Zorginstellingen kunnen doelstellingen opnemen in hun jaarplannen, meerjarenstrategie en investeringsplannen

De IZA Digitaliseringsroutekaart is geactualiseerd. Deze routekaart brengt de IZA-doelstellingen voor de medisch-specialistische zorg in kaart. Zo kunnen zorginstellingen de doelstellingen opnemen in hun jaarplannen, meerjarenstrategie en investeringsplannen. Op die manier werkt de sector medisch-specialistische zorg toe naar passende hybride zorg.

Op 19 april 2024 kwamen meer dan honderd experts samen tijdens de bijeenkomst ‘IZA Digitaliseringsroutekaart in actie: concrete stappen’. Met vertegenwoordigers van de NFU, NVZ, ZN, FMS, Nictiz, VZVZ, V&VN, DHD, VWS, Epic, NEXUS en Chipsoft was het hele medisch-specialistisch veld vertegenwoordigd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er grote stappen gemaakt om de IZA-routekaart digitalisering medisch-specialistische zorg nog concreter te maken.

Bekender
Een belangrijke constatering is dat de landelijke keuzes op het gebied van digitalisering in de medisch-specialistische zorg breder bekend moeten zijn. Het gaat daarbij om keuzes rondom eenheid van taal, een landelijk dekkend netwerk en generieke functies die nodig zijn om systemen met elkaar te laten communiceren en gegevens uit te wisselen. Ook de urgentie van deze keuzes moeten sterker en breder gevoeld worden. Op dit moment worden veel oplossingen beproefd, die dit jaar of komend jaar technisch klaar zijn voor implementatie. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en verschillende NEN-normen zullen ziekenhuizen verplichten om deze oplossingen over te nemen.

Zorgverlener en patiënt
Dirk Schraven, lid van de raad van bestuur bij het Erasmus MC en voorzitter van de digitale commissie van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU): “Zorgverlener en patiënt moeten op elk moment toegang hebben tot alle gezondheidsdata om samen te kunnen beslissen over de beste behandeling. De NFU draagt met regionale programma’s zoals Zorgviewer en Digizorg bij aan de digitale doelstellingen van het IZA akkoord."

Duidelijkheid
Op 19 april werd niet alleen gekeken naar de noodzakelijke bijstellingen van de routekaart. De deelnemers benoemden ook wat er nog meer nodig is om digitalisering te bevorderen. Zo is geconcludeerd dat er een cross-sectorale blik nodig is die de medisch-specialistische zorg overstijgt. Daarnaast is er behoefte aan landelijke keuzes en snelle duidelijkheid daarover, bijvoorbeeld als het gaat om het landelijke programma Implementatie Generieke Functies. Ook is er financiering nodig voor de implementatie in organisaties van bijvoorbeeld eenheid van taal of ten behoeve van een landelijk dekkend netwerk. En leeft er bij deelnemers de vraag om meer samenhang tussen de landelijke programma's en oplossingen.

Bron: NFU


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NFU
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NFU
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: IZA Digitaliseringsroutekaart medisch-specialistische zorg geactualiseerd
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 09 jun 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!