De zorgboerderij voldoet niet aan de normen voor goede zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zonnehoeve in Zeewolde een aanwijzing opgelegd. Zonnehoeve is een zorgboerderij die dagbesteding en 24-uurszorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De zorgboerderij voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Dit moet de Zonnehoeve binnen 4 maanden verbeteren.

Dit is er aan de hand
Op 6, 7 en 13 september 2023 bezocht de inspectie Zonnehoeve. De inspectie zag dat er tekortkomingen zijn. Het gaat onder meer om de volgende tekortkomingen:

 • Medicijnen worden niet goed opgeslagen en verstrekt. Ook zijn de zorgverleners niet aantoonbaar bekwaam om dit te doen.
 • De zorg is niet goed afgestemd op de behoefte van de cliënten. De doelen gericht op psychiatrisch functioneren of persoonlijk herstel komen onvoldoende naar voren in de zorgplannen. Ook de risico’s bij cliënten zijn niet verwerkt in de zorgplannen.
 • De cliëntdossiers worden onvoldoende bijgehouden.
 • Zonnehoeve stuurt niet op de kwaliteit van de zorg. Zo is er geen werkwijze om incidenten extern te melden. En wordt er onvoldoende onderzocht hoe incidenten voorkomen kunnen worden.
 • De kennis en deskundigheid van de zorgverleners is onvoldoende afgestemd op de (complexe) psychiatrische problematiek van de cliënten.

Daar komt bij dat Zonnehoeve de inspectie tegenstrijdige informatie gaf en onvoldoende urgentiebesef en lerend vermogen heeft laten zien. Hierdoor heeft de inspectie er onvoldoende vertrouwen in dat Zonnehoeve zonder ingrijpen van de inspectie zal voldoen aan de normen voor goede zorg.

Hoe nu verder?
Zonnehoeve moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 21 maart 2024 voldoen aan de normen uit de aanwijzing. Als Zonnehoeve niet binnen de gestelde termijn aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie nieuwe maatregelen nemen.

Documenten
Instellingsrapport Zonnehoeve, Zeewolde, september 2023
Aanwijzing Zonnehoeve, Zeewolde, september 2023

Bron: IGJ


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : IGJ
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: Aanwijzing voor Zonnehoeve in Zeewolde
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
 • Datum: 05 dec 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!