In het regeerakkoord wordt  aandacht voor de personeelstekorten in de zorg gemist en de wijkverpleging helemaal niet benoemd.

In het regeerakkoord mist V&VN aandacht voor de personeelstekorten in de zorg. Afgelopen zomer stuurde V&VN een brandbrief naar de Tweede Kamer over de personeelstekorten. En recent hebben 17.000 verpleegkundigen en verzorgenden in een ledenraadpleging van V&VN hun zorgen geuit over het tekort aan collega’s. Uit die peiling blijkt o.a. dat het personeelstekort voor ruim driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden invloed heeft op hun gezondheid of privéleven.

Bezuinigingen in 3 sectoren

Zoals al bekend, wordt er 2,1 miljard geïnvesteerd in de verpleeghuizen. Deze investering is van groot belang. Tegelijkertijd vraagt V&VN opnieuw aandacht voor de steeds groter wordende groep ouderen die thuis verpleegd en verzorgd worden. De investering van 2,1 miljard wordt deels betaald uit bezuinigingen uit andere sectoren. De grootste bezuiniging gaat ten koste van de ziekenhuizen. Zo wordt er 700 miljoen minder voor ziekenhuizen uitgegeven. Voor de wijkverpleging en de GGZ is er 100 miljoen euro minder beschikbaar. V&VN onderschrijft de beweging om zorg te verplaatsen naar de eerste lijn; de juiste zorg op de juiste plaats. Daarom vindt V&VN de voorgenomen bezuiniging op de eerste lijn zeer onverstandig. Daarnaast constateren we dat ook in de ziekenhuizen en andere sectoren de personeelstekorten urgent zijn. De bezuinigingen moeten niet leiden tot een nog groter tekort aan professionals. Er moet juist meer aandacht komen voor het behoud van huidige verpleegkundigen en verzorgenden.

Wijkverpleegkundige niet genoemd

De nieuwe regering wil inzetten op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn. V&VN is dan ook zeer verbaasd dat de wijkverpleegkundige niet meer wordt genoemd in dit regeerakkoord. In het regeerakkoord van 2012 was er nog een prominente positie weggelegd voor deze professional. Deze professional heeft juist een cruciale rol bij het leggen van de verbinding tussen het medische en sociale domein. Positief zijn de extra middelen voor (een betere organisatie van) palliatieve zorg, en voor preventie en gezondheidsbevordering (170 miljoen).

Opnieuw wordt in dit regeerakkoord ingezet op hoofdlijnakkoorden. Terwijl veel van de problemen in de zorg juist sectoroverstijgend zijn. En knelpunten in de ene sector hebben grote gevolgen voor aanpalende sectoren. V&VN pleit juist voor een sectorbreed hoofdlijnakkoord bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : V&VN
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Reactie Regeerakkoord: beperkte aandacht voor arbeidsmarktproblemen
  • Datum: 04 dec 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!