(advertentie)

In het regeerakkoord wordt  aandacht voor de personeelstekorten in de zorg gemist en de wijkverpleging helemaal niet benoemd.

In het regeerakkoord mist V&VN aandacht voor de personeelstekorten in de zorg. Afgelopen zomer stuurde V&VN een brandbrief naar de Tweede Kamer over de personeelstekorten. En recent hebben 17.000 verpleegkundigen en verzorgenden in een ledenraadpleging van V&VN hun zorgen geuit over het tekort aan collega’s. Uit die peiling blijkt o.a. dat het personeelstekort voor ruim driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden invloed heeft op hun gezondheid of privéleven.

Bezuinigingen in 3 sectoren

Zoals al bekend, wordt er 2,1 miljard geïnvesteerd in de verpleeghuizen. Deze investering is van groot belang. Tegelijkertijd vraagt V&VN opnieuw aandacht voor de steeds groter wordende groep ouderen die thuis verpleegd en verzorgd worden. De investering van 2,1 miljard wordt deels betaald uit bezuinigingen uit andere sectoren. De grootste bezuiniging gaat ten koste van de ziekenhuizen. Zo wordt er 700 miljoen minder voor ziekenhuizen uitgegeven. Voor de wijkverpleging en de GGZ is er 100 miljoen euro minder beschikbaar. V&VN onderschrijft de beweging om zorg te verplaatsen naar de eerste lijn; de juiste zorg op de juiste plaats. Daarom vindt V&VN de voorgenomen bezuiniging op de eerste lijn zeer onverstandig. Daarnaast constateren we dat ook in de ziekenhuizen en andere sectoren de personeelstekorten urgent zijn. De bezuinigingen moeten niet leiden tot een nog groter tekort aan professionals. Er moet juist meer aandacht komen voor het behoud van huidige verpleegkundigen en verzorgenden.

Wijkverpleegkundige niet genoemd

De nieuwe regering wil inzetten op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn. V&VN is dan ook zeer verbaasd dat de wijkverpleegkundige niet meer wordt genoemd in dit regeerakkoord. In het regeerakkoord van 2012 was er nog een prominente positie weggelegd voor deze professional. Deze professional heeft juist een cruciale rol bij het leggen van de verbinding tussen het medische en sociale domein. Positief zijn de extra middelen voor (een betere organisatie van) palliatieve zorg, en voor preventie en gezondheidsbevordering (170 miljoen).

Opnieuw wordt in dit regeerakkoord ingezet op hoofdlijnakkoorden. Terwijl veel van de problemen in de zorg juist sectoroverstijgend zijn. En knelpunten in de ene sector hebben grote gevolgen voor aanpalende sectoren. V&VN pleit juist voor een sectorbreed hoofdlijnakkoord bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : V&VN
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.venvn.nl/Berichten/ID/2066702/Reactie-Regeerakkoord-beperkte-aandacht-voor-arbeidsmarktproblemen
Originele titel: Reactie Regeerakkoord: beperkte aandacht voor arbeidsmarktproblemen
Datum: 2021-01-27

Relevante artikelen ...

Na decentralisatie schiet gemeentelijke ondersteuning tekort Maatwerk schiet voor kwetsbare gezinnen in veel gevallen nog te kort De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf... Management & beleid Wed, 18 Nov 2020, 19:06:24
Welke zorg is nodig en wat kan slimmer Nederland presteert met geneeskundige zorg volgens onderzoek veel beter dan andere Europese landen “Nederland moet hard aan de slag om ook de komende... Management & beleid Wed, 16 Sep 2020, 18:20:04
VVT-sector financieel onder druk door personeelstekorten De arbeidsmarktproblematiek speelt de VVT-sector nog steeds flink parten Ondanks hogere tarieven en meer cliënten is het nettoresultaat in de Verpleg... Management & beleid Fri, 28 Aug 2020, 12:15:58
Hogere zorgkosten door toename personeelskosten De solvabiliteit van de geestelijke gezondheidszorg heeft in 2018 haar dalende trend voortgezet Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden ... Management & beleid Mon, 17 Feb 2020, 08:43:53
Stimezo Zwolle niet meer onder verscherpt toezicht Stimezo heeft voldoende verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Stimezo Zwolle opgeheven. De... Management & beleid Tue, 09 Jul 2019, 12:03:07
Alliantie medicatieveiligheid gestart De alliantie medicatieveiligheid zal de komende maanden werken aan een totaalplan In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.000 mensen door foutie... Management & beleid Tue, 04 Jun 2019, 14:24:08