zolang het interne toezicht bij Compass niet zeker is gesteld. Ook moet de bestuurder de inspectie maandelijks rapporteren over de liquiditeitsprognose.

Hiernaast deed IGJ onderzoek naar de dossiervoering door de zorgaanbieder. De inspectie constateert dat de dossiers niet transparant en overdraagbaar zijn omdat overwegingen en uitleg waarom wordt afgezien van standaarden en richtlijnen niet zijn vastgelegd. Besluiten worden onvoldoende opgeschreven, net als het medicatiebeleid. Ook heeft de inspectie geconstateerd dat bij een cliënt een declaratieformulier voor verslavingszorg is ingevuld opdat de zorgverzekeraar het te vergoeden bedrag voor de verleende zorg aan de zorgaanbieder overmaakt in plaats van aan de patiënt.

Uitbreiding verscherpt toezicht
De inspectie legt Compass een aantal maatregelen op. De zorgaanbieder moet er onder meer voor zorgen dat regiebehandelaren werken volgens de voor hen geldende regels. Elk dossier moet transparant en overdraagbaar zijn. Ook moet  inzichtelijk worden gemaakt bij welke cliënten de diagnose verslavingsprobleem ten onrechte is gebruikt en dit moet worden hersteld. 

Hoe nu verder
De inspectie volgt de voortgang van de te nemen verbetermaatregelen intensief. Als Compass niet voor 4 januari 2022 de nodige maatregelen heeft genomen kan de inspectie vervolgmaatregelen nemen.

Documenten
Compass BV Zakelijke weergave uitbreiding verscherpt toezicht november 2021

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/11/19/inspectie-breidt-verscherpt-toezicht-voor-ggz-aanbieder-compass-uit
Originele titel: Inspectie breidt verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass uit
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-21

Relevante artikelen ...

Verscherpt toezicht voor Stichting Zorg Thuis uit Driebergen Zorg Thuis heeft niet voor alle locaties de kwaliteit en veiligheid van de zorg in beeld De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Zorg T... Management & beleid Wed, 18 May 2022, 20:36:33
Nieuwe start subsidieregeling Coronabanen in de Zorg 2022 In februari ontving het ministerie van VWS signalen dat er mogelijk misbruik was gemaakt van de regeling Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn ... Management & beleid Wed, 20 Apr 2022, 11:32:59
Actie op misleidend aanbod van antigeensneltesten Zelftesten moeten aan strengere regels voldoen, zodat ze door iedereen gemakkelijk veilig gebruikt kunnen worden De Inspectie Gezondheidszorg en Jeug... Management & beleid Mon, 28 Mar 2022, 19:44:20
Stichting Amsta in Amsterdam niet meer onder toezicht De zorginstelling heeft de afgelopen negen maanden verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op d... Management & beleid Sun, 27 Mar 2022, 11:53:30
Toezicht op de Wmo verslechterd Sinds de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning ... Management & beleid Mon, 13 Dec 2021, 14:47:08
Zorgvilla Decor in Ede heeft last onder dwangsom Inspectie ziet nog steeds tekortkomingen in de cliëntendossiers en in het sturen op kwaliteit en veiligheid De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hee... Management & beleid Fri, 10 Sep 2021, 14:32:03