Zorgrobots kunnen eenzaamheidsepidemie oplossen als we minder bang zijn en regelgeving veranderen

Ouderen, zorg, familie en innovatie gebaat bij inzet robots
Eenzaamheid onder ouderen in Nederland blijft toenemen. Inmiddels is 54% van alle 75- plussers eenzaam. Onder de 85-plussers stijgt dit naar 63%. Deze stijgende eenzaamheid is emotioneel en lichamelijk verwoestend en zal door vergrijzing en personeelstekorten in de zorg de komende decennia alleen maar verder toenemen. Zorgrobots bieden een uitkomst,mits de weerstand afneemt en wet- en regelgeving versoepelt, aldus Margo van Kemenade,associate lector Zorgrobotica bij hogeschool Inholland.

Zorgrobots effectief tegen eenzaamheid
Onderzoek toont aan dat zorgrobots helpen tegen eenzaamheid. Tien jaar geleden al had eensimpele robot toch positieve resultaten op ouderen. Ze voelden zich snel verbonden met de robot en het bood hen verlichting in het doorkomen van de dag. Die technologie kon ouderen dus al minder eenzaam maken en de mogelijkheden hiervoor nemen alleen maar toe.

Toch krijgt de inzet van robots nog geen vrij baan. Dat komt door weerstand uit maatschappij en zorgsector en door innovatiebeperkende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Zorgverleners en familieleden hebben vaak moeite met het idee dat een robot menselijk contact vervangt en dat er geen controle is op de geleverde zorg door de robot.

Wet- en regelgeving voor de inzet van zorgtechnologie is nuttig en nodig, maar Europese en Nederlandse regelgeving schieten hun doel voorbij doordat ze innovatie tegenhouden. Wet- en regelgeving kunnen meer ruimte bieden voor de ontwikkeling van robots, zonder dat het ten koste gaat van ethiek. Zeker voor niet-academische onderzoeksinstellingen houdtregelgeving verkenningen en praktijktesten tegen. Dat is ook belemmerend voor de innovatiekracht en ontwikkelingsmogelijkheden in de zorg.

Oplossingen
Vanuit de zorg en de familie moeten we robots als een aanvulling op menselijke arbeid encontact gaan zien. Eén die hard nodig is om de huidige en toekomstige personeelstekorten te beperken, en die ook past bij de veranderende verhoudingen waarbij tijd voor mantelzorg steeds schaarser wordt.

Binnen wet- en regelgeving is ruimte nodig voor de ontwikkeling van zorg en sociale robots, zonder dat het ten koste gaat van ethiek. Door testen in te bedden in de goedkeuringstrajecten, krijgt onderzoek vanuit meer diverse instellingen ruimte om goed plaats te vinden. En daarmee Nederland en Europa met innovaties verder te helpen in de zorgvraagstukken waar ze voor staan.

Bron: In Holland


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: In Holland / Herbert Mosmuller
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : In Holland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Zorgrobots kunnen eenzaamheidsepidemie oplossen als we minder bang zijn en regelgeving veranderen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 27 sept 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!