Door het tekort aan huisartsen ontstaan er sinds enkele jaren innovatieve zorgketens die huisartsenpraktijken overnemen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan samen onderzoek doen naar nieuwe, innovatieve ketens van huisartsenzorg. De IGJ en de NZa willen weten of deze initiatieven van huisartsenzorg voldoen aan de normen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg zoals die voor alle huisartsen gelden. Beide toezichthouders ontvangen de laatste tijd veel meldingen van zowel patiënten als zorgverleners over deze nieuwe vormen van huisartsenzorg.

Door het tekort aan huisartsen ontstaan er sinds enkele jaren innovatieve zorgketens die huisartsenpraktijken overnemen, vaak gesteund door investeerders. Deze ketens maken onder andere gebruik van digitale hulpmiddelen, zodat er meer zorg op afstand geleverd wordt. Zo krijgt een deel van de patiënten via video contact met hun huisarts.

Toekomstbestendigheid
De IGJ en de NZa benadrukken dat innovatieve zorgconcepten belangrijk zijn om de toekomstbestendigheid van de (huisartsen)zorg te borgen. Met een blijvend krappe arbeidsmarkt, een vergrijzende bevolking, de toename van (leefstijl gerelateerde) chronische ziekten en de ambitie om kwetsbare mensen steeds langer thuis te laten wonen, zal de druk op de gehele zorg de komende jaren hoog blijven. De afgelopen coronaperiode heeft bewezen dat ook digitale zorg bij kan dragen aan het oplossen van de problemen van het huisartsentekort. Uitgangspunt daarbij is dat de huisartsenzorg door alle zorgaanbieders van goede kwaliteit is en toegankelijk moet zijn en blijven. Daarbij is een goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering ook belangrijk. 

Signalen
Tegelijkertijd blijkt uit de signalen die de IGJ en de NZa krijgen dat de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg bij een deel van deze nieuwe innovatieve zorgverleners mogelijk onder druk staat. De IGJ en de NZa willen daarom samen in een breder onderzoek beoordelen of er sprake is van potentiële nieuwe risico’s die gepaard gaan met nieuwe vormen van zorgaanbod en andere organisatie- en ondernemingsvormen. Hierbij denken we dan aan risico’s voor de patiëntveiligheid, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. 

Ook wordt bekeken of beide toezichthouders hiervoor het toezicht op deze praktijken anders moeten vormgeven.

De verwachting is dat dit onderzoek voor de zomervakantie is afgerond. 

Bron: IGJ


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 26 jan 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!