Zorgaanbieders zetten zich doorgaans actief in om onder alle omstandigheden de best mogelijke zorg te blijven verlenen aan hun cliënten

Zorgaanbieders moeten zich voorbereiden op situaties waarin zij hun zorg moeten stoppen of verminderen. Bijvoorbeeld bij een dreigende sluiting, faillissement of het afstoten van bepaalde typen zorg. Of als door wachtlijsten zorg nog niet geboden kan worden. In dat soort gevallen moet het belang van de cliënt of patiënt voorop staan. Bij het overdragen van cliënten en patiënten is samenwerking nodig met andere zorgaanbieders en met zorgverzekeraars en gemeenten.

Dat staat in een leidraad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de continuïteit van de zorg en de jeugdhulp. De leidraad is geen allesomvattend stappenplan. Wat er precies nodig is, hangt altijd af van de specifieke context en/of de specifieke behoefte van een patiënt of cliënt.

Zorgaanbieders zetten zich doorgaans actief in om onder alle omstandigheden de best mogelijke zorg te blijven verlenen aan hun cliënten. Daarbij worden ze voor uitdagingen geplaatst. In toenemende mate ziet de inspectie dat zorgaanbieders zich door personele of financiële problemen genoodzaakt zien - delen van - hun zorgaanbod af te bouwen of te sluiten. Daarnaast kan een zorgaanbieder het vaak niet alleen. Ook andere partijen, zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij het realiseren van goede en toegankelijk zorg. De leidraad richt zich uitsluitend op de zaken waar een zorgaanbieder zelf invloed op heeft. 

Scenario’s voor de overdracht van zorg
Zorgaanbieders horen zich voor te bereiden op situaties waarin zij hun zorg moeten stoppen of verminderen. Bijvoorbeeld bij een dreigende sluiting, faillissement of het afstoten van bepaalde typen zorg. Cliënten en patiënten moeten dan zo soepel mogelijk worden overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Inclusief hun dossiers. Het belang van cliënten en patiënten moet altijd voorop staan; dat gaat bóven zakelijke belangen. Daarvoor is een structuur nodig van verschillende zorgaanbieders in een regio, samen met zorgverzekeraars en gemeenten.

Wachtlijsten
Ook wachtlijsten zorgen ervoor dat patiënten en cliënten nog niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Zorgaanbieders moeten wel het maximale doen om zo snel mogelijk een passende behandeling te starten. Daarbij kijken zij ook naar wat andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen doen. 

Cliënten en patiënten moeten duidelijkheid krijgen over de wachttijd. En er moeten afspraken zijn wat er gebeurt als hun situatie door de wachttijd verergert.

Samenwerking
Cliënten en patiënten hebben vaak te maken met verschillende zorgaanbieders. Of tegelijkertijd, of zij gaan van de ene naar de andere zorgaanbieder. Als samenwerking tussen die zorgaanbieders in netwerken of ketens stokt, is ook de kwaliteit en continuïteit van de zorg in het geding. Ook in netwerken of ketens van zorgaanbieders moet het belang van de cliënt of patiënt voorop staan. Er moet een integraal behandelplan zijn met goede uitwisseling van informatie. De cliënt of patiënt houdt zelf regie op of inspraak in zijn zorg.

Publicaties
Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/06/29/als-zorg-stopt-of-vermindert-moet-belang-van-client-of-patient-voorop-staan
Originele titel: Als zorg stopt of vermindert moet belang van cliënt of patiënt voorop staan
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-06-29

Relevante artikelen ...

Voorbereidingen nieuwe vaccinatierondes gestart De kans is groot dat na de zomer een nieuwe vaccinatiecampagne zal starten Het RIVM en de GGD starten met hun voorbereidingen voor een vaccinatieca... Management & beleid Mon, 04 Jul 2022, 11:28:57
Tabaksregels per 1 juli vernieuwd Door deze maatregelen wordt roken minder aantrekkelijk gemaakt en wordt het bewustzijn van de schadelijkheid vergroot Per 1 juli 2022 gaan nieuwe wet... Management & beleid Wed, 29 Jun 2022, 10:48:28
5 miljard euro uitgetrokken voor economische groei en toekomstige welvaart Economische groei geeft ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering Een invest... Management & beleid Tue, 19 Apr 2022, 10:11:38
Actie op misleidend aanbod van antigeensneltesten Zelftesten moeten aan strengere regels voldoen, zodat ze door iedereen gemakkelijk veilig gebruikt kunnen worden De Inspectie Gezondheidszorg en Jeug... Management & beleid Mon, 28 Mar 2022, 19:44:20
Betere palliatieve zorg door aanpassing bekostiging Goede palliatieve zorg draagt bij aan de ervaren kwaliteit van leven  Het moet makkelijker worden voor verschillende zorgaanbieders om samen pal... Management & beleid Mon, 28 Mar 2022, 14:09:06
In kwetsbare wijken halen weinig mensen een boostervaccin Aandacht voor informatiekloof in boostercampagne is cruciaal Waar in welvarende wijken in Rotterdam inmiddels ongeveer 50% van de bevolking boven de ... Management & beleid Tue, 11 Jan 2022, 14:12:30

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com