Met het geld kunnen zorgorganisaties activiteiten opzetten die de zeggenschap van zorgmedewerkers in de organisatie versterken

Het ministerie van VWS stelt 12,75 miljoen euro subsidie beschikbaar om veerkracht en zeggenschap binnen de zorg te stimuleren. Met het geld kunnen zorgorganisaties activiteiten opzetten die de zeggenschap van zorgmedewerkers in de organisatie versterken, zoals het opzetten van een verpleegkundige adviesraad. De subsidieregeling kan ook worden ingezet om te werken aan de fysieke en mentale veerkracht van verpleegkundigen en verzorgenden, bijvoorbeeld met gerichte trainingen en workshops. Het loket voor de subsidieregeling is vanaf vrijdag 9 september geopend op op www.dus-i.nl.

Zeggenschap en veerkracht
Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat zorgmedewerkers, en in het bijzonder verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders, nog weinig zeggenschap ervaren. Dit heeft ook effect op hun herstel en veerkracht. Zorgmedewerkers die zelf meebeslissen over de invulling van hun werk zijn bovendien vaker tevreden over hun werk. Daardoor blijven zij vaak langer en met meer tevredenheid werken in de zorg. Ook verbetert het de kwaliteit van de zorg. Daarnaast heeft het vergroten van de fysieke en mentale veerkracht van zorgmedewerkers positieve effecten: veerkrachtige zorgmedewerkers herstellen sneller na een drukke of impactvolle periode op het werk. 

Landelijk actieplan
Daarom komen beroepsverenigingen V&VN en BPSW en werkgeversorganisaties ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN met een Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht. Het ministerie van VWS stelt hier financiering voor beschikbaar. De financiële impuls is bedoeld voor activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van veerkracht en zeggenschap van verzorgenden, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en begeleiders (VVVB’ers) die werkzaam zijn bij de zorgaanbieder. Organisaties uit de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, GGZ, (universitaire) ziekenhuizen, jeugdzorg en huisartsenzorg kunnen aanspraak maken op de subsidie.

Minister Helder: “Ik zie dat veel zorgorganisaties werken aan zaken als zeggenschap en veerkracht. Zij zien in dat hoe beter je dat soort dingen regelt binnen je organisatie, hoe beter het gaat met je medewerkers en hoe beter de geleverde zorg is. Ik hoop dat, mede met behulp van deze subsidieregeling, álle zorgorganisaties in Nederland met zeggenschap en veerkracht aan de slag gaan. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich gezien en gehoord voelen.” 

Subsidie
Met de subsidieregeling geeft het ministerie van VWS uitvoering aan een wens van de Tweede Kamer. De Kamerleden Ellemeet en De Vries dienden een amendement in waarmee zij 10 miljoen euro vragen voor herstel van zorgwerkmedewerkers, waarbij zeggenschap een essentieel onderdeel is.

De aanvraagperiode loopt van 9 tot en met 23 september. Meer informatie is te vinden op www.dus-i.nl en op Landelijk Actieplan Zeggenschap.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Rijksoverheid
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Rijksoverheid
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/08/1275-miljoen-euro-subsidie-voor-veerkracht-en-zeggenschap-zorgaanbieders
Originele titel: 12,75 miljoen euro subsidie voor veerkracht en zeggenschap zorgaanbieders
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-09-08


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com