Om een nieuwe flexibele hbo-deeltijdopleiding Verpleegkunde op te zetten hebben VUmc, VUmc Academie, Hogeschool Inholland en Inholland Academy onlangs een intentieverklaring getekend.

Met deze opleiding kunnen mbo-verpleegkundigen van VUmc met veel werkervaring zich 'doorscholen'. Hiermee spelen we in op de steeds grotere maatschappelijke vraag naar meer hbo-verpleegkundigen.

"De zorg voor de patiënt vraagt om steeds meer kennis en vaardigheden van de verpleegkundige én de verpleegkundige wil 'verder komen'", zegt Wim Polderman, directeur VUmc Academie in een reactie. "Met deze 'bachelor op de werkvloer' willen we deze wensen waarmaken. Wij delen met Inholland de visie over de wijze waarop; de werkzaamheden in praktijk en de competenties van de student zijn leidend. Samen creëren we een flexibel opleidingstraject in een rijke leeromgeving."

Goede zorg
Meerdere ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de Nederlandse kwaliteit van de zorg verhoogd wordt. Het zorgbeleid is erop gericht dat mensen steeds langer thuis wonen en korter in het ziekenhuis verblijven. Verpleging vindt meer en meer thuis plaats. Daarnaast zijn gezondheidsvraagstukken complexer geworden in een vergrijzende samenleving met steeds ouder wordende inwoners. Mensen hebben vaak meer aandoeningen tegelijk, medisch, maar ook sociaal. Er moet heel goed gekeken worden wat goede zorg is voor mensen. Om dat te kunnen doen zijn er meer hoger opgeleide verpleegkundigen nodig..

Regieverpleegkundigen
Tot nu toe werken mbo- en hbo-verpleegkundigen vaak in dezelfde functies. Volgens voorgestelde wijzigingen in de nieuwe Wet BIG, die worden ingevoerd om de kwaliteit in de gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken, mogen hbo-verpleegkundigen straks meer handelingen verrichten. Het belangrijkste verschil is dat zij opgeleid worden tot 'regieverpleegkundigen'. Zij leren klinisch redeneren over wat er met patiënten aan de hand is en komen op die wijze tot de beste verpleging. Zij beschikken over kennis op het vlak van zelfmanagement en werken interprofessioneel, gericht op de integrale benadering van de mens. Daarnaast hebben hbo-verpleegkundigen onderzoeksvaardigheden, vertonen klinisch leiderschap, geven advies en coachen.

Voorbereidingen in volle gang
Om de mbo'ers op te scholen naar de functie van regieverpleegkundige zijn betrokken partijen al aan de slag met het projectplan; een samenwerkingsovereenkomst en voorbereidingen om het onderwijs op maat te maken. Bij VUmc is inmiddels met werving onder medewerkers begonnen. Daarnaast is een methodiek ontwikkeld om de huidige kennis en vaardigheden van deze gemotiveerde mbo-verplegers te valideren.

De deeltijdstudenten van VUmc krijgen een belangrijke rol. Ze krijgen invloed en worden betrokken bij het vormgeven van het onderwijs. Als alles voorspoedig verloopt, zal deze vorm van onderwijs per september 2018 klaar zijn.

Bron: VUmc


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 22 sept 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!