(advertentie)

De nieuwe methode levert tijdwinst op voor zorgprofessionals, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan het leveren van goede zorg.

Bijna de helft van alle zorgaanbieders (44%) werkt al volgens de nieuwe registratiemethode voor wijkverpleging: ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. De methode vervangt de zogeheten vijfminutenregistratie, waarbij standaard de geleverde zorg per vijf minuten moest worden verantwoord voor zorgverzekeraars. ActiZ is blij met de snelle opmars van de nieuwe methode. Eind 2019 moeten alle zorgaanbieders werken conform een tijdbesparende registratiemethode.

Tijdwinst
De nieuwe methode levert tijdwinst op voor zorgprofessionals, waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan het leveren van goede zorg. Voor zorgaanbieders levert het een vermindering van de administratieve lasten op, omdat zorgverzekeraars van hen géén dubbele registratie verwachten. Dit blijkt onder andere uit de monitor contractering wijkverpleging 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Tarieven
Verder stelt de NZa in de monitor dat zorgaanbieders gebruik maken van integrale tarieven voor de verpleging en verzorging. Die tarieven worden door verzekeraars echter deels vastgesteld op basis van het aantal cliënten in het verleden. Dit betekent dat de huidige tarieven in sommige gevallen niet toereikend zijn. De NZa geeft in een reactie aan dat van zorgverzekeraars wordt verwacht dat ze zorgdragen voor een passend tarief.

Voorkomen wachtlijsten
Zogeheten cliëntenstops, waardoor wachtlijsten kunnen ontstaan, moeten worden voorkomen, vindt de NZa. Dergelijke stops ontstaan door onzekerheid over de inkoop van extra zorg als een zorgaanbieder zijn omzetplafond bereikt. Leden van ActiZ gaven eerder al aan bij de NZa dat zorgverzekeraars de voorwaarden hiervoor niet goed communiceren en dat ze veel tijd nodig hebben voor een beslissing. Daarom gaat de NZa beoordelen of zorgverzekeraars de beslistermijn en de voorwaarden voor bijcontractering duidelijk aangeven.

Ontmoedigen
Daarnaast blijkt uit de monitor dat zorgverzekeraars ongecontracteerde wijkverpleging succesvol ontmoedigen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de wijkverpleging hebben samen met het ministerie van VWS in het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 afgesproken de ongecontracteerde zorg terug te dringen. Om ongecontracteerde zorg te ontmoedigen moeten de zorgaanbieders zonder contract bijvoorbeeld een machtiging aanvragen voor ze de zorg mogen leveren aan de cliënt. Ook kunnen ze de zorg niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar, maar moet de cliënt de rekening zelf voorschieten. Zorgverzekeraars verwachten zelf dat in 2019 de uitgaven aan ongecontracteerde wijkverpleging van € 346 miljoen naar € 269 miljoen dalen ten opzichte van 2018.

Innovatie
Ook wil de NZa dat e-health en innovatieve technologieën sneller van de grond komen, waardoor de kwaliteit van leven van cliënten kan worden verhoogd en de juiste zorg op de juiste plek wordt gestimuleerd. De NZa benadrukt dat zorgverzekeraars zich daarbij niet alleen moeten beperken tot de grote zorgaanbieders. ActiZ deelt het belang en de urgentie van meer innovatie in de zorg gezien de grote uitdaging om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. Maar volgens ActiZ is er veel meer nodig dan alleen innovatie.

Ingrijpend
De zorg voor ouderen gaat ingrijpend veranderen. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt tegelijk met bijna 200% tot 340 duizend. Er is meer nodig om de ouderenzorg te hervormen dan alleen kortdurende actieprogramma’s en het verminderen van bureaucratie. Verder vooruit kijken is noodzakelijk. Volgens ActiZ verdient de fundamentele verandering van de ouderenzorg een soortgelijke brede, maatschappelijke dialoog en aanpak als de huidige klimaattafels.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2019/05/nieuwe-registratiemethode-wijkverpleging-wint-snel-terrein
Originele titel: Nieuwe registratiemethode wijkverpleging wint snel terrein
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-05-15

Relevante artikelen ...

Wijkverpleging krijgt zeer hoge waardering van cliënten De verwachtingen over wat de wijkverpleging doet en kan doen moeten door de vergrijzing en de extreem krappe arbeidsmarkt echt bijgesteld worden Clië... Thuiszorg Mon, 13 Jun 2022, 15:43:23
Indicatiestelling wijkverpleging kan beter Wijkverpleegkundigen ervaren het normenkader ook het vaakst als behulpzaam Wijkverpleegkundigen indiceren zelf de benodigde zorg voor cliënten die ... Thuiszorg Sun, 13 Feb 2022, 08:30:39
Thuiszorg Olympia bv geen last onder dwangsom meer Thuiszorg Olympia levert in Eindhoven en omgeving zorg aan cliënten thuis De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft bij Thuiszorg Olympia bv de las... Thuiszorg Wed, 06 May 2020, 13:46:19
Nieuwe zorgaanbieders kunnen controles verwachten We richten ons tijdens de komende controles op nieuwe zorgaanbieders stelt de NZa De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert de komende weken bi... Thuiszorg Tue, 11 Dec 2018, 16:44:39
Reactie IGJ over kwaliteit thuiszorg De inspectie vindt het belangrijk het beeld te nuanceren dat kan zijn ontstaan door de publicatie van de Consumentenbond. De publicatie van de Cons... Thuiszorg Mon, 06 Aug 2018, 10:45:48
Prestaties en tarieven verloskundige zorg 2019 Verloskundigen krijgen net als huisartsen een toeslag voor patiënten die in achterstandswijken wonen. De prestaties en maximale tarieven voor verlosk... Thuiszorg Tue, 17 Jul 2018, 12:50:16

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com