FMD veroorzaakt nieuwe problemen en lost de problematiek met vervalste geneesmiddelen niet op

9 Februari werd de Falsified Medicine Directive (FMD) van kracht. Het doel van dit stukje wetgeving is om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in het reguliere proces van geneesmiddelenverstrekking bij patiënten terecht komen. FMD heeft uitsluitend betrekking op geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven en alleen via een apotheek aan een patiënt mogen worden afgeleverd. De unieke identificatiecode moet de veiligheid van de patiënt verbeteren, maar beveiligt niet de distributie van vervalste geneesmiddelen die veelal via internet of een niet reguliere weg zijn verkregen. De invoering van FMD is daarmee nodeloos en gaat vele miljoenen Euro’s kosten. Kosten die worden doorberekend aan de patiënt.
 
Met de nieuwe regelgeving zullen vervalste geneesmiddelen niet meer via de apotheek bij een patiënt terecht komen. “In Nederland worden geen vervalste geneesmiddelen via de apotheek aangeboden aan het publiek,” aldus Jan Broeren, voorzitter van de Generieke Leveranciers Nederland. “Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat ten gevolge van FMD er minder vervalste geneesmiddelen via internet in omloop zullen komen. De regel is een wassen neus! Wat wel zorgelijk is, is dat de invoering van de FMD behoorlijke kosten met zich meebrengt voor de farmaceuten en die kosten worden omgeslagen naar de medicijnkosten.”
 
Huidige regulering
De geneesmiddelenmarkt is sterk gereguleerd. Fabrikanten worden streng gecontroleerd door internationale en nationale instanties. Bij invoer van geneesmiddelen in de EU moet er nogmaals een controle uitgevoerd worden door gecertificeerde laboratoria. De groothandels in Nederland betrekken hun geneesmiddelen vanuit dit goed gecontroleerde circuit en apotheken betrekken hun geneesmiddelen van deze groothandels. Als iedere apotheek zich bij zijn inkoop wendt tot een groothandel en iedere groothandel zijn producten afneemt bij de oorspronkelijke leveranciers, die goed gecontroleerd worden, dan is er weinig reden tot zorg.
 
Neveneffecten invoering FMD
Naast het gegeven dat de FMD het daadwerkelijke probleem niet oplost, veroorzaakt het wel nieuwe problemen, die leiden tot langere levertijden en medicijntekorten:
1.      De nieuwe procedures zullen zeker in het begin vaak aanleiding geven tot (on)terechte alarmeringen, wat leidt tot vertraging bij het afleveren van geneesmiddelen.
2.      Doordat fabrikanten aanzienlijke kosten moeten maken, zullen fabrikanten zich van de markt terugtrekken of hun portfolio beperken. Dat leidt tot schaarser aanbod en schaarser aanbod leidt bijna altijd tot hogere prijzen.
3.      De kosten voor het Nederlandse systeem worden ‘hoofdelijk’ omgeslagen over de leveranciers. Hierdoor krijgen kleinere leveranciers onevenredig hoge kosten voorgeschoteld. Dit verhoogt de toetredingsbarrières voor Nederland en leidt vervolgens tot een verschraling van het aanbod en mogelijk een monopolie- of oligopoliepositie voor een klein aantal machtige multinationale leveranciers. Ook dat zal aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 
Over Generieke Leveranciers Nederland
De vereniging Generieke Leveranciers Nederland (GLN) bestaat uit zes leveranciers van generieke geneesmiddelen. GLN-leden bieden generieke geneesmiddelen aan voor een eerlijke prijs, bijvoorbeeld in de aanbestedingen van zorgverzekeraars. Op deze manier zorgen de GLN-leden ervoor dat de kosten, voor een groot deel van de geneesmiddelen, in Nederland beheersbaar en betaalbaar blijven.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Vereniging Generieke Leveranciers Nederland / Marike Timmermans
Wat is de URL bij deze bron?: http://www.vereniginggln.nl/
Originele titel: Falsified Medicine Directive schoolvoorbeeld overbodige Europese regelgeving
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-02-12

Relevante artikelen ...

€ 130 miljoen besparing door vrijkomen patenten Van acht medicijnen voor cholesterol, hiv en hart- en vaatziekten loopt het patentrecht af. Eind 2017 loopt het patentrecht af van acht medicijnen vo... Management & beleid Sun, 31 Dec 2017, 12:06:59
Farmaceuten anders aanpakken Farmaceuten moeten door de overheid harder worden aanpegakt. Ze maken misbruik van hun positie De overheid moet fabrikanten van geneesmiddelen anders... Management & beleid Fri, 10 Nov 2017, 14:42:41
Deal gesloten voor minder en beter gebruik plastic De winst van deze deal is dat er zo breed wordt samen gewerkt Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft met meer d... Management & beleid Thu, 21 Feb 2019, 19:55:29
ActiZ steunt oproep van minister De Jonge De vergrijzende bevolking betekent een grote stijging van het aantal ouderen en chronisch zieken Er is werk aan de winkel om de zorg voor ouderen en ... Management & beleid Sat, 02 Mar 2019, 12:37:07
Meer stiptheidsacties ambulancemedewerkers De werkdruk is onaanvaardbaar hoog en voor het ambulancepersoneel is de maat vol De ambulancemedewerkers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht ... Management & beleid Thu, 08 Feb 2018, 20:39:47
Wachttijden terug dringen, extra inzet nodig Het is onacceptabel als mensen te lang moeten wachten op de zorg die zij nodig hebben. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken er onder regie van d... Management & beleid Mon, 15 Jan 2018, 11:18:59

(advertentie)