Met name op mentaal gebied rapporteerden de patiënten een verbetering van de kwaliteit van leven

Soms wel tien tot zestien keer per dag meten mensen met diabetes met een prik in de vinger hun glucosewaarde. Hoe fijn zou het zijn als je veel minder hoeft te prikken. Dat kan als je de Free Style Libre (FSL) draagt; een soort sticker met een minuscuul naaldje dat continu de glucosewaarde meet op de bovenarm. Een grote groep mensen met diabetes gebruikte voor een onderzoek twaalf maanden de FSL. Resultaat: de glucoseregulatie verbeterde, de kwaliteit van leven verbeterde en de ziektelast verminderde.

1365 personen (55% mannen) deden mee aan deze studie. De gemiddelde leeftijd was 46. Het HbA1c, een maat voor de glucoseregulatie, nam af van 64 tot 60 mmol / mol. Bij personen zonder diabetes ligt die waarde tussen de 20 en 42. De verbetering was het grootst bij deelnemers die aan het begin de slechtste waarden hadden. Het HbA1c van deelnemers die een uitgangswaarde hadden van meer dan 70 mmol / mol daalde gemiddeld met meer dan 9 mmol / mol.

Minder zorgen
Met name op mentaal gebied rapporteerden de patiënten een verbetering van de kwaliteit van leven. Ook gaven ze aan minder én minder ernstige hypo’s (te lage bloedsuikerwaarden) te hebben gehad. Ten minste 80 procent was actiever bezig met het aanpassen van de insulinedosering. 95 procent gaf aan beter inzicht te hebben in de glucoseschommelingen. Bijna twee derde van de deelnemers gaf aan dat hun familie of andere naasten zich minder zorgen maakten over hun diabetes als zij de FSL gebruikten om hun glucosewaarden in de gaten te houden.

Het door de gebruikers gemelde ziekteverzuimpercentage daalde gedurende het studiejaar van 18,5 tot 7,7 procent, en de diabetes gerelateerde ziekenhuisopnames daalden van 13,7 tot 4,7 procent. Kortom, het gebruik van de FSL verbetert het welzijn van diabetespatiënten.

Onderzoek
De BMJ Open Diabetes Research & Care publiceert de uitkomsten van een grote studie naar de effecten van het gebruik van de FSL. De studie was landelijk en opgezet door Isala ziekenhuis, Diabetesvereniging Nederland (DVN), zorgverzekeraar Zilveren Kruis en uitgevoerd door de Isala Academie. In totaal deden 1365 mensen met diabetes mee aan het onderzoek. Dit waren mensen bij wie de diabetes om wat voor reden dan ook moeilijk te reguleren is. Meetpunten waren onder andere de glucoseregulatie, het aantal en de duur van te lage glucosewaarden en de klachten die daarbij hoorden. Daarnaast werd de kwaliteit van leven onderzocht en de deelnemers vulden een vragenlijst in over de gevolgen die diabetes met zich meebrengt. Denk daarbij aan ziekenhuisopnames en ziekteverzuim. Er waren metingen bij de start, na zes maanden en na twaalf maanden.

Het artikel Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4) is online beschikbaar op BMJ Open Diabetes Research & Care: http://drc.bmj.com/cgi/content/abstract/7/1/e000809.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Isala ziekenhuis
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.isala.nl/
Originele titel: Levenskwaliteit diabetespatiënt verbetert dankzij continu meten glucose
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2019-12-10

Relevante artikelen ...

Risico op hart- en vaatziekten bij mensen met diabetes door magnesiumtekort Al jarenlang is bekend dat 10 tot 30 procent van de mensen met diabetes type 2 een tekort aan magnesium heeft Mensen met diabetes type 2 en een mag... Chronisch zieken Mon, 21 Jun 2021, 11:50:23
Obesitas of overgewicht kan voor een ernstiger verloop COVID-19 zorgen Deze conclusies blijken uit internationaal onderzoek in elf landen COVID-19-patiënten met overgewicht of obesitas lopen vaker een ernstiger infecti... Chronisch zieken Mon, 19 Apr 2021, 14:25:28
Nieuwe hart- en vaatziekten voorkomen door te bewegen Om de risico’s op hart- en vaatziekten te verminderen, worden patiënten en mensen zonder klachten geadviseerd minimaal twee keer per week krachttraini... Chronisch zieken Sun, 07 Mar 2021, 08:24:17
Te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken Verankering in zorgverzekering essentieel In Nederland is er nog te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken, terwijl internat... Chronisch zieken Thu, 16 Jul 2020, 09:38:31
Nieuwe slimme insulinepomp beschikbaar Slimme insulinepompen zijn er al, maar deze nieuwe pomp neemt veel nadelen weg die er bij verschillende andere systemen nog wel zijn Voor patiënten m... Chronisch zieken Sat, 11 Jan 2020, 15:14:10
Intensieve insulinebehandeling FGM in basispakket Diabetes is een vervelende ziekte en heeft veel impact op het leven van patiënten De sensortechnologie Flash Glucose Monitoring (FGM) komt in het bas... Chronisch zieken Thu, 12 Dec 2019, 19:56:22