(advertentie)

Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Transparantie zorginkoopproces Zvw’ aan om de transparantie tijdens het zorginkoopproces verder te verbeteren. De regels zijn van toepassing op de contracten die ingaan per 1 januari 2023. Met de aangepaste regeling moet de transparantie van het inkoopproces verder worden verbeterd. Zo moet beleid rondom bijcontractering gelijktijdig worden gepubliceerd met het inkoopbeleid voor het komende jaar. Ook moet vooraf bekend zijn hoe wordt omgegaan met wijzigingen in het zorginkoopbeleid op een later moment in het jaar.

Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden. Via de zorginkoop maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken die bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Deze afspraken zorgen ervoor dat burgers tegen een redelijke prijs een verzekering kunnen kiezen met voldoende zorg uit het basispakket.

De NZa ziet er op toe dat dit contracteerproces transparant verloopt. De zorgverzekeraar moet uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid voor het volgende jaar publiceren. Eventuele wijzigingen in dat zorginkoopbeleid moeten tijdig en op de juiste manier bekend worden gemaakt. Tijdens de zorginkoop moeten zorgverzekeraar en zorgaanbieder daarnaast voldoende bereikbaar zijn voor elkaar en duidelijk antwoord geven op elkaars vragen.

Aanvullende zorginkoop
Wij vinden het essentieel dat zorgverzekeraars hun beleid rondom bijcontractering niet gedurende het jaar, maar gelijk met het inkoopbeleid voor het komende jaar publiceren. Zo weten zorgaanbieders beter waar ze aan toe zijn. Zorgverzekeraars moeten daarom voortaan ook uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar duidelijk maken wat de procedure is voor aanvullende zorginkoop. Als zorgverzekeraars gedurende het contractjaar aanvullend zorg inkopen, moeten zij duidelijk hebben gemaakt wat de procedure is en wat de minimale vereisten zijn voor zorgaanbieders om in aanmerking te komen voor bijcontractering.

Tussentijdse wijzigingen
Ook wanneer er omstandigheden zijn om na 1 april wijzigingen aan te brengen in het zorginkoopbeleid en/of de –procedure dan zijn hieraan voorwaarden verbonden om deze tijdig, gemotiveerd en op dezelfde wijze bekend te maken als de eerdere informatie.

Per 1 januari 2023
De eerste contracteerronde waar deze regels op van toepassing zijn, zijn de contracten die ingaan per 1 januari 2023. Uiterlijk op 1 april 2022 moeten de zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2023 bekend maken.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/01/17/nieuwe-transparantie-moeten-contracteerproces-tussen-zorgaanbieders-en-zorgverzekeraars-verder-verbeteren
Originele titel: Nieuwe transparantie moeten contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verder verbeteren
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-01-17

Relevante artikelen ...

De Trans in Emmen niet meer onder verscherpt toezicht Het afgelopen half jaar zijn voldoende verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Stichting De ... Management & beleid Tue, 10 May 2022, 14:17:43
Beter inzicht in bedrijfsstructuur en besteding zorggeld zorgaanbieders Er geldt vanaf dit jaar een uitgebreidere meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (W... Management & beleid Wed, 26 Jan 2022, 12:51:56
Onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor door herschikking Wlz-budget Het budget dat dit jaar in die regio’s nodig is om alle geleverde verpleegzorg te kunnen vergoeden, schiet tekort Brancheorganisaties ActiZ en Zorgve... Management & beleid Mon, 15 Nov 2021, 15:08:21
Stamcelbank Nederland heeft geen erkenning meer Stamcelbank Nederland is een organisatie waar mensen tegen betaling hun eigen stamcellen kunnen laten opslaan De erkenning van Stamcelbank Nederlan... Management & beleid Mon, 01 Nov 2021, 14:17:50
Geneesmiddelenfabrikant Leadiant beboet door de ACM Leadiant heeft door een excessieve prijs te vragen en incasseren misbruik gemaakt van haar machtspositie en de mededingingsregels overtreden De Autor... Management & beleid Mon, 19 Jul 2021, 10:55:14
Aanzienlijk tekort voor langdurige zorg verwacht Dit komt vooral doordat er meer patiënten dan verwacht met een psychische stoornis instromen in de langdurige zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZ... Management & beleid Fri, 18 Jun 2021, 06:27:25