Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder diverse groepen zorggebruikers

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over hoe de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar kan blijven. Op dit moment ervaren de meeste zorggebruikers nog dat ze de zorg kunnen krijgen die nodig is. Wel zijn er zorgen over de toekomst. Zo ervaart een klein deel al het tekort aan zorgpersoneel. Mogelijk biedt hybride zorg een oplossing voor tekorten, maar dit kan de toegankelijkheid van zorg verminderen voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden of beperkte digitale vaardigheden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder diverse groepen zorggebruikers.

De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk, onder andere door een stijgende zorgvraag en tekort aan zorgpersoneel. Een van de aangedragen oplossingen in het IZA is de transformatie naar hybride zorg. Bij hybride zorg wordt er naast fysieke en telefonische consulten ook gebruik gemaakt van digitale middelen om zorg te bieden zoals e-mail, beeldbellen of een gezondheidsapp. Maar hoe ervaren zorggebruikers op dit moment de toegankelijkheid van de zorg? Wat vinden ze van de inzet van hybride zorg? Wat zijn hun ervaringen, ideeën en wensen over het ontvangen van zorg? Met behulp van de Nivel-panels geven we zorggebruikers een stem en belichten daarmee hun perspectief. Meepraten over hoe we dit perspectief kunnen inzetten om de zorg toegankelijk te houden voor verschillende groepen burgers? Geef u dan nu op voor onze Nivel-verbindt-sessie Perspectieven op Toegankelijkheid op 23 mei!

Huidige toegankelijkheid zorg voor meeste zorggebruikers goed genoeg
Uit onderzoek onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat vier op de vijf zorggebruikers (82%) de zorg kunnen krijgen die nodig is. Zo vinden ongeveer negen op de tien mensen dat zij meestal of altijd snel genoeg terecht kunnen bij hun huisartsenpraktijk voor een klacht die voor hen belangrijk is. Wel is het percentage patiënten dat aangeeft dat de huisarts altijd voldoende tijd voor hen neemt, gedaald van 65% naar 55% in de periode 2016 tot en met 2023. Zorggebruikers ervaren vergelijkbare ontwikkelingen in de zorg door de specialist. Bijna de helft (46%) van de patiënten kan binnen 4 weken terecht bij de medisch specialist. Maar de groep die aangeeft 2 maanden of langer te moeten wachten op een afspraak is in de periode 2016 tot en met 2023 toegenomen van 9% naar 13%. 

Hybride zorg niet voor iedereen goede oplossing om zorg toegankelijk te houden
Een klein deel van de zorggebruikers ervaart dat er een tekort is aan zorgpersoneel (9%). Binnen het IZA wordt hybride zorg als een oplossing voor de schaarste aan personeel aangedragen. Uit kwalitatief onderzoek van het Nivel onder een kleine groep zorggebruikers blijkt dat de meningen over deze hybride zorg verschillen. Deelnemers die positief tegenover hybride zorg stonden, vonden het prettig dat ze zo contact kunnen opnemen met hun zorgverlener wanneer dat voor hen uitkomt. Anderen vonden hybride zorgverlening afstandelijk en wilden liever persoonlijk contact hebben met hun zorgverlener. Daarnaast beschikten sommige deelnemers niet over voldoende digitale vaardigheden om gebruik te kunnen maken van hybride zorg. Wanneer in de gezondheidszorg meer wordt ingezet op hybride zorg, kan dit leiden tot een verminderde toegang tot zorg voor deze groep.

Ik zit met mijn man bij het ziekenhuis, ze willen alles online tegenwoordig hebben. Ik zeg, ik ben niet handig, hij ook helemaal niet […]. Je krijgt een berichtje, dan moet je klikken op die link, dan moet je inloggen, account maken, weet ik veel. Ik zeg, ik zit al met stress, wat ie al heeft, en dat er nog bij, ik kan het niet bijhouden
Onderzoeksdeelnemer met beperkte digitale vaardigheden.

Interactieve bijeenkomst over Perspectieven op Toegankelijkheid
Wat bedoelen burgers, patiënten, mantelzorgers of mensen met een beperking met ‘toegankelijkheid’ in zorg en welzijn? Wanneer verandert voor hen toegankelijkheid in ontoegankelijkheid? Hier doen we onderzoek naar met inzet van onze Nivel-panels, waarin zowel burgers en patiënten als mantelzorgers en mensen met een beperking een stem hebben. Wat zou u willen weten over toegankelijkheid en wat dit voor hen betekent? Graag gaan we hierover met u in gesprek!

Doe mee!
Op donderdag 23 mei organiseren we bij het Nivel (in Utrecht, op loopafstand van het Centraal Station) een interactieve bijeenkomst over Perspectieven op Toegankelijkheid: van burgers, patiënten, mantelzorgers en mensen met een beperking. De vraag die hierbij centraal staat is hoe we hun perspectieven het beste mee kunnen nemen in de beleids- en onderzoeksagenda’s.

Voor wie
Bent u beleidsmedewerker in de zorg, onderzoeker of belangenbehartiger en wilt u meedoen of er meer over lezen? Dat kan! Ga naar onze aanmeldpagina voor meer informatie of om u direct aan de melden!

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Zorggebruikers vinden toegankelijkheid van zorg nu goed genoeg maar er zijn zorgen over de toekomst
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 14 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!