(advertentie)

Minister Edith Schippers (VWS) en partijen in de medisch-specialistische zorg hebben donderdag 8 juni  het Hoofdlijnenakkoord 2018 ondertekend.

Op 21 april was hierover al een onderhandelaarsakkoord bereikt; alle achterbannen hebben met het akkoord ingestemd.

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Ook dit akkoord is een combinatie van uitgavenbeheersing en verdere kwaliteitsverhoging in de zorg. Afgesproken is dat de totale zorguitgaven in 2018 maximaal met 1,6% mogen stijgen; rekening houdend met eerdere afspraken over kostenbeperkingen die nog ingevuld moeten worden, komt de stijging neer op 1,4%. Er komt extra geld voor de inkoop van meer eerstelijnsverblijf, zodat er een snellere uitstroom van patiënten uit ziekenhuizen kan plaatsvinden.

In totaal is er in 2018 dan 21,9 miljard euro beschikbaar voor medisch specialistische zorg. De afspraken voor 2018 maken een beheersing van de uitgaven mogelijk zonder dat er inzetting van het macrobeheersingsinstrument of pakketingrepen nodig zijn. De afgelopen jaren waren zulke maatregelen dankzij de hoofdlijnenakkoorden ook niet nodig.

Naast de financiele afspraken zijn er een reeks afspraken gemaakt om de zorg verder te verbeteren. Het accent komt daarbij te liggen op: meer inzet op ehealth en innovatie, verdere vergroting van inzicht in kwaliteit en uitkomsten van zorg, vermindering van de bureaucratie voor professionals, verdere aanpak van de stijgende kosten van geneesmiddelen, oplossen van arbeidsmarktknelpunten en het voorkomen/bestrijden van wachtlijsten.

Daarnaast wordt verder ingezet op ‘de juiste zorg op de juiste plek’ via onder meer substitutie van medisch-specialistische zorg naar huisartsenzorg en via effectieve inzet van wijkverpleging. Ook dit moet ertoe leiden dat geen onnodig dure medisch-specialistische zorg verleend hoeft te worden.

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2022-09-30

Relevante artikelen ...

Nieuwe tarieven voor 2023 gepubliceerd door de NZa De NZa heeft de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023 verhoogd Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en ... Management & beleid Wed, 21 Sep 2022, 19:21:10
Instemming NVZ met integraal zorgakkoord De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is positief over het integrale karakter van het hoofdlijnenakkoord De leden van de Nederlandse Vereniging ... Management & beleid Sat, 10 Sep 2022, 07:50:40
In 2021 zijn de zorguitgaven met 7,6 procent gestegen Net als in 2020 is de coronacrisis van grote invloed geweest op de zorguitgaven In 2021 is bijna 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inc... Management & beleid Fri, 08 Jul 2022, 09:56:49
Ernst Kuipers wordt minister van VWS Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles Curatieve Zorg, Covid en Ethiek Prof.dr. Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus ... Management & beleid Mon, 03 Jan 2022, 11:36:42
Update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2022 gepubliceerd Registratie van een intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand structureel is toegestaan De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de b-re... Management & beleid Thu, 23 Sep 2021, 13:52:06
Zorgkosten stijgen (te) hard Daarom adviseert de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de regering om op een andere manier zorgbeleid te maken Nederlanders gebruik... Management & beleid Wed, 15 Sep 2021, 20:09:03

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com