De gezondheidszorg is sterk in ontwikkeling, het toezicht verandert mee.

In het Jaarbeeld 2016 doet de inspectie verslag van haar toezicht en de resultaten daarvan. De inspectie wil vanuit ‘gezond vertrouwen’ kijken naar de zorg en de zorgaanbieders.

De inspectie wil de kwaliteit en veiligheid van de zorg bevorderen door zorgaanbieders te helpen hun lerend vermogen te vergroten. De meeste zorgaanbieders waarderen die inzet van de inspectie en weten die te gebruiken. Als een zorgaanbieder uit zichzelf onvoldoende lerend vermogen laat zien, kan de inspectie een maatregel opleggen, zoals verscherpt toezicht, een aanwijzing of een bevel. Zo’n maatregel trekt veel aandacht, maar is altijd een uitzondering. In Nederland kunnen we vertrouwen op goede en veilige zorg, op zorgaanbieders die voortdurend werken aan het verder verbeteren van de zorg. Daar ziet de inspectie op toe.

De ontwikkeling van kwaliteitsystemen in de gezondheidszorg heeft geleid tot betere en veiligere zorg. Inmiddels kijkt de inspectie ook of een zorginstelling een veilige, open cultuur heeft, die bijdraagt aan leren en verbeteren. Zorgbestuurders zijn daar verantwoordelijk voor. Samen met de NZa heeft de inspectie in 2016 een kader voor toezicht op goed bestuur uitgebracht. Daarin geven beide toezichthouders aan wat zij verstaan onder goed bestuur en hoe zij hier toezicht op houden. Meer dan ooit is de inspectie gaan toezien op de wijze waarop een zorgaanbieder zijn instelling bestuurt. Of hoe een raad van toezicht intern toezicht houdt.

Openheid door zorgaanbieders over kwaliteit van zorg is belangrijk voor het vertrouwen. De inspectie wil zelf ook open zijn, bijvoorbeeld over hoe zij toezicht houdt. Zo heeft de inspectie in 2016 het bovengenoemde kader voor toezicht op goed bestuur uitgebracht, en diverse toetsingskaders, bijvoorbeeld voor infectiepreventie en toezicht op de zorg thuis. In juli 2016 heeft de inspectie een nieuwe toezichtvisie voor verpleegzorg gepubliceerd.

De Gezondheidswet, die in het najaar van 2016 is aangenomen, biedt ruimere kaders voor openbaarmaking door de inspectie. In dialoogsessies met het veld hebben we de consequenties hiervan besproken.

In 2016 heeft de inspectie informatie over calamiteiten in diverse sectoren openbaar gemaakt. Door zulke kennis te delen, kunnen zorgaanbieders sneller en beter leren van wat er goed en niet goed gaat in de zorg. De inspectie wil de komende jaren met partijen in de zorg in gesprek blijven over de ontwikkeling van openheid om te kunnen leren en de zorg verder te verbeteren.

Vandaag is ook het Klachtbeeld 2016 verschenen van het Landelijk Meldpunt Zorg.

Meer informatie
IGZ Jaarbeeld 2016

Publieksversie IGZ Jaarbeeld 2016

Bron: IGZ

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2023-03-21


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com