Een grote verandering is het vervangen van dierproeven door zogenoemde in vitro-testen

Na jaren van voorbereiding komt er een belangrijke aanpassing van een internationale richtlijn voor medicijnonderzoek. Hierdoor zijn wereldwijd mogelijk honderdduizenden proefdieren minder nodig dan nu het geval is. Medicijnautoriteit CBG is nauw betrokken bij de aanpassing van deze richtlijn. De nu aangepaste richtlijn gaat over het onderzoeken van de schadelijkheid van medicijnen tijdens de zwangerschap.

Voordat nieuwe medicijnen op mensen onderzocht mogen worden, zijn er gegevens nodig over de mogelijke schadelijkheid. Van oudsher worden daar dierproeven voor gebruikt.

Duizenden proefdieren minder
Volgens de aangepaste richtlijn zijn bepaalde dierproeven nu later in het onderzoekstraject nodig. "De nieuwe richtlijn vereist nu pas bij fase 3 grote groepen dieren, in plaats van bij fase 1 en fase 2. Hierdoor zijn wereldwijd waarschijnlijk 300.000 tot 400.000 proefdieren per jaar minder nodig", schat onderzoeker Peter Theunissen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), vanuit Nederland betrokken bij de veranderingen. "Daarbij: tussen fase 1 en 3 van het medicijnonderzoek bij mensen valt grofweg 75% van alle potentiële medicijnen af."

In vitro-test soms al voldoende
Een andere grote verandering is het vervangen van dierproeven door zogenoemde in vitro-testen. Dit zijn testen waarbij onderzoek wordt gedaan met behulp van bijvoorbeeld gekweekte cellen. Voor stoffen uit medicijngroepen waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn bij zwangerschap, kan voortaan een in vitro-test voldoende zijn. Wanneer uit deze zwangerschap blijkt dat de stof inderdaad schadelijk is, dan mag zo’n medicijn niet gebruikt worden bij vrouwen die zwanger zijn of willen worden.

Internationale richtlijnen
Proefdieronderzoek moet voldoen aan zogenaamde ICH-richtlijnen (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use). Registratieautoriteiten en de farmaceutische industrie komen deze week samen om op internationaal niveau richtlijnen voor medicijnonderzoek af te stemmen.  De vorige grote aanpassing van de richtlijn voor het testen van de schadelijkheid tijdens de zwangerschap dateert van 25 jaar geleden. Toen zijn de eisen aan proefdieronderzoek bij de registratieautoriteiten in Europa, Japan en de Verenigde Staten gelijkgetrokken.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : CBG
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/11/18/minder-proefdieren-nodig-door-aangepaste-richtlijn
Originele titel: Minder proefdieren nodig door aangepaste richtlijn
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2019-11-20

Relevante artikelen ...

Behandeling van hersenziektes in gevaar Zeventig internationale hersenonderzoekers waarschuwen dat proefdieronderzoek onder druk staat Om hersenziektes als depressie, Alzheimer of ADHD te k... Wetenschap & onderwijs Thu, 05 Aug 2021, 15:05:55
Longgezondheid kleinkinderen beïnvloed door rookgewoonten tijdens zwangerschap Het is voor het eerst dat het effect op de longfunctie is vastgesteld Als een vrouw rookt tijdens haar zwangerschap, vergroot dit het risico dat haar... Wetenschap & onderwijs Thu, 11 Feb 2021, 13:52:08
Slechter geheugen na hoge bloeddruk tijdens zwangerschap De vrouwen die tijdens de zwangerschap hoge bloeddruk hadden gehad, scoorden lager op een geheugentest Vrouwen die tijdens de zwangerschap een hoge b... Wetenschap & onderwijs Thu, 31 Dec 2020, 10:30:19
Zwangerschapsvergiftiging door test vroeg opgespoord Onderzoekers hebben in een multicenter cohort gegevens van 1115 zwangeren verzameld Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben een methode ontwikkeld om v... Wetenschap & onderwijs Tue, 15 Dec 2020, 20:47:08
Kind na psychische klachten van moeder tijdens zwangerschap vaker longproblemen Depressieve gevoelens en angstklachten van vader hebben geen relatie met longproblemen van het kind Kinderen van moeders die tijdens de zwangerscha... Wetenschap & onderwijs Mon, 19 Oct 2020, 13:48:21
Beoordeling eerste coronavaccin gestart De beoordeling van het eerste Europese vaccin tegen corona is gestart Vandaag (01-10) is de beoordeling gestart van het eerste Europese vaccin tege... Wetenschap & onderwijs Thu, 01 Oct 2020, 12:06:26