Het is belangrijk dat breed bekend is wat een specialist ouderengeneeskunde is en doet

Donderdag 24 november wordt de Dag van de specialist ouderengeneeskunde gelanceerd. Op deze datum zal er vanaf nu jaarlijks aandacht zijn voor het belangrijke werk van deze dokters én worden zij extra in het zonnetje gezet.

Ouderengeneeskunde is het specialisme van de toekomst. Jacqueline de Groot, voorzitter van Verenso: “Vanwege de dubbele vergrijzing zijn specialisten ouderengeneeskunde van groot belang om ook in de nabije toekomst goede behandeling te kunnen blijven bieden aan kwetsbare ouderen in Nederland. Ze verdienen daarom wel wat extra aandacht!”

Onbekend maakt onbemind
“Het is belangrijk dat breed bekend is wat een specialist ouderengeneeskunde is en doet. Want: onbekend maakt onbemind. Het is bovendien zeer belangrijk voor de maatschappij dat er meer specialisten ouderengeneeskunde komen om kwetsbare ouderen – nu en in de toekomst - goede zorg te kunnen bieden”, stelt Jacqueline van den Hil, VVD-Tweede Kamerlid. Ze is zelf werkzaam geweest in de ouderenzorg en heeft daar de enorme meerwaarde van de specialist ouderengeneeskunde ervaren. Het idee om deze speciale dag in het leven te roepen, kwam van haar en daarom zal zij morgen de Dag van de specialist ouderengeneeskunde lanceren tijdens de algemene ledenvergadering van Verenso. Binnen de verpleeghuizen is opgeroepen om op deze dag de specialist(en) ouderengeneeskunde extra in het zonnetje te zetten.

Jaarlijks op 24 november
Vanaf dit jaar zal De dag van de specialist ouderengeneeskunde een jaarlijks terugkerend fenomeen zijn op 24 november. “Behandeling van kwetsbare ouderen moet een duidelijke plaats op de agenda hebben én houden”, besluit Jacqueline de Groot.

Het werk van de specialist ouderengeneeskunde
Er zijn momenteel ruim 1.800 specialisten ouderengeneeskunde in Nederland: toegewijde dokters die bijdragen aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid en autonomie van kwetsbare ouderen. Daarbij kijkt de specialist ouderengeneeskunde niet alleen naar het ziektebeeld, maar ook naar de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Dit doet hij of zij samen met een multidisciplinair team.

Specialisten ouderengeneeskunde hebben na hun basisopleiding geneeskunde een driejarige specialisatie ouderengeneeskunde afgerond. In de basisopleiding zou meer aandacht moeten komen voor ouderengeneeskunde. Bijvoorbeeld door een vast coschap.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Verenso / Ellen Schuit-de Kruijf
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Verenso
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: lancering Dag van de specialist ouderengeneeskunde
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
  • Datum: 24 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!