Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben naast het eigen risico vaak te maken met veel andere zorg- en meerkosten

Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben steeds vaker te maken met een stapeling van zorg- en meerkosten. Met als grote gevolg dat ze noodzakelijke zorg vaker mijden, meer pijn hebben, ernstigere klachten ontwikkelen en minder meedoen in de samenleving. Patiëntenfederatie Nederland pleit al langer voor een duurzame aanpak. In aanloop naar het debat over het Zorgverzekeringsstelsel roepen wij de Tweede Kamer op tot het nemen van concrete maatregelen om deze stapeling merkbaar te verminderen.

Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben naast het eigen risico vaak te maken met veel andere zorg- en meerkosten. Bijvoorbeeld kosten voor aanvullende verzekeringen, fysiotherapie, hulpmiddelen, mondzorg en vervoer. Het ontbreekt volgens directeur-bestuurder Arthur Schellekens nog aan oplossingen waarmee de stapeling van zorgkosten merkbaar vermindert. “Het is mooi dat het nieuwe kabinet het eigen risico wil halveren. Maar dat is geen oplossing voor de veelheid aan kosten die mensen met een aandoening of ziekte elk jaar opnieuw moeten betalen. Kom met meer concrete maatregelen om die stapeling van zorgkosten te verminderen. Dat voorkomt dat mensen zorg gaan mijden en hun klachten verergeren en dat ze daardoor niet meer kunnen meedoen in de samenleving en/of duurdere zorg nodig hebben.” 

De Patiëntenfederatie wil ook dat het Wmo-abonnementstarief behouden blijft en de eerste 20 behandelingen fysiotherapie vergoed gaat worden voor mensen met chronische aandoeningen. Daarnaast pleiten we voor een duurzame landelijke regeling waarmee basismondzorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is. 

Maak informatie en keuze voor zorgverzekering duidelijker
Voor verzekerde patiënten is het vaak niet makkelijk om te kiezen voor een passende zorgpolis. Te vaak ontbreekt tijdige duidelijke informatie over welke zorg(aanbieders) door de zorgverzekeraar zijn gecontracteerd. En ook de veelheid aan polissen en verschillende voorwaarden maakt bewust kiezen moeilijk. “Het is lastig om de verschillen in regels te overzien en ook om deze met elkaar te vergelijken. Dit maakt het voor patiënten moeilijk om over te stappen”, vertelt Arthur Schellekens. Patiëntenfederatie Nederland pleit ervoor dat verzekeraars zoveel mogelijk dezelfde voorwaarden en uitleg hanteren. En dat mensen tijdig goede informatie hebben over (niet-)gecontracteerde zorg, kwaliteit van zorgaanbieders, wachttijden, kosten en voorwaarden. Arthur Schellekens vervolgt: “Die informatie moet beter en meer op maat. Zodat mensen weten welke polis voor hun situatie het beste past. En ze niet onbedoeld kiezen voor zorg die later niet gecontracteerd blijkt en waarvoor ze een hoge rekening krijgen. Ook is het belangrijk dat patiënten voor wie een restitutiepolis meerwaarde heeft, daar bewust voor kunnen blijven kiezen.”

Lees hier de volledige brief die wij aan de Kamer hebben gestuurd. De Kamer debatteerde op 19 juni over het Zorgverzekeringstelsel.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland