(advertentie)

Concurrentie tussen ziekenhuizen en tussen zorgverzekeraars zou moeten leiden tot goede ziekenhuisproducten tegen een zo laag mogelijke prijs.

Om gereguleerde concurrentie in de ziekenhuiszorg van de grond te krijgen is er in 2005 een nieuw productsysteem ontwikkeld: de diagnose behandel combinaties (DBC’s), waarbij per diagnose alle bijbehorende behandelingen in het ziekenhuis werden gebundeld tot een “ziekenhuisproduct”. Dit systeem moest het mogelijk maken dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen per product contractuele afspraken konden maken over de prijs en kwaliteit. Concurrentie tussen ziekenhuizen en tussen zorgverzekeraars zou moeten leiden tot goede ziekenhuisproducten tegen een zo laag mogelijke prijs. In deze studie gaan we na of gereguleerde concurrentie de prijsvariatie in de ziekenhuiszorg heeft beperkt.

Does managed competition constrain hospitals’ contract prices? Evidence from the Netherlands

Lange tijd was er geen publieke informatie over contractprijzen. In 2016 besloten echter zowel zorgverzekeraar CZ als IJsselmeerziekenhuizen de afgesproken contractprijzen in eenvoudig te downloaden bestanden op hun website te plaatsen. 

De contractprijzen vertonen grote prijsvariatie voor dezelfde producten, zowel tussen ziekenhuizen bij verzekeraar CZ als binnen IJsselmeerziekenhuizen tussen verschillende verzekeraars. Zo hanteren bijvoorbeeld veel ziekenhuizen voor dezelfde DBC een behandelprijs die tot twee keer zo hoog of tot drie keer zo laag is als de gemiddelde prijs die CZ betaalt aan een ziekenhuis. Voor ongeveer de helft van alle DBC’s zijn er minimaal twee ziekenhuizen te vinden waarvan de DBC-contractprijs meer dan een factor 3 tot 6 verschilt. De analyse laat zien dat de prijsvariatie vrij willekeurig is en dat er geen goedkope of dure ziekenhuizen zijn. Een ziekenhuis kan dus een hoge behandelprijs hebben voor de ene DBC, maar een lage prijs voor een andere.

Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor deze grote en willekeurige prijsvariatie, te weten: (i) de verschillende kostprijsmethoden die ziekenhuizen hanteren, (ii) grote onzekerheden over de reële prijzen door de vele veranderingen in de regelgeving (iii) de verschuiving in de contractonderhandelingen van prijzen per DBC naar het vaststellen van omzetplafonds of aanneemsommen en (iv) verschillen in marktmacht tussen verzekeraars en ziekenhuizen.

De grote willekeurige verschillen in DBC-prijzen tussen ziekenhuizen en tussen zorgverzekeraars duiden op forse kruissubsidies binnen ziekenhuizen tussen de verschillende DBC’s. We signaleren drie potentiele risico’s bij forse kruissubsidies. Ten eerste kunnen kruissubsidies leiden tot inefficiënte marktuitkomsten wanneer ziekenhuizen de productie van winstgevende DBC’s (“feeders”) opvoeren en verliesgevende DBC’s (“bleeders”) inkrimpen. Ten tweede bemoeilijkt het een adequaat toezicht op de markt. Kruissubsidies doorbreken de relatie tussen de contractprijs en de kostprijs van een DBC waardoor het veel lastiger wordt om na te gaan of er bijvoorbeeld sprake is van te hoge of te lage prijzen bij ziekenhuizen, die bijvoorbeeld een gevolg zijn van excessieve marktmacht. Ten derde, wanneer het DBC’s betreft die onder het eigen risico vallen, kunnen kruissubsidies leiden tot grote verschillen in eigen betalingen voor consumenten die dezelfde behandeling ondergaan. 

Tenslotte wordt kort ingegaan op verschillende opties om deze risico’s te beperken. 

ESB-artikel (PDF)

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : CPB
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.cpb.nl/publicatie/grote-prijsverschillen-ziekenhuiszorg-ondanks-concurrentie
Originele titel: Grote prijsverschillen ziekenhuiszorg, ondanks concurrentie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2018-04-01

Relevante artikelen ...

Proteion niet meer onder verscherpt toezicht Proteion heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscher... Management & beleid Mon, 09 Mar 2020, 14:02:40
Bij de Keien geen last onder dwangsom meer De zorgaanbieder heeft voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen Bij de Keien bv, een k... Management & beleid Thu, 13 Feb 2020, 14:20:01
Gezondheidsverschillen in Den Haag aangepakt De gezondheidsverschillen tussen inwoners van verschillende Haagse wijken zijn groot Zorgverzekeraar CZ gaat deel uitmaken van de regiegroep van Ge... Management & beleid Fri, 24 Jan 2020, 14:51:55
Stichting Altijd Zorg heeft aanwijzing gekregen Stichting Altijd Zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg en verantwoorde jeugdhulp De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft Stichting Alti... Management & beleid Wed, 01 Jan 2020, 11:23:20
De Verbinding Beek B.V.onder verscherpt toezicht Naar het oordeel van de inspectie wordt er geen goede zorg verleend De inspectie heeft De Verbinding Beek B.V. in Beek onder verscherpt toezicht gest... Management & beleid Mon, 16 Dec 2019, 15:53:47
All Day M.O. heeft aanwijzing gekregen All Day moet de cliënten uiterlijk 27 november 2019 overgedragen hebben aan een zorgaanbieder die goede zorg verleent De Inspectie Gezondheidszorg en... Management & beleid Thu, 21 Nov 2019, 10:22:28

(advertentie)