(advertentie)

De handmatige en geautomatiseerde vijfminutenregistratie blijft ondanks de hogere administratieve lasten een veelgebruikte registratiewijze

Net als in 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht hoe zorgaanbieders en zorgprofessionals tijd registreren in de wijkverpleging, en welke administratieve lasten zij daarbij ervaren. We zien dat registeren via “zorgplan=planning=realisatie, tenzij” leidt tot de minste administratieve lasten voor zorgprofessionals. De handmatige en geautomatiseerde vijfminutenregistratie blijft ondanks de hogere administratieve lasten een veelgebruikte registratiewijze. Dat concludeert de NZa in de informatiekaart Tijdregistratie Wijkverpleging 2022.

Sinds 2019 is het in onze regelgeving mogelijk om zorg in de wijkverpleging te registreren via “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”. Hierbij vormen het zorgplan (de zorgindicatie van de cliënt) en de planning van de zorg de basis voor de declaratie. Die geldt, tenzij de verleende zorg door onvoorziene omstandigheden afwijkt van de planning. Deze registratiewijze heeft als doel de administratieve lasten voor zorgprofessionals in de wijkverpleging te verminderen.

Registratiewijze
Uit onze enquête over het eerste kwartaal van 2022 blijkt dat 67% van de ondervraagde zorgaanbieders gebruik maakt van de registratiewijze “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”. Dit is een daling van 7% ten opzichte van de uitvraag in 2021. Zorgprofessionals die gebruik maken van deze registratiewijze geven, net zoals vorig jaar aan de minste administratieve lasten te ervaren, met name als correcties in de declaraties achteraf zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is daarmee een waardevol alternatief voor de tijdrovendere vijfminutenregistratie. We zien echter dat zorgaanbieders gebruik blijven maken van de handmatige vijfminutenregistratie. Ook zien we een toename in zorgaanbieders die gebruik maken van geautomatiseerde vijfminutenregistratie.

Verlichten van regeldruk
De ondervraagde zorgprofessionals geven aan dat, ongeacht de registratiewijze, het ICT-systeem goed moet aansluiten op de registratiewijze om efficiënt te kunnen werken. Ook geven zorgprofessionals aan dat zij verwachten dat het werken op basis van een vast budget per cliënt over langere periode (zoals bij maand- of weektarieven) een oplossing is, omdat de vergoeding van zorg dan niet meer direct afhankelijk is van het aantal geleverde uren.

De NZa roept zorgaanbieders in de wijkverpleging op de mogelijkheden te verkennen voor het gebruik van de registratiewijze “zorgplan=planning=realisatie, tenzij”. De informatiekaart en Vilans, landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, kunnen zorgaanbieders hierin ondersteunen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/05/30/nog-veel-onnodige-vijfminutenregistratie-in-de-wijkverpleging
Originele titel: Nog veel onnodige vijfminutenregistratie in de wijkverpleging
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-05-31

Relevante artikelen ...

Aanbieders van wijkverpleging moeten beter samenwerken Ontbreken elektronisch cliëntendossier en verschillen in cultuur belangrijkste knelpunten voor samenwerking Professionals in de zorg vinden dat aanbi... Thuiszorg Mon, 21 Feb 2022, 16:00:32
Breed convenant gesloten voor betere bekostiging wijkverpleging De wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging hebben de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis De wijkverpleging wordt steeds belan... Thuiszorg Thu, 29 Jul 2021, 14:43:37
Tevredenheid onder cliënten met wijkzorg Door corona moest de zorg thuis veelal anders georganiseerd worden Cliënten in de wijkverpleging geven een hoge beoordeling aan hun zorgverleners. Da... Thuiszorg Sun, 20 Jun 2021, 09:43:50
Ondersteuningsbehoeften bij mantelzorgers Zorgen voor een naaste aan het levenseinde is vaak zwaar Profielen van mantelzorgers kunnen bijdragen aan de bewustwording van zorgverleners dat mant... Thuiszorg Wed, 06 May 2020, 14:18:22
Kwaliteit werk wijkverpleegkundigen is goed Kwaliteitskader Wijkverpleging slecht bekend Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is, anderhalf jaar na vaststelling, nog niet breed bekend onder verpl... Thuiszorg Mon, 17 Feb 2020, 09:01:36
Nieuwe bekostiging wijkverpleging In de huidige bekostiging krijgen zorgaanbieders betaald per uur In 2019 start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de wijkverpleging met de volg... Thuiszorg Wed, 20 Mar 2019, 19:51:47

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com