De toegankelijkheid van huisartsenzorg moet standaard onderdeel gaan uitmaken van de regioplannen

Het is belangrijk dat partijen in de regio samenwerken aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat er ook op lange termijn voldoende huisartsenzorg beschikbaar is. De toegankelijkheid van huisartsenzorg moet standaard onderdeel gaan uitmaken van de regioplannen.

Dit staat in de monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bij de contractering maken zorgverzekeraars over steeds meer thema’s afspraken met de regionale samenwerkingsverbanden. De multidisciplinaire zorg is echter nog altijd sterk gekoppeld aan de huisartsenzorg, waardoor samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines wordt geremd.

Regiobeelden en -plannen
In een toenemend aantal regio’s staat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg onder druk. We zien dat huisartsen, regionale samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraars constructief samenwerken om lokale toegankelijkheidsproblemen op te lossen. Zorgverzekeraars stellen financiële middelen beschikbaar voor goede initiatieven en bieden hulp als praktijkopvolging lastig te realiseren is. De toegankelijkheid is echter nog niet in alle regio’s standaard onderwerp van gesprek. Bovendien is het belangrijk om verder vooruit te kijken dan twee of vier jaar. Regiobeelden geven inzicht in de zorgvraag, bevolkingsontwikkeling en de sociale en fysieke omgeving in een specifieke regio. We adviseren partijen om het regiobeeld te gebruiken bij het opstellen van een visie op toekomstbestendige huisartsenzorg en deze visie in het regioplan te vertalen naar concrete activiteiten die de toegankelijkheid bevorderen. Zo kunnen bijvoorbeeld digitale consulten en digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders bijdragen aan een toegankelijke en kwalitatief goede huisartsenzorg.

Contractering
Bij de contractering maken zorgverzekeraars meer nog dan in voorgaande jaren afspraken op regioniveau, bijvoorbeeld over ouderenzorg, om de samenwerking tussen huisartsenpraktijken en andere zorgaanbieders/zorgdisciplines in de wijken en regio’s te stimuleren. Er zijn grote verschillen tussen regio’s. Vooral in grote steden met meerdere, verschillende zorgaanbieders kost de vorming van één regionaal samenwerkingsverband tijd.

Multidisciplinaire zorg
Huisartsen werken steeds vaker samen met ziekenhuizen, ggz-instellingen, verpleeghuizen en gemeenten om betere en samenhangende zorg te verlenen. De multidisciplinaire zorg is echter nog altijd sterk gekoppeld aan de huisartsenzorg; in het macrokader, de aanspraak, regelgeving (bekostiging) en contractafspraken. Dit remt de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Multidisciplinaire samenwerking en de bijbehorende ondersteuning is belangrijk om passende zorg in de regio te leveren die voor iedereen toegankelijk is. In het regeerakkoord staat dat de regering de organisatie van de basiszorg wil versterken. Wij denken dat een integraal zorgakkoord en deze versterking zullen bijdragen aan het realiseren van daadwerkelijk multidisciplinaire zorg.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/03/31/regionale-samenwerking-nodig-om-toegankelijkheid-huisartsenzorg-te-garanderen
Originele titel: Regionale samenwerking nodig om toegankelijkheid huisartsenzorg te garanderen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-31

Relevante artikelen ...

Regeldruk in de zorg moet verder worden verminderd Zorgmedewerkers moeten zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het bieden van zorg Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder maakt werk va... Management & beleid Thu, 09 Jun 2022, 13:10:04
Wederom sluiting van een ggz-instelling MIND roept zorgverzekeraars en aanbieders op de zorgwekkende situatie te voorkomen Op 8 maart werd de sluiting van PsyQ in Amsterdam (onderdeel van P... Management & beleid Wed, 16 Mar 2022, 09:22:48
Transparantie moet contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbeteren Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Tr... Management & beleid Mon, 17 Jan 2022, 10:55:46
Zorgverzekeraars wederom boete gekregen vanwege onvoldoende transparantie Een transparant zorginkoopproces is van belang om te komen tot goede afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders De Nederlandse Zorgautoritei... Management & beleid Wed, 05 Jan 2022, 11:26:32
Zorgkantoren hebben financiële verantwoording over 2020 in orde De totale kosten van onze langdurige zorg steeg in 2020 tot € 26.095 miljoen Zorgkantoren hebben hun financiële processen over 2020 goed ingericht. D... Management & beleid Tue, 30 Nov 2021, 15:56:30
Noodklok geluid door apothekersassistenten Openbare apotheek - in huidige vorm - dreigt te verdwijnen ‘Stop het verder uithollen van de farmaceutische zorg in Nederland’. Dat stelt het actieco... Management & beleid Mon, 11 Oct 2021, 10:28:18

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com