De handmatige en geautomatiseerde vijfminutenregistratie blijft ondanks de hogere administratieve lasten een veelgebruikte registratiewijze

Net als in 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht hoe zorgaanbieders en zorgprofessionals tijd registreren in de wijkverpleging, en welke administratieve lasten zij daarbij ervaren. We zien dat registeren via “zorgplan=planning=realisatie, tenzij” leidt tot de minste administratieve lasten voor zorgprofessionals. De handmatige en geautomatiseerde vijfminutenregistratie blijft ondanks de hogere administratieve lasten een veelgebruikte registratiewijze. Dat concludeert de NZa in de informatiekaart Tijdregistratie Wijkverpleging 2022.

Sinds 2019 is het in onze regelgeving mogelijk om zorg in de wijkverpleging te registreren via “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”. Hierbij vormen het zorgplan (de zorgindicatie van de cliënt) en de planning van de zorg de basis voor de declaratie. Die geldt, tenzij de verleende zorg door onvoorziene omstandigheden afwijkt van de planning. Deze registratiewijze heeft als doel de administratieve lasten voor zorgprofessionals in de wijkverpleging te verminderen.

Registratiewijze
Uit onze enquête over het eerste kwartaal van 2022 blijkt dat 67% van de ondervraagde zorgaanbieders gebruik maakt van de registratiewijze “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”. Dit is een daling van 7% ten opzichte van de uitvraag in 2021. Zorgprofessionals die gebruik maken van deze registratiewijze geven, net zoals vorig jaar aan de minste administratieve lasten te ervaren, met name als correcties in de declaraties achteraf zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is daarmee een waardevol alternatief voor de tijdrovendere vijfminutenregistratie. We zien echter dat zorgaanbieders gebruik blijven maken van de handmatige vijfminutenregistratie. Ook zien we een toename in zorgaanbieders die gebruik maken van geautomatiseerde vijfminutenregistratie.

Verlichten van regeldruk
De ondervraagde zorgprofessionals geven aan dat, ongeacht de registratiewijze, het ICT-systeem goed moet aansluiten op de registratiewijze om efficiënt te kunnen werken. Ook geven zorgprofessionals aan dat zij verwachten dat het werken op basis van een vast budget per cliënt over langere periode (zoals bij maand- of weektarieven) een oplossing is, omdat de vergoeding van zorg dan niet meer direct afhankelijk is van het aantal geleverde uren.

De NZa roept zorgaanbieders in de wijkverpleging op de mogelijkheden te verkennen voor het gebruik van de registratiewijze “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”. De informatiekaart en Vilans, landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, kunnen zorgaanbieders hierin ondersteunen.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Nog veel onnodige vijfminutenregistratie in de wijkverpleging
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 31 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!