Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Transparantie zorginkoopproces Zvw’ aan om de transparantie tijdens het zorginkoopproces verder te verbeteren. De regels zijn van toepassing op de contracten die ingaan per 1 januari 2023. Met de aangepaste regeling moet de transparantie van het inkoopproces verder worden verbeterd. Zo moet beleid rondom bijcontractering gelijktijdig worden gepubliceerd met het inkoopbeleid voor het komende jaar. Ook moet vooraf bekend zijn hoe wordt omgegaan met wijzigingen in het zorginkoopbeleid op een later moment in het jaar.

Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden. Via de zorginkoop maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken die bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Deze afspraken zorgen ervoor dat burgers tegen een redelijke prijs een verzekering kunnen kiezen met voldoende zorg uit het basispakket.

De NZa ziet er op toe dat dit contracteerproces transparant verloopt. De zorgverzekeraar moet uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid voor het volgende jaar publiceren. Eventuele wijzigingen in dat zorginkoopbeleid moeten tijdig en op de juiste manier bekend worden gemaakt. Tijdens de zorginkoop moeten zorgverzekeraar en zorgaanbieder daarnaast voldoende bereikbaar zijn voor elkaar en duidelijk antwoord geven op elkaars vragen.

Aanvullende zorginkoop
Wij vinden het essentieel dat zorgverzekeraars hun beleid rondom bijcontractering niet gedurende het jaar, maar gelijk met het inkoopbeleid voor het komende jaar publiceren. Zo weten zorgaanbieders beter waar ze aan toe zijn. Zorgverzekeraars moeten daarom voortaan ook uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar duidelijk maken wat de procedure is voor aanvullende zorginkoop. Als zorgverzekeraars gedurende het contractjaar aanvullend zorg inkopen, moeten zij duidelijk hebben gemaakt wat de procedure is en wat de minimale vereisten zijn voor zorgaanbieders om in aanmerking te komen voor bijcontractering.

Tussentijdse wijzigingen
Ook wanneer er omstandigheden zijn om na 1 april wijzigingen aan te brengen in het zorginkoopbeleid en/of de –procedure dan zijn hieraan voorwaarden verbonden om deze tijdig, gemotiveerd en op dezelfde wijze bekend te maken als de eerdere informatie.

Per 1 januari 2023
De eerste contracteerronde waar deze regels op van toepassing zijn, zijn de contracten die ingaan per 1 januari 2023. Uiterlijk op 1 april 2022 moeten de zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2023 bekend maken.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Nieuwe transparantie moeten contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verder verbeteren
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 17 jan 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!