De toegankelijkheid van huisartsenzorg moet standaard onderdeel gaan uitmaken van de regioplannen

Het is belangrijk dat partijen in de regio samenwerken aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat er ook op lange termijn voldoende huisartsenzorg beschikbaar is. De toegankelijkheid van huisartsenzorg moet standaard onderdeel gaan uitmaken van de regioplannen.

Dit staat in de monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bij de contractering maken zorgverzekeraars over steeds meer thema’s afspraken met de regionale samenwerkingsverbanden. De multidisciplinaire zorg is echter nog altijd sterk gekoppeld aan de huisartsenzorg, waardoor samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines wordt geremd.

Regiobeelden en -plannen
In een toenemend aantal regio’s staat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg onder druk. We zien dat huisartsen, regionale samenwerkingsverbanden en zorgverzekeraars constructief samenwerken om lokale toegankelijkheidsproblemen op te lossen. Zorgverzekeraars stellen financiële middelen beschikbaar voor goede initiatieven en bieden hulp als praktijkopvolging lastig te realiseren is. De toegankelijkheid is echter nog niet in alle regio’s standaard onderwerp van gesprek. Bovendien is het belangrijk om verder vooruit te kijken dan twee of vier jaar. Regiobeelden geven inzicht in de zorgvraag, bevolkingsontwikkeling en de sociale en fysieke omgeving in een specifieke regio. We adviseren partijen om het regiobeeld te gebruiken bij het opstellen van een visie op toekomstbestendige huisartsenzorg en deze visie in het regioplan te vertalen naar concrete activiteiten die de toegankelijkheid bevorderen. Zo kunnen bijvoorbeeld digitale consulten en digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders bijdragen aan een toegankelijke en kwalitatief goede huisartsenzorg.

Contractering
Bij de contractering maken zorgverzekeraars meer nog dan in voorgaande jaren afspraken op regioniveau, bijvoorbeeld over ouderenzorg, om de samenwerking tussen huisartsenpraktijken en andere zorgaanbieders/zorgdisciplines in de wijken en regio’s te stimuleren. Er zijn grote verschillen tussen regio’s. Vooral in grote steden met meerdere, verschillende zorgaanbieders kost de vorming van één regionaal samenwerkingsverband tijd.

Multidisciplinaire zorg
Huisartsen werken steeds vaker samen met ziekenhuizen, ggz-instellingen, verpleeghuizen en gemeenten om betere en samenhangende zorg te verlenen. De multidisciplinaire zorg is echter nog altijd sterk gekoppeld aan de huisartsenzorg; in het macrokader, de aanspraak, regelgeving (bekostiging) en contractafspraken. Dit remt de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Multidisciplinaire samenwerking en de bijbehorende ondersteuning is belangrijk om passende zorg in de regio te leveren die voor iedereen toegankelijk is. In het regeerakkoord staat dat de regering de organisatie van de basiszorg wil versterken. Wij denken dat een integraal zorgakkoord en deze versterking zullen bijdragen aan het realiseren van daadwerkelijk multidisciplinaire zorg.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Regionale samenwerking nodig om toegankelijkheid huisartsenzorg te garanderen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 31 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!