Samen met mantelzorgers en experts hebben wij een e-learning ontwikkeld om mantelzorgers om te leren gaan met het veranderende gedrag van hun naaste met dementie.

De e-learning wordt in het najaar geïntegreerd op het online platform voor mantelzorgers van Alzheimer Nederland: dementie.nl.

In Nederland woont ruim 70 procent van de mensen met dementie thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers. De helft combineert dit met een baan en/of de zorg voor kinderen. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan overbelast te zijn. Een veel voorkomende oorzaak van deze overbelasting is het veranderende gedrag van hun naaste met dementie. Twee derde van alle mantelzorgers heeft behoefte aan enige ondersteuning bij het omgaan met deze gedragsveranderingen.

Soorten gedrag
De e-learning bestaat uit een zestal video’s met een opdracht over zes soorten veranderend gedrag: achterdocht gedrag, onrust in de nacht, agressie, lusteloosheid, afhankelijk en verbloemend gedrag. Het doel is meer inzicht geven in waarom het gedrag verandert en de mantelzorgers handvatten te geven hoe zij met dit gedrag om kunnen gaan. Van elke video is een samenvatting met opdrachten te downloaden via dementie.nl. De e-learning is in nauwe samenwerking met mantelzorgers ontwikkeld.

Onderzoek
De e-learning wordt op dit moment onderzocht door VUmc, Trimbos-instituut in samenwerking met NIVEL, Alzheimer Nederland en Geriant. In het onderzoek krijgt een groep mantelzorgers de e-learning (de videoreeks, opdracht en samenvatting) aangeboden. De effecten van de e-learning bij deze groep mantelzorgers vergelijken we met een groep die alleen de samenvatting ontvangt én met een groep die naast de e-learning ook drie e-consulten met een gespecialiseerde verpleegkundige krijgt. In totaal zullen 72 mantelzorgers deelnemen. Door middel van vragenlijsten kijken we of er effecten zijn van de e-learning en de andere varianten op: vertrouwen in eigen kunnen, het gedrag van degene met dementie (beoordeeld door de mantelzorger) en de kwaliteit van de relatie.

Dementie.nl
De e-learning wordt in september van 2017 geïntegreerd op dementie.nl. Dit is het online platform van Alzheimer Nederland voor mantelzorgers van mensen met dementie. Op dementie.nl zijn ruim 300 artikelen, concrete tips, ervaringsverhalen te vinden. Ook zijn er experts verbonden zoals een casemanager, huisarts, notaris en een onderzoekers. Daarbij is het mogelijk om lotgenoten te vinden en een mantelzorgtest te doen.

De e-learning is ontwikkeld dankzij een subsidie van Fonds NutsOhra, Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Het onderzoek is mogelijk mede dankzij subsidie van ZonMw Tussen weten en doen.

Bron: Trimbos

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-09-23

Relevante artikelen ...

Mantelzorg is een fulltime baan De zware belasting van mantelzorgers is niet alleen te wijten aan de coronacrisis De meeste mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich zwaar b... Thuiszorg Thu, 17 Dec 2020, 13:55:45
Mantelzorgers hebben recht op beschermingsmiddelen Er komen steeds meer meldingen van mantelzorgers die de middelen niet geregeld krijgen Mantelzorgers hebben recht op persoonlijke beschermingsmiddele... Thuiszorg Thu, 05 Nov 2020, 12:46:59
Ondersteuningsbehoeften bij mantelzorgers Zorgen voor een naaste aan het levenseinde is vaak zwaar Profielen van mantelzorgers kunnen bijdragen aan de bewustwording van zorgverleners dat mant... Thuiszorg Wed, 06 May 2020, 14:18:22
Minder thuiszorg door corona Dit gaat zo veel mogelijk in overleg met cliënten, om hen en zorgmedewerkers te beschermen tegen de gevolgen van het virus Veel cliënten die thuiszor... Thuiszorg Thu, 26 Mar 2020, 15:19:08
Mantelzorg heeft ook een prijs De overheid ziet graag dat we meer voor elkaar gaan zorgen, maar ook mantelzorg heeft een prijs Het merendeel van de mantelzorgers (78%) maakt kosten... Thuiszorg Mon, 03 Dec 2018, 19:25:13
Grote verschillen in waardering voor mantelzorgers Er zijn grote verschillen hoe de gemeentes in nederland omgaan met de wettelijk bepaalde waardering voor mantelzorgers. De verschillen in Nederland o... Thuiszorg Fri, 20 Oct 2017, 13:20:49