Het is belangrijk dat breed bekend is wat een specialist ouderengeneeskunde is en doet

Donderdag 24 november wordt de Dag van de specialist ouderengeneeskunde gelanceerd. Op deze datum zal er vanaf nu jaarlijks aandacht zijn voor het belangrijke werk van deze dokters én worden zij extra in het zonnetje gezet.

Ouderengeneeskunde is het specialisme van de toekomst. Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso: “Vanwege de dubbele vergrijzing zijn specialisten ouderengeneeskunde van groot belang om ook in de nabije toekomst goede behandeling te kunnen blijven bieden aan kwetsbare ouderen in Nederland. Ze verdienen daarom wel wat extra aandacht!”

Onbekend maakt onbemind
“Het is belangrijk dat breed bekend is wat een specialist ouderengeneeskunde is en doet. Want: onbekend maakt onbemind. Het is bovendien zeer belangrijk voor de maatschappij dat er meer specialisten ouderengeneeskunde komen om kwetsbare ouderen – nu en in de toekomst - goede zorg te kunnen bieden”, stelt Jacqueline van den Hil, VVD-Tweede Kamerlid. Ze is zelf werkzaam geweest in de ouderenzorg en heeft daar de enorme meerwaarde van de specialist ouderengeneeskunde ervaren. Het idee om deze speciale dag in het leven te roepen, kwam van haar en daarom zal zij morgen de Dag van de specialist ouderengeneeskunde lanceren tijdens de algemene ledenvergadering van Verenso. Binnen de verpleeghuizen is opgeroepen om op deze dag de specialist(en) ouderengeneeskunde extra in het zonnetje te zetten.

Jaarlijks op 24 november
Vanaf dit jaar zal De dag van de specialist ouderengeneeskunde een jaarlijks terugkerend fenomeen zijn op 24 november. “Behandeling van kwetsbare ouderen moet een duidelijke plaats op de agenda hebben én houden”, besluit Jacqueline de Groot.

Het werk van de specialist ouderengeneeskunde
Er zijn momenteel ruim 1.800 specialisten ouderengeneeskunde in Nederland: toegewijde dokters die bijdragen aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid en autonomie van kwetsbare ouderen. Daarbij kijkt de specialist ouderengeneeskunde niet alleen naar het ziektebeeld, maar ook naar de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Dit doet hij of zij samen met een multidisciplinair team.

Specialisten ouderengeneeskunde hebben na hun basisopleiding geneeskunde een driejarige specialisatie ouderengeneeskunde afgerond. In de basisopleiding zou meer aandacht moeten komen voor ouderengeneeskunde. Bijvoorbeeld door een vast coschap.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Verenso / Ellen Schuit-de Kruijf
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Verenso
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.verenso.nl/nieuws/persbericht-morgen-lancering-dag-van-de-specialist-ouderengeneeskunde
Originele titel: lancering Dag van de specialist ouderengeneeskunde
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2022-11-24

Relevante artikelen ...

Nieuw kwaliteitskader Zorg voor Kwetsbare Ouderen Het kwaliteitskader omschrijft wat iedere (kwetsbare) oudere mag verwachten van de geboden zorg ActiZ gaat samen met betrokken partijen aan de slag m... Ouderenzorg Thu, 24 Nov 2022, 13:38:01
5 Dagen over de emmer die overloopt bij de thuiszorg Het aantal ouderen stijgt de komende jaren van 2,6 naar 4,6 miljoen In de week van 19 september staat de bus van het radioprogramma 5 Dagen (NTR/Po... Ouderenzorg Mon, 19 Sep 2022, 15:47:41
Wees alert waarschuwt ouderenzorg, corona is nog niet voorbij De branchevereniging van zorgorganisaties ziet de coronabesmettingen in de samenleving toenemen ‘Ook al lijkt het wel zo, corona is nog niet weg’, be... Ouderenzorg Sun, 26 Jun 2022, 07:40:36
Transformatieagenda Ouder Worden 2040 gepresenteerd De veroudering van onze samenleving de komende 20 jaar geeft kansen en uitdagingen Onze samenleving veroudert: in 2040 zitten we op de top van de ver... Ouderenzorg Sun, 24 Apr 2022, 06:59:55
De ouderenzorg voor alle ouderen in Nederland komt in de knel In de wijk is groot tekort op de arbeidsmarkt onvermijdelijk Er komen bijna 50 miljoen zorguren bij wanneer administratieve lasten voor zorgmedewer... Ouderenzorg Mon, 28 Feb 2022, 14:43:16
Hoog ziekteverzuim eist zijn tol Veel zorgorganisaties hebben grote moeite om roosters rond te krijgen ‘De zorg voor ouderen en chronisch zieken is nog lang niet op het oude niveau.’... Ouderenzorg Fri, 28 Jan 2022, 14:06:08

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com