De gezondheidszorg is sterk in ontwikkeling, het toezicht verandert mee.

In het Jaarbeeld 2016 doet de inspectie verslag van haar toezicht en de resultaten daarvan. De inspectie wil vanuit ‘gezond vertrouwen’ kijken naar de zorg en de zorgaanbieders.

De inspectie wil de kwaliteit en veiligheid van de zorg bevorderen door zorgaanbieders te helpen hun lerend vermogen te vergroten. De meeste zorgaanbieders waarderen die inzet van de inspectie en weten die te gebruiken. Als een zorgaanbieder uit zichzelf onvoldoende lerend vermogen laat zien, kan de inspectie een maatregel opleggen, zoals verscherpt toezicht, een aanwijzing of een bevel. Zo’n maatregel trekt veel aandacht, maar is altijd een uitzondering. In Nederland kunnen we vertrouwen op goede en veilige zorg, op zorgaanbieders die voortdurend werken aan het verder verbeteren van de zorg. Daar ziet de inspectie op toe.

De ontwikkeling van kwaliteitsystemen in de gezondheidszorg heeft geleid tot betere en veiligere zorg. Inmiddels kijkt de inspectie ook of een zorginstelling een veilige, open cultuur heeft, die bijdraagt aan leren en verbeteren. Zorgbestuurders zijn daar verantwoordelijk voor. Samen met de NZa heeft de inspectie in 2016 een kader voor toezicht op goed bestuur uitgebracht. Daarin geven beide toezichthouders aan wat zij verstaan onder goed bestuur en hoe zij hier toezicht op houden. Meer dan ooit is de inspectie gaan toezien op de wijze waarop een zorgaanbieder zijn instelling bestuurt. Of hoe een raad van toezicht intern toezicht houdt.

Openheid door zorgaanbieders over kwaliteit van zorg is belangrijk voor het vertrouwen. De inspectie wil zelf ook open zijn, bijvoorbeeld over hoe zij toezicht houdt. Zo heeft de inspectie in 2016 het bovengenoemde kader voor toezicht op goed bestuur uitgebracht, en diverse toetsingskaders, bijvoorbeeld voor infectiepreventie en toezicht op de zorg thuis. In juli 2016 heeft de inspectie een nieuwe toezichtvisie voor verpleegzorg gepubliceerd.

De Gezondheidswet, die in het najaar van 2016 is aangenomen, biedt ruimere kaders voor openbaarmaking door de inspectie. In dialoogsessies met het veld hebben we de consequenties hiervan besproken.

In 2016 heeft de inspectie informatie over calamiteiten in diverse sectoren openbaar gemaakt. Door zulke kennis te delen, kunnen zorgaanbieders sneller en beter leren van wat er goed en niet goed gaat in de zorg. De inspectie wil de komende jaren met partijen in de zorg in gesprek blijven over de ontwikkeling van openheid om te kunnen leren en de zorg verder te verbeteren.

Vandaag is ook het Klachtbeeld 2016 verschenen van het Landelijk Meldpunt Zorg.

Meer informatie
IGZ Jaarbeeld 2016

Publieksversie IGZ Jaarbeeld 2016

Bron: IGZ

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-10-17

Relevante artikelen ...

Verbeteringen ingevoerd door CAK Dat blijkt uit de toezichtsrapportage over het jaar 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit Het CAK heeft een aantal goede stappen gezet om de uitvoer... Management & beleid Mon, 16 Nov 2020, 11:27:33
Onderzoek naar semenbank Rijnstate gesloten De raad van bestuur van Rijnstate heeft maatregelen genomen waardoor de inspectie er vertrouwen in heeft dat zij haar verantwoordelijkheid neemt De I... Management & beleid Thu, 03 Sep 2020, 15:51:48
Tien bedrijven krijgen schriftelijke waarschuwing De IGJ heeft in samenwerking met de NVWA het toezicht op producten die melatonine bevatten sinds eind 2019 geïntensiveerd De Inspectie Gezondheidszor... Management & beleid Wed, 03 Jun 2020, 10:50:18
Stichting Altijd Zorg heeft aanwijzing gekregen Stichting Altijd Zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg en verantwoorde jeugdhulp De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft Stichting Alti... Management & beleid Wed, 01 Jan 2020, 11:23:20
Aan eigen verbeterplan wordt hard gewerkt door FPA Utrecht De inspecties oordelen dat de FPA met haar verbetermaatregelen op diverse terreinen een kwaliteitsslag heeft gemaakt De Forensisch Psychiatrische Afd... Management & beleid Wed, 04 Dec 2019, 13:19:13
Vanaf 1 april 2020 handhaving verbod rookruimtes horeca De komende tijd kunnen horecaondernemers zich voorbereiden Vanaf 1 april 2020 zal het verbod op rookruimtes in de horeca worden gehandhaafd. Eind sep... Management & beleid Sat, 19 Oct 2019, 11:00:41