(advertentie)

In het regeerakkoord wordt  aandacht voor de personeelstekorten in de zorg gemist en de wijkverpleging helemaal niet benoemd.

In het regeerakkoord mist V&VN aandacht voor de personeelstekorten in de zorg. Afgelopen zomer stuurde V&VN een brandbrief naar de Tweede Kamer over de personeelstekorten. En recent hebben 17.000 verpleegkundigen en verzorgenden in een ledenraadpleging van V&VN hun zorgen geuit over het tekort aan collega’s. Uit die peiling blijkt o.a. dat het personeelstekort voor ruim driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden invloed heeft op hun gezondheid of privéleven.

Bezuinigingen in 3 sectoren

Zoals al bekend, wordt er 2,1 miljard geïnvesteerd in de verpleeghuizen. Deze investering is van groot belang. Tegelijkertijd vraagt V&VN opnieuw aandacht voor de steeds groter wordende groep ouderen die thuis verpleegd en verzorgd worden. De investering van 2,1 miljard wordt deels betaald uit bezuinigingen uit andere sectoren. De grootste bezuiniging gaat ten koste van de ziekenhuizen. Zo wordt er 700 miljoen minder voor ziekenhuizen uitgegeven. Voor de wijkverpleging en de GGZ is er 100 miljoen euro minder beschikbaar. V&VN onderschrijft de beweging om zorg te verplaatsen naar de eerste lijn; de juiste zorg op de juiste plaats. Daarom vindt V&VN de voorgenomen bezuiniging op de eerste lijn zeer onverstandig. Daarnaast constateren we dat ook in de ziekenhuizen en andere sectoren de personeelstekorten urgent zijn. De bezuinigingen moeten niet leiden tot een nog groter tekort aan professionals. Er moet juist meer aandacht komen voor het behoud van huidige verpleegkundigen en verzorgenden.

Wijkverpleegkundige niet genoemd

De nieuwe regering wil inzetten op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn. V&VN is dan ook zeer verbaasd dat de wijkverpleegkundige niet meer wordt genoemd in dit regeerakkoord. In het regeerakkoord van 2012 was er nog een prominente positie weggelegd voor deze professional. Deze professional heeft juist een cruciale rol bij het leggen van de verbinding tussen het medische en sociale domein. Positief zijn de extra middelen voor (een betere organisatie van) palliatieve zorg, en voor preventie en gezondheidsbevordering (170 miljoen).

Opnieuw wordt in dit regeerakkoord ingezet op hoofdlijnakkoorden. Terwijl veel van de problemen in de zorg juist sectoroverstijgend zijn. En knelpunten in de ene sector hebben grote gevolgen voor aanpalende sectoren. V&VN pleit juist voor een sectorbreed hoofdlijnakkoord bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : V&VN
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.venvn.nl/Berichten/ID/2066702/Reactie-Regeerakkoord-beperkte-aandacht-voor-arbeidsmarktproblemen
Originele titel: Reactie Regeerakkoord: beperkte aandacht voor arbeidsmarktproblemen
Datum: 2020-07-08

Relevante artikelen ...

Hogere zorgkosten door toename personeelskosten De solvabiliteit van de geestelijke gezondheidszorg heeft in 2018 haar dalende trend voortgezet Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden ... Management & beleid Mon, 17 Feb 2020, 08:43:53
NFU blijft functiedifferentiatie zien als een belangrijk instrument Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de toekomstige uitdagingen voor de zorg en de umc’s De NFU blijft functiedifferentiatie zien als een b... Management & beleid Thu, 26 Sep 2019, 09:50:32
Alliantie medicatieveiligheid gestart De alliantie medicatieveiligheid zal de komende maanden werken aan een totaalplan In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.000 mensen door foutie... Management & beleid Tue, 04 Jun 2019, 14:24:08
Stimezo Zwolle onder verscherpt toezicht Stimezo Zwolle moet verbetermaatregelen nemen. Er moet een stabiele verpleegkundige bezetting worden gerealiseerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeu... Management & beleid Thu, 16 May 2019, 19:42:05
Weinig verschuiving in ziekenhuisbudgetten Kostenbesparende maatregelen worden nogal eens teniet gedaan doordat de besparing via een andere route alsnog ‘weglekt’ Zorgverzekeraars belonen of k... Management & beleid Tue, 16 Apr 2019, 08:40:02
Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg heeft groen licht gekregen De activiteiten van SKILZ vloeien voort uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Op 11 april 2018 is de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (... Management & beleid Mon, 25 Feb 2019, 13:20:03