De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben één landelijk raamwerk ontwikkeld om de controledruk en administratieve lasten in de zorgsector het hoofd te bieden.

Dit hebben ze gedaan in het kader van horizontaal toezicht in de medisch specialistische zorg.

Naast een gezamenlijke visie en implementatiestrategie bevat het raamwerk ook een aantal producten die de daadwerkelijke invoering van horizontaal toezicht gaan ondersteunen. De producten bestaan uit een businesscase, instapmodel en control framework. Deze landelijke set aan producten is nu vastgesteld door de besturen van betrokken brancheorganisaties en gepubliceerd op de website horizontaaltoezichtzorg.nl.

Bij horizontaal toezicht nemen zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen bij horizontaal toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Ook de verzekerden en patiënten hebben hier baat bij. Zij krijgen beter inzicht in hun zorgkosten, omdat facturen achteraf niet meer worden gewijzigd. Ook is er sneller duidelijkheid over de verrekening van het eigen risico. De komende jaren zullen de NVZ, ZN en NFU deze producten samen blijven doorontwikkelen.

Op 12 april 2017 is de start van de uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg. tijdens het eerste landelijke congres Horizontaal Toezicht Zorg. Aanmelden hiervoor kan nog tot 31 maart 2017 aanmelden. Meer informatie is te vinden op de speciale congressite.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 21 jun 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!