Er moet meer aandacht komen voor de gevolgen voor getroffenen

De aanpak van dreigingen en rampen moet anders. Of ze nu acuut of sluimerend zijn. Zo moet er meer aandacht komen voor de gevolgen voor getroffenen. Dat stelde Michel Dückers op 18 november bij zijn aantreden als bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het RIVM draagt bij aan deze leerstoel, vanwege het grote belang voor de publieke gezondheid, niet alleen onder normale omstandigheden, maar ook juist ten tijde van crisis.

Klimaatverandering, vervuiling, bevolkingsgroei, polarisatie, internationale spanning, oorlogsdreiging, vluchtelingenstromen, economische stagnatie, onrust en onzekerheid. Het zijn slechts enkele voorbeelden van (dreigende) problemen die elkaar versterken en samen tot grote crises kunnen leiden. Hoe kunnen zulke crises worden aangepakt op een manier dat de gevolgen voor de gedupeerden zo klein mogelijk zijn? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van crisisexpert Michel Dückers.

Sluimerende rampen
In de klassieke crisisaanpak is er volgens Dückers een te sterke focus op acute dreigingen. Dat zijn levensbedreigende situaties en waarbij sprake is van vernietiging en directe ontwrichting. Dückers pleit voor meer aandacht voor sluimerende rampen. In deze situaties is wel duidelijk wat er aan de hand is, maar overheden en instanties komen niet voldoende in beweging. Zoals bij de gaswinningsproblematiek en de toeslagenaffaire.

Aandacht getroffenen
In zijn oratie noemt Dückers zes elementen die bijdragen aan een goede crisisbeheersing van zowel acute als sluimerende rampen. Volgens hem gaat het niet alleen om de ernst en de duur van dreiging, maar bijvoorbeeld ook om het adequaat afwikkelen van schade en verlies. Daarbij is het volgens hem cruciaal dat er zo min mogelijk institutioneel en procedureel ‘gedoe’ is en dat gedupeerden erkenning krijgen en worden betrokken in processen. Ook is het belangrijk dat er hoop en perspectief wordt geboden.

Context
Als laatste element noemt Dückers de context waarbinnen de ramp plaatsvindt. Rampen vinden niet plaats in een vacuüm, zo stelt hij, maar zijn onderhevig aan persoonlijke omstandigheden van mensen, de fase waarin de ramp zich bevindt én de bredere tijd en plaats waarin het allemaal speelt. In onze huidige ‘crisissamenleving’ is dat volgens Dückers een context waarin de verwachtingen hooggespannen zijn en waarin mogelijkheden onder druk staan.

Bijzondere leerstoel
De leerstoel Crises, Veiligheid en Gezondheid is ingesteld door het RIVM, ARQ (Nationaal Psychotrauma Centrum )Nationaal Psychotrauma Centrum, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en Nivel. Dückers houdt zich momenteel vooral bezig met onderzoek en advisering gericht op de gezondheidsdimensie van rampen en crises, zoals de gaswinningsproblematiek, de COVID-19 pandemie en klimaatverandering.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/oratie-michel-duckers
Originele titel: Oratie Michel Dückers: Meer aandacht nodig voor problemen getroffenen bij crisissituaties
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-11-24

Relevante artikelen ...

Steeds betere samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars De coronapandemie heeft invloed gehad op zowel het aanbod als de uitvoering van interventies Gemeenten en zorgverzekeraars werken steeds beter samen ... Management & beleid Sat, 16 Jul 2022, 13:04:28
Kabinet stuurt Langetermijnstrategie COVID-19 naar de Tweede kamer Bij een opleving van het virus zijn verschillende acties op verschillende niveaus nodig, hierbij gaan wij uit van een gedeelde verantwoordelijkheid H... Management & beleid Sat, 02 Apr 2022, 12:36:08
OMT advies over het gebruik van mondneusmaskers Het OMT heeft stil gestaan bij de nieuwste data COVID-19 Afgelopen vrijdag kwam het OMT bij elkaar. Het OMT stond stil bij de nieuwste data van de ep... Management & beleid Mon, 10 Jan 2022, 15:13:11
Lessen van 1,5 jaar coronacrisis In het begin was er sprake van verwarring over uitspraken rondom groepsimmuniteit, maximaal controleren, mitigeren en indammen van de crisis Meer afs... Management & beleid Thu, 14 Oct 2021, 13:19:07
Horizontaal Toezicht een worsteling voor zorginstellingen Uit onderzoek van KPMG blijkt dat veel zorginstellingen nog niet voldoen aan de eisen van Horizontaal Toezicht Nederlandse zorginstellingen zijn in b... Management & beleid Tue, 22 Jan 2019, 14:16:51
Maatschappelijk verantwoord inkopen leidt tot winst Veel inkopers bij overheidsorganisaties houden bij de aankoop van diensten en producten niet alleen rekening met de prijs, maar ook met mogelijke effe... Management & beleid Mon, 26 Feb 2018, 12:06:25

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com