De rijksoverheid gaat gaat de komende jaren meer in de GGD’en investeren

Om te zorgen dat GGD’en beter voorbereid zijn op een mogelijke volgende pandemie, heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voor 2023 en 2024 geld vrijgemaakt. Het gaat om ruim 37 miljoen euro in 2023 en 38 miljoen euro in 2024.

Minister Ernst Kuipers: “Ik vind het belangrijk dat we goed voorbereid zijn op een mogelijke volgende grote uitbraak van een infectieziekte. Tijdens de coronacrisis hebben we kunnen zien hoe veel er van de GGD’en gevraagd werd. Tegelijkertijd konden we zien waar de kwetsbaarheden zitten. Daarom investeren we komende jaren meer in de GGD’en. Zodat de pandemische paraatheid op een hoger niveau komt te liggen en we beter voorbereid zijn op een volgende uitbraak.”

In het coalitieakkoord is afgesproken om de pandemische paraatheid te versterken. GGD GHOR en de GGD hebben daarvoor het plan “Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en” opgesteld. Het door VWS vrijgemaakte geld is bedoeld voor de uitvoering van dit plan. Het doel is om in 2023 en 2024 te zorgen dat de eerste kwetsbaarheden in de pandemische paraatheid van GGD’en worden weggenomen. Zo gaan ze aanvullende capaciteit aantrekken, waaronder expertise die in de coronacrisis waardevol bleek. Ook worden er activiteiten gestart om te zorgen voor een versterking van de regionale samenwerking.

Het kabinet heeft ook onderzoek laten uitvoeren naar de capaciteit van GGD’en met betrekking tot infectieziektebestrijding. Het rapport is donderdag 23 februari aan de Tweede Kamer aangeboden en zal de basis vormen voor structurele versterkingen vanaf 2025. Hierover wordt de komende maanden besloten.

Bron: Rijksoverheid


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 23 feb 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!