Beperking van de exportmogelijkheden van geneesmiddelen waar in Nederland een (dreigend) tekort aan is bepleit

Op 22 maart aanstaande debatteert de Tweede Kamer over het Geneesmiddelenbeleid in Nederland. Als Patiëntenfederatie zijn wij van mening dat patiënten in Nederland altijd moeten kunnen rekenen op passende medicijnen. Helaas zien we ook dat dit streven de laatste tijd onder druk staat door (dreigende) tekorten. Wat ons betreft moet daar snel actie op ondernomen worden.

Daarom zijn we blij dat vanaf 2023 de opbouw van een grotere voorraad van medicijnen in Nederland - de zogenaamde ijzeren voorraad - eindelijk handen en voeten krijgt. Echter zijn daarmee de tekorten op korte termijn helaas nog niet voldoende en ook niet voor alle geneesmiddelen opgelost. In het belang van patiënten en hun gezondheid pleiten we daarom voor beperking van de exportmogelijkheden van geneesmiddelen waar in Nederland een (dreigend) tekort aan is. In navolging van landen zoals België zou in Nederland de parallelle export (dwz de export vanuit groothandels, niet vanuit medicijnfabrieken) van geneesmiddelen in situaties van een tekort kunnen beperken of tijdelijk kunnen verbieden.

Daarnaast pleit de Patiëntenfederatie in aanloop naar het debat in de Kamer ervoor om bij de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) in te zetten op kwalitatief goede en passende clusters. Ook roepen we de Kamerleden op nogmaals aandacht te vragen voor een regelmatige evaluatie voor patiënten die langdurig medicijnen gebruiken.

Kijk hier naar de brief aan de kamer

Bron: Patiëntenfederatie Nederland


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 16 mrt 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!