Het Nibud maakt zich met name zorgen over jongvolwassenen onder de 35 jaar

Steeds meer mensen ontvangen betalingsherinneringen, treffen een betalingsregeling of vragen om een voorschot op het salaris. Ook halen steeds meer mensen geld van hun spaarrekening en lenen ze geld bij familie om betalingsachterstanden op te lossen. Dat blijkt uit het Nibud-rapport Rondkomen en betalingsproblemen 2022 dat het Nibud vandaag presenteert tijdens een speciale dag voor vrijwilligers die mensen helpen met geldzaken.

Het Nibud maakt zich met name zorgen over jongvolwassenen onder de 35 jaar. Uit het rapport blijkt dat deze leeftijdsgroep het meest moeite heeft met rondkomen en het betalen van alle rekeningen.

Het leven weer betaalbaar, dat doen we met elkaar
De hoge vaste lasten groeien mensen boven het hoofd, volgens het Nibud. Daarom roept het instituut op het leven weer betaalbaar te maken en lanceert het voor heel Nederland de gratis online training ‘Aan de slag met je geldzaken’, waarmee mensen grip op hun financiën kunnen krijgen. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘De paniek die velen ervaren over alle gestegen prijzen zien wij terug in deze cijfers. Het is zichtbaar dat veel Nederlanders gebukt gaan onder de hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. Een derde van de huishoudens ontvangt betalingsherinneringen, 21 procent heeft een betalingsregeling getroffen en 10 procent van de huishoudens heeft een voorschot op het salaris gevraagd. We zitten echt in een uitgavencrisis en mensen doen hun best om alle rekeningen te betalen. Wij zagen al eerder dit jaar in onze berekeningen dat de gestegen vaste lasten en daarbovenop de gestegen voedselprijzen voor veel mensen moeilijk te betalen zijn. 2023 wordt daarom financieel gezien een spannend jaar. In hoeverre gaan mensen baat hebben van het omvangrijke koopkrachtpakket en het energieplafond? En krijgt iedereen de hulp die ze nodig hebben?’

10 procent vraagt om voorschot salaris
In totaal heeft 42 procent van de huishoudens in de afgelopen 12 maanden naar eigen zeggen te maken gehad met 1 of meer betalingsproblemen. Gemiddeld gaat het om meer dan 3 problemen, zoals een weigering van een automatische incasso, niet meer kunnen pinnen of het krijgen van een betalingsherinnering. Uit het rapport blijkt dat mensen hun best doen om alle rekeningen te betalen. Zo valt op dat een groeiend aantal huishoudens probeert om achterstanden op te lossen door spaargeld te gebruiken, geld te lenen bij familie en vrienden of een betalingsregeling te treffen. Ook heeft 10 procent van de huishoudens een voorschot op het salaris gevraagd. Dit was in 2018 nog 4 procent.

Top 3 acties bij betalingsachterstanden:
1) Spaargeld gebruiken 30% (in 2018 21%)
2) Geld lenen bij familie en vrienden 20% (in 2018 12%)
3) Betalingsregeling treffen 20% (in 2018 4%)

Groeiend aantal jongvolwassenen met geldproblemen
Uit het rapport blijkt een enorme toename van het aantal zelfstandig wonende jongvolwassenen dat moeite heeft met rondkomen. Zo’n 37 procent van alle huishoudens heeft moeite met rondkomen. Onder hen opvallend veel jongeren tot 35 jaar. Nooit eerder zag het Nibud deze leeftijdsgroep er zo uitsteken vergeleken met de andere leeftijdsgroepen. De jongvolwassenen geven vooral aan moeite te hebben met de hoge vaste lasten: de inflatie en gestegen energieprijzen lijken de jongvolwassenen hard te treffen.

Vliegenthart: ‘Deze enorme groei verbaast ons. Ten opzichte van 2018 geven meer dan twee keer zoveel jongvolwassenen aan dat ze moeilijk kunnen rondkomen (van 11 naar 26 procent). Dagelijks stress hebben over geld heeft invloed op je hele functioneren in de maatschappij. De druk op jongvolwassenen is groot en als je vanwege geldproblemen niet meer mee kan doen, kan je je buitenspel gezet voelen, met alle gevolgen van dien.’

Hogere inkomens vaker moeite met rondkomen
Ook ziet het Nibud een groei bij de hogere-inkomensgroepen* die moeite hebben met rondkomen. Een kwart (24 procent) van de mensen met een hoog inkomen heeft daar moeite mee. Belangrijkste reden voor de problemen is voor iedereen dat de uitgaven zijn gestegen en dat de vaste lasten zo hoog zijn. Bij de hogere inkomens is de belangrijkste reden voor het moeilijk rond kunnen komen dat zij vinden dat ze te veel geld uitgeven.

Nibud-directeur Vliegenthart: “We zien dat de inflatie echt zijn tol begint te eisen. Veel aandacht gaat naar de allerlaagste inkomensgroepen, en dat is goed en nodig, maar we moeten de inkomens daarboven niet vergeten. Als meer dan de helft van je inkomen op gaat aan de vaste lasten en daarbovenop heb je nog de stijgende kosten van de boodschappen, dan kom je klem te zitten, ook al heb je een goed inkomen.’

Wijs de weg naar de hulpverlening
Opvallend vindt het Nibud dat er in toenemende mate geld wordt geleend bij familie en vrienden. 9 procent van de huishoudens zegt een lening bij familie of vrienden te hebben. In 2018 was dat nog 6 procent. Van de mensen met betalingsachterstanden leent maar liefst 20 procent bij familie en vrienden. Het Nibud adviseert daar voorzichtig mee te zijn en ook te bekijken hoe hulpverlening kan helpen. 55 procent van de mensen met betalingsproblemen krijgt geen hulp. 40 procent krijgt wel hulp. Dat gebeurt het vaakst (12 procent) door een vrijwilliger en 11 procent van de huishoudens met betalingsproblemen zit in een schuldregeling.

Vliegenthart: ‘We zouden het liefst zien dat alle huishoudens met geldproblemen hulp krijgen. Maar we zijn ook realistisch. Niet iedereen zit op hulp te wachten. In toenemende mate willen mensen zaken zelf uitzoeken, al dan niet met behulp van Google of YouTube. Dat is ook de reden dat wij een gratis online cursus beschikbaar stellen, waarbij we ook nadrukkelijk uitleggen dat op een gegeven moment geldproblemen te groot kunnen zijn om er zelf uit te komen.’

Top 4 te laat betaalde rekeningen:
1) Zorgverzekering 28%
2) Energierekening 27%
3) Water 24%
4) Huur/Hypotheek 24%

Presentatie tijdens speciale vrijwilligersdag
Het Nibud presenteerde het rapport Rondkomen en betalingsproblemen 2022 tijdens een speciale dag voor vrijwilligers die helpen met geldzaken in Utrecht. Hier steekt het Nibud samen met Humanitas, SchuldhulpMaatje, LSTA en FiKKs, en mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, de Rabo Foundation en NN Group, honderden vrijwilligers een hart onder de riem.

Meer dan ooit vindt het Nibud het belangrijk om elkaar te steunen en elkaars kennis en kunde te delen. Daarom lanceerde het Nibud eveneens op 12 november onder het mom ‘het leven weer betaalbaar, dat doen we met elkaar’ voor heel Nederland de gratis online cursus Aan de slag met je geldzaken. Deze training is voor digitaal vaardige mensen die zelfstandig grip op hun geldzaken willen krijgen of houden. Mensen die liever geholpen willen worden, verwijst het Nibud naar gemeenten en vrijwilligers, die vanaf 12 november met nieuw trainingsmateriaal mensen kunnen bijstaan.

Het leven weer betaalbaar, dat doen we met elkaar
Steeds meer mensen vinden de weg naar hulpverleners, vrijwilligers in de thuisadministratie en het Nibud. En meer dan ooit vinden wij het als instituut belangrijk om elkaar te steunen en kennis en kunde te delen. Daarom bieden we een gratis cursus en een vrijwilligerstraining aan, komen we met nieuwe onderzoekscijfers en doen we een oproep aan heel Nederland.

Lees alles over de campagne

Achtergronden bij dit onderzoek
Sinds 2005 onderzoekt het Nibud eens per 3 jaar hoe Nederlanders met hun geld omgaan. In dit onderzoek zijn 2.509 Nederlanders tussen 18 en 75 jaar ondervraagd via een online vragenlijst. Deze groep is representatief voor alle Nederlanders in deze leeftijdsgroep wat betreft leeftijd en geslacht. De resultaten in het rapport betreffen alleen zelfstandige huishoudens. De respondenten zijn geworven via het panel van Dynata (www.dynata.com). Het onderzoek vond plaats van 22 juni tot en met 25 juli 2022. Soortgelijke onderzoeken heeft het Nibud uitgebracht in 2005, 2009, 2012, 2015 en 2018. Waar de vraagstelling en antwoordcategorieën het toelieten, heeft het Nibud een vergelijking tussen de verschillende jaren gemaakt.

*In dit onderzoek horen huishoudens bij de hoge inkomensgroepen als zij een netto-inkomen per maand hebben dat hoger is dan € 2.250 bij een eenpersoonshuishouden en hoger dan € 4.000 bij een twee- of meerpersoonshuishouden.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nibud
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nibud
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Betalingsproblemen stapelen zich op
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 13 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!