De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de komende maanden een aantal bezoeken brengen aan zelfstandige behandelcentra (zbc's) in de ziekenhuiszorg.

De zorgautoriteit controleert de administratie om te zien of de klinieken volgens de regels registeren en declareren. Dit is noodzakelijk voor de juiste besteding van zorggelden. De bezoeken worden vooraf aangekondigd.

De NZa analyseert de data van zorgdeclaraties en kijkt naar patronen. Onverklaarbare afwijkingen van de gemiddelde gedeclareerde zorg zijn voor de zorgautoriteit aanleiding om een bezoek te brengen aan het betreffende zelfstandige behandelcentrum. Vanwege de verschillen in grootte en opzet van zbc's is het lastig direct de vinger te leggen op de oorzaak van afwijkingen. Hierover gaat de NZa met de zbc's in gesprek.

Zelfstandige behandelcentra spelen een steeds grotere rol binnen de medisch-specialistische zorg. Inmiddels wordt zo'n 4% van deze zorg geleverd door zbc's. Bij een aantal specialismen, zoals dermatologie en oogheelkunde, ligt dit zelfs rond de 10%.

Bron: NZa