(advertentie)

De Gezondheidsraad en het Zorginstituut adviseren de minister van VWS om alleen kinderen met een risicofactor te vaccineren tegen het rotavirus.

Beide organisaties hebben vanuit hun eigen taak een advies opgesteld. Het is ook een optie om alle kinderen tegen het rotavirus te vaccineren. In dat geval zou de vaccinatie ondergebracht moeten worden in het Rijksvaccinatieprogramma. In een gezamenlijke notitie leggen de organisaties de minister voor welke gevolgen deze keuze heeft voor de financiering van de vaccinaties.

Inenting tegen rotavirus

Het rotavirus veroorzaakt vooral bij baby's en peuters een ontsteking in de maag en de darmen. Dat kan leiden tot koorts, misselijkheid, overgeven en diarree. Voor de risicogroepen gaat het om kinderen die te vroeg geboren worden, of een laag geboortegewicht of een aangeboren afwijking hebben. Inenting voor alle kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma levert meer gezondheidswinst op, maar de vraagprijs voor de vaccins is op dit moment te hoog. Algemene vaccinatie zou jaarlijks ongeveer 1.900 tot 3.400 door rotavirus veroorzaakte ziekenhuisopnames bij kinderen jonger dan 5 jaar voorkomen. Mogelijk worden er dan ook 5 tot 6 sterfgevallen per jaar voorkomen.

Aparte bevoegdheden

De Gezondheidsraad en het Zorginstituut hebben verschillende bevoegdheden. De Gezondheidsraad inventariseert de stand van de wetenschap over vaccinaties, en adviseert over een optimale strategie van vaccinaties vanuit een wetenschappelijk perspectief. Het Zorginstituut heeft een adviestaak met betrekking tot eventuele opname van specifieke vaccins in het basispakket waarbij het gaat om geïndiceerde preventie.

Advies Gezondheidsraad

De GR adviseert om in ieder geval kinderen met risicofactoren, die een verhoogde kans geven op een relatief ernstig verloop van een rotavirusinfectie, te vaccineren. Daarnaast staat de GR ook positief tegenover het vaccineren van alle kinderen tegen rotavirus via het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinatie van alle kinderen tegen rotavirus dient een publiek belang, omdat kinderen die te jong zijn om volledig te vaccineren – jonger dan 3 maanden – indirect door groepsbescherming beschermd kunnen worden. Hieronder bevinden zich tevens een deel van de meest kwetsbare kinderen.

Advies Gezondheidsraad 'Vaccinatie tegen rotavirus'

Advies Zorginstituut

Wanneer algemene vaccinatie tegen rotavirus in het Rijksvaccinatieprogramma wordt opgenomen, adviseert het Zorginstituut dit niet ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) te brengen. Het verzekeren van collectieve preventie valt niet onder deze wet. Als de minister besluit om alleen kinderen met een risicofactor te vaccineren, is opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) juist wel een optie, omdat dan sprake is van geïndiceerde preventie.

Advies Zorginstituut 'Vaccins bij de preventie van infecties met het rotavirus'

Samenwerking advisering vaccinaties Gezondheidsraad en Zorginstituut

Op verzoek van de minister van VWS is, na een proefperiode van 2 jaar, besloten om het samenwerkingsverband tussen de GR en het Zorginstituut voor de advisering over vaccinaties voor te zetten.
De samenwerking resulteert bij ieder advies over een vaccinatie, naast de afzonderlijke en onafhankelijke adviezen van de GR en het Zorginstituut, in een gezamenlijke oplegnotitie waarin alle overwegingen worden opgenomen. Op basis van deze adviezen en de oplegnotitie neemt de minister van VWS een besluit over de positionering en financiering van het vaccin of de vaccinatie in het zorgstelsel.

Samenwerking advisering vaccinaties Gezondheidsraad en Zorginstituut

Bron: Zorginstituut Nederland

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2020-10-31

Relevante artikelen ...

Na uitspraak rechter passen zorgkantoren inkoopbeleid aan ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties is positief over de aankondiging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren hebben zorgaanbieders g... Management & beleid Fri, 09 Oct 2020, 09:59:16
Reële tarieven langdurige zorg door rechter geëist Zorgorganisaties uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de ggz hadden een kort geding aangespannen Zorgorganisaties zijn in het gelijk gesteld door... Management & beleid Fri, 02 Oct 2020, 12:06:03
Ziekenhuizen hebben niet voldoende buffers De totale bedrijfslasten van de ziekenhuizen stegen in 2019 met 5,4% De financiële ‘gezondheid’ waarmee het merendeel van de ziekenhuizen 2020 is ges... Management & beleid Mon, 20 Jul 2020, 11:54:10
Onderzoek kansen voor efficiënter en veiliger data delen in de zorg Actuele informatie over de situatie in de zorg, maakt samenwerken makkelijker Efficiënt uitwisselen van informatie is van groot belang voor de zorg, ... Management & beleid Sun, 07 Jun 2020, 10:50:47
Bekostiging voor complexe langdurige zorg Het gaat om kleine specifieke cliëntgroepen die hoog-complexe langdurige zorg nodig hebben De bekostiging van patiënten die hoog-complexe zorg nodi... Management & beleid Wed, 18 Mar 2020, 14:49:51
Onderzoek verbetering bekostiging spoedzorg eerstelijnsverblijf en langdurige zorg Het gaat om zorg voor De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht hoe ze op korte termijn de bekostiging van de spoedzorg binnen het eerstel... Management & beleid Thu, 05 Mar 2020, 13:57:28