Online onderwijs biedt studenten meer flexibiliteit dan face-to-face leren

Bij online onderwijs ligt de nadruk nog te veel op kennisoverdracht. Wil je studenten leren reflecteren, kritisch leren nadenken en actief verbanden laten leggen, dan is interactie met docent en medestudenten noodzakelijk, concludeert promovendus Renée Filius van het UMC Utrecht.

Online onderwijs biedt studenten meer flexibiliteit dan face-to-face leren. Ze volgen online onderwijs in hun eigen tempo en doen dat op een plek en tijd van hun keuze. Steeds meer studenten kiezen mede daarom voor online onderwijs. Maar in hoeverre kan online onderwijs bijdragen aan ‘diepgaand leren’, de aloude academische vorming die verder gaat dan feitenkennis en studenten leert door te vragen, actief verbanden te leggen en kritisch na te denken? Content alleen is daarvoor niet voldoende, je hebt interactie nodig, stelt Renée Filius, promovendus aan het onderwijscentrum van het UMC Utrecht en hoofd Onderwijs van de Universiteit Utrecht. Voor haar promotie onderzocht zij de vraag wat docenten kunnen doen om diepgaand leren te stimuleren in online onderwijs.

Diepgaand leren
Belangrijk voor diepgaand leren zijn persoonlijke betrokkenheid, doorvragen en begrip en eigenaarschap van het eigen leerproces, mechanismen die bij uitstek draaien om interactie met anderen, docenten én medestudenten. “Om online interactie te bereiken, moet je dus onderwijsvormen zoeken die dat mogelijk maken en dat is best een uitdaging”, vertelt Renée. “Een hoorcollege op video draagt er weinig aan bij. Als online studenten al een vraag kunnen stellen, zal een docent die vraag online minder snel aangrijpen om de discussie met studenten op gang te brengen of om iets uitgebreid van verschillende kanten te belichten.”
 
Diepgaand leren is beter mogelijk met bijvoorbeeld een online methode waarbij studenten feedback geven op elkaars videopresentaties. Studenten krijgen daarbij een instructie en criteria op basis waarvan zij minimaal twee presentaties van feedback moeten voorzien. De instructie leert studenten om hun feedback te richten op diepgaand leren, bijvoorbeeld door vragen te stellen die de ander aan het denken zetten. Daarnaast bekijken twee andere studenten de video en de daarop gegeven feedback en zij zorgen voor aanvullende feedback. De docent reageert op alle gegeven feedback.
 
Peer feedback
Het is juist de feedback die studenten aan elkaar geven, de zogeheten peer feedback, die aanzet tot diepgaand leren, blijkt uit het promotieonderzoek van Renée. “Mijn onderzoek laat zien dat studenten feedback van medestudenten eerder in twijfel trekken dan feedback van hun docent; daardoor blijven ze langer en dieper nadenken. En juist dát stimuleert diepgaand leren.”
 
Het geven van feedback aan medestudenten blijkt daarbij net zo waardevol als het ontvangen ervan. “Feedback geven is een onderdeel van de online methode en studenten krijgen instructie hoe ze het moeten doen. Het komt erop neer dat ze zich elke keer afvragen in hoeverre hun feedback de medestudent verder helpt. En de docent kijkt mee en beoordeelt de feedback. Door feedback te geven en er met elkaar over te reflecteren worden de studenten er steeds beter in en ook dat stimuleert diepgaand leren.”
 
Andere rol docent
Online onderwijs biedt mogelijkheden om het groeiend aantal studenten te bedienen. Om met online onderwijs ook diepgaand leren te stimuleren, moeten docenten weten welke interventies daaraan kunnen bijdragen. Renée: “Zorg dat je je als docent goed voorbereidt, want online onderwijs vraagt echt om een andere rol. Zo vraagt het ontwerp van een cursus bijvoorbeeld meer aandacht. Waar je bij face-to-face onderwijs tussentijds makkelijker aanpassingen kunt doorvoeren, is dat bij een online cursus veel lastiger.”
 
Op basis van haar onderzoek adviseert Renée universiteiten en docenten te investeren in een online onderwijsstrategie en de uitvoering daarvan. Ze doet daar in haar proefschrift verschillende aanbevelingen voor. Daarbij heeft ze nadrukkelijk gekeken naar ‘schaalbare’ docentinterventies, zodat de werkdruk voor docenten niet evenredig toeneemt met de toename van het aantal studenten.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : UMC Utrecht
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.umcutrecht.nl/nl/Nieuws/Online-hoger-onderwijs-vraagt-om-interactie
Originele titel: Online hoger onderwijs vraagt om interactie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2019-05-26

Relevante artikelen ...

1000 reizigers gezocht voor onderzoek naar door muggen en teken overdraagbare infecties De One Health Travel studie onderzoekt onder andere de West-Nijl-, Usutu-, Sindbis-, Chikungunya-, Dengue-, Zikavirusinfecties en tekenencephalitis D... Wetenschap & onderwijs Wed, 28 Jul 2021, 14:04:47
Risico op diarree voorspelt door darm microbiota Antibiotica zijn uitermate geschikte middelen om levensbedreigende bacteriële infecties onder controle te krijgen De bacteriesamenstelling in de dikk... Wetenschap & onderwijs Thu, 15 Apr 2021, 14:00:26
Onderzoek kwetsbare darmkanker-patiënt krijgt subsidie De standaardbehandeling voor deze patiënten is nu een relatief milde chemotherapie kuur Vijf onderzoeken naar veelbelovende zorg in Nederlandse zieke... Wetenschap & onderwijs Wed, 31 Mar 2021, 19:10:06
Bioprinter gaat alvleesklierweefsel maken Diabetes type 1 is een groeiende last in onze samenleving In het Europese project ENLIGHT gaan onderzoekers een levend model maken van de alvleesklie... Wetenschap & onderwijs Tue, 23 Feb 2021, 14:57:12
Geen bescherming door tuberculosevaccin Vanwege de klinische implicaties voor patiënten geven de onderzoekers de belangrijkste bevindingen nu al vrij Het BCG-vaccin biedt kwetsbare oudere... Wetenschap & onderwijs Tue, 19 Jan 2021, 11:33:09
Klinisch onderzoek nieuw COVID-19 vaccin van start gegaan Het beschikbaar komen van meerdere vaccins tegen corona is van cruciaal belang In het UMC Utrecht start op 28 december het fase IIb/III onderzoek met... Wetenschap & onderwijs Sun, 27 Dec 2020, 07:35:05