Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen is een initiatief van de 28 SAZ ziekenhuizen samen met Bart-Jan Verhoeff, internist-nefroloog en CMIO van ziekenhuis St Jansdal

Begin juli is het Expertisecentrum Zorgalgoritmen opgericht met als doel om in co-creatie met zorgprofessionals machine learning algoritmen op basis van data uit hun ziekenhuizen te ontwikkelen. De algoritmen kunnen zorgprofessionals helpen bij het stellen van een diagnose, het voorspellen van het beloop of bij het bepalen van het optimale behandelprotocol. Door zorgprofessionals te ondersteunen met algoritmen die meerwaarde hebben, hebben zij meer tijd en aandacht voor de patiënt.

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen is een initiatief van de 28 SAZ ziekenhuizen samen met Bart-Jan Verhoeff, internist-nefroloog en CMIO van ziekenhuis St Jansdal. Het Expertisecentrum is ‘voor en door de zorg’, ontwikkelt algoritmen en deelt kennis over data en Artificial Intelligence (AI) binnen het netwerk van ziekenhuizen.

AI en algoritmen in de zorg
Net als in veel andere sectoren wordt ook de zorg steeds meer gedreven door data en informatie. Ziekenhuizen beschikken over grote hoeveelheden data. Die data zijn de grondstof voor Artificial Intelligence (AI). Met kennis, AI en voldoende data kun je predictiemodellen ofwel algoritmen maken. AI en algoritmen zijn geen doel op zich, maar een techniek om processen te verbeteren en nieuwe verbanden te leggen.

Hoe kunnen zorgorganisaties algoritmen gebruiken? Ze kunnen bijvoorbeeld zorgverleners ondersteunen bij het stellen van een diagnose of het voorspellen van het beloop of het bepalen van het behandelprotocol. Algoritmen kunnen helpen om onnodige zorg en lange ligduur te voorkomen. Of ze kunnen ondersteuning bieden bij tijdsintensieve taken waardoor er meer tijd en aandacht is voor de patiënt.

Deze technologie maakt zorgverleners niet overbodig. Zorgverleners zijn altijd nodig om de uitkomst van een model te beoordelen en de patiënt daadwerkelijk te behandelen.

Wat gaat het Expertisecentrum doen
Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen gaat ziekenhuizen begeleiden bij de implementatie van het softwareplatform waarmee machine learning algoritmen kunnen worden gecreëerd (‘getraind’), op basis van data van de ziekenhuizen. Zo groeit onder begeleiding van het Expertisecentrum de kennis over AI bij alle SAZ ziekenhuizen, tegen zo laag mogelijke kosten. De voorspellingen van de algoritmen worden geïntegreerd in bestaande applicaties, zodat de zorgverlener ze ter plekke kan gebruiken. Het Expertisecentrum begeleidt de ziekenhuizen bij de technische en klinische implementatie en ondersteunt bij de scholing van medewerkers.

Regionale ziekenhuizen bundelen krachten
“Dit is een fantastische manier om elkaar als regionale ziekenhuizen te versterken” aldus Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de SAZ. “Een enkel regionaal ziekenhuis kan dit niet alleen. Door onze krachten en kennis met alle 28 SAZ ziekenhuizen te bundelen, helpen we elkaar om samen de technologische uitdagingen in het veranderende zorglandschap aan te gaan. In 2018 hebben we samen succesvol BeterDichtbij opgezet. Nu slaan we de handen ineen door samen met Bart-Jan Verhoeff het Expertisecentrum Zorgalgoritmen te starten. Door de data in eigen hand te houden en ze op deze manier slim en pragmatisch in te zetten creëren we enthousiasme en draagvlak bij onze zorgprofessionals. Onze patiënten hebben hier baat bij want zo versterken we de kwaliteit en veiligheid van de zorg nog verder.”

Naadloze integratie in het dagelijkse werk
“Je kunt de techniek wel op orde hebben, maar het is nog belangrijker dat dokters en verpleegkundigen overtuigd zijn van het nut van AI-voorspellingen in hun dagelijkse werk en dat het naadloos geïntegreerd is in hun dagelijks handelen” zegt initiatiefnemer Bart-Jan Verhoeff. “Daarom is het zo waardevol dat we dit als ziekenhuizen in eigen hand houden. Met het kennisnetwerk van de deelnemende ziekenhuizen kunnen wij borgen dat de algoritmen ook daadwerkelijk meerwaarde hebben en problemen oplossen op de werkvloer. Door samen te werken hebben we een schaalgrootte waarmee we met de veelheid aan data een infrastructuur kunnen ontwikkelen en AI modellen van goede kwaliteit kunnen maken en implementeren terwijl we de kosten laag houden.”

Vooruitblik
Het komende jaar wordt gewerkt aan het opbouwen van de organisatie, het kennisnetwerk, de technische doorontwikkeling van het platform en het verkrijgen van CE-markering die nodig is om zorgalgoritmen ook daadwerkelijk toe te kunnen passen in alle ziekenhuizen.

Ambitie
De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) werken aan kwalitatief hoogwaardige, integrale en betaalbare zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van bewoners in de regio. Verankerd in de regio én samen met de patiënt. Het toepassen van data is een integraal onderdeel van de strategische ambitie van de SAZ: dichtbij de praktijk, pragmatisch en met een duidelijke visie.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: SAZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SAZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.saz-ziekenhuizen.nl/
Originele titel: Start Expertisecentrum Zorgalgoritmen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-07-07

Relevante artikelen ...

Subsidie voor cel- en gentherapie Celtherapie is een behandeling met levende lichaamscellen Het nieuw nationaal platform DARE-NL heeft een subsidie van €5,3 miljoen ontvangen van KWF ... Wetenschap & onderwijs Thu, 16 Dec 2021, 13:53:44
Subsidie voor onderzoek naar nieuwe mugwerende middelen Middelen die muggen afstoten of aantrekken kunnen een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van malaria, dengue en andere ziekten TropIQ Health S... Wetenschap & onderwijs Wed, 22 Sep 2021, 18:07:44
Volgende generatie Cytogenetics in aantocht Menselijk erfelijk materiaal zit opgeslagen in 46 chromosomen (23 paar) Nederlands-Frans onderzoek laat zien dat Optical Genome Mapping (OGM) heel sn... Wetenschap & onderwijs Thu, 08 Jul 2021, 12:22:32
Radboudumc heeft eerste vrijwilligers gevaccineerd met nieuw malariavaccin Dit nieuwe vaccin moet overdracht voorkomen, zodat malaria zich niet verder kan verspreiden Een nieuw vaccin tegen malaria, grotendeels ontwikkeld in... Wetenschap & onderwijs Tue, 18 May 2021, 18:00:27
Coronafonds voor wetenschappelijk onderzoek gestart door VieCuri Om onderzoeken naar het coronavirus te ondersteunen, heeft het ziekenhuis het VieCuri Coronafonds opgericht VieCuri Medisch Centrum bevindt zich in é... Wetenschap & onderwijs Mon, 18 May 2020, 14:52:18
Ondersteuning ontwikkeling vaccin tegen coronavirus In het LUMC worden de immuunreacties getest die worden opgewekt door de kandidaat-vaccins De afdeling Medische Microbiologie van het Leids Universita... Wetenschap & onderwijs Wed, 15 Apr 2020, 08:41:38