Op meerdere momenten in het zorgproces kunnen patiënten keuzes maken

Er is voor patiënten veel informatie te vinden over behandelingen en zorgaanbieders, zodat zij zelf passende zorg kunnen kiezen. Onder patiënten is behoefte aan deze informatie, maar toch wordt de beschikbare informatie vaak niet gebruikt. Dat kan ermee te maken hebben dat patiënten niet altijd de juiste informatie op het juiste moment in het zorgproces vinden. Het is lastig om de juiste informatie aan te bieden vanwege de diversiteit aan patiënten en hun situaties. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het Nivel.

Op meerdere momenten in het zorgproces kunnen patiënten keuzes maken. Ze kunnen bijvoorbeeld de zorgaanbieder of een behandeling kiezen. Beleidsmakers besteden veel aandacht aan de informatievoorziening voor patiënten, waarmee zij patiënten stimuleren een actieve rol in te nemen bij het zorgproces. Daarbij is ook steeds meer aandacht voor het kiezen van passende zorg. De meeste patiënten leunen bij het maken van een keuze sterk op het advies van de (huis)arts, meer dan op andere informatievoorzieningen.

Informatiebehoefte komt niet altijd overeen met daadwerkelijk zoekgedrag
Er zijn veel bronnen beschikbaar waar patiënten informatie over zorgaanbieders of behandelingen kunnen vinden. Verschillende onderzoeken laten zien dat mensen vaak behoefte hebben aan dergelijke informatie ten behoeve van hun zorgproces. In wisselende mate zoeken patiënten deze informatie ook daadwerkelijk op; zij zoeken daarbij vaker naar informatie over behandelingen dan over zorgaanbieders. In de praktijk zien we echter dat keuzes lang niet altijd bewust worden gemaakt of de informatie hier niet voor wordt gebruikt. Het blijkt dus niet vanzelfsprekend dat de patiënt op zoek gaat naar informatie om de juiste zorgkeuze te maken. Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat patiënten familie of vrienden volgen in hun zorgkeuze, of dat zij juist graag de expert, zoals de arts, volgen. Ook is niet altijd de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar.

Diversiteit tussen patiënten en hun situaties
Het is lastig om de juiste informatie op het juiste moment in het zorgproces beschikbaar te maken voor de patiënt. Een van de redenen daarvoor is de grote diversiteit aan patiënten en zorgsituaties.  Niet iedereen heeft dezelfde informatie nodig op hetzelfde moment in het proces, elk situatie is uniek. Daarnaast vereist het maken van keuzes en betrokkenheid in het zorgproces ook bepaalde (gezondheids)vaardigheden van zowel patiënten als artsen. Er is een grote groep patiënten die moeite heeft met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie. Het is daarom belangrijk om informatie geschikt te maken voor deze mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Hele traject van de patiënt in kaart brengen
Rondom het keuzeproces van patiënten zijn nog veel openstaande vraagstukken. Vragen als wat de patiënt precies nodig heeft bij het kiezen van een zorgaanbieder, of wat de informatiebehoefte is rondom samen beslissen, het proces waarin arts en patiënt samen een besluit nemen voor een behandeling. Het is dan ook nog onvoldoende helder hoe patiënten het beste te ondersteunen zijn bij het kiezen van passende zorg. Daarvoor is het raadzaam verder onderzoek te doen. Zo zou het goed zijn om het hele traject van de patiënt (patient journey) in kaart te brengen en om onderzoek te doen in een daadwerkelijke zorgsetting.

Bij onderzoek naar het keuzeproces is het belangrijk om ook te kijken naar de context waarbinnen een keuze plaatsvindt. Een patiënt heeft vaak al een heel proces achter de rug, of moet juist heel snel een keuze maken. Het is dan ook belangrijk om de keuzes te belichten vanuit het gehele traject dat een patiënt doormaakt, met daarbij ook oog voor diversiteit tussen patiënten en zorgsettings.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/patient-maakt-veelal-geen-actieve-keuzes-tijdens-het-zorgproces
Originele titel: Patiënt maakt veelal geen actieve keuzes tijdens het zorgproces
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-01-11

Relevante artikelen ...

Patiëntervaringen met elektronische patiëntendossiers gekoppeld Voordat een medicijn op de markt komt, weten we al wel veel maar niet alles van de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel Om meer informatie te... Chronisch zieken Mon, 05 Apr 2021, 11:37:46
Veel mensen hebben moeite met het begrijpen van informatie over ziekte en gezondheid Goede communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte noodzaak  Mensen met beperkte gezond... Chronisch zieken Mon, 02 Nov 2020, 13:52:51
Bij veelvuldig gebruik kortwerkende luchtwegverwijders neemt kans op astma-aanval toe Astma is een veelvoorkomende chronische aandoening van de longen Het juist gebruiken van de medicatie is belangrijk om astma-aanvallen te voorkomen. ... Chronisch zieken Mon, 26 Oct 2020, 19:04:19
Duidelijkheid gevraagd over eigen bijdragen Wmo en Wlz Er zijn klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd bij de Nationale ombudsman binnengekomen Afgelopen maanden o... Chronisch zieken Tue, 20 Oct 2020, 11:04:19
Behoor je tot een risicogroep en zoekt goede informatie over het coronavirus Waar kun jij met vragen terecht als het over jouw situatie gaat? Er is op dit moment erg veel informatie over het coronavirus te vinden. Maar waar ku... Chronisch zieken Wed, 18 Mar 2020, 10:02:09
Mensen met een beperking participeren minder in de maatschappij Op de meeste gebieden van participatie doen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een psychische aandoening minder vaak mee Men... Chronisch zieken Wed, 04 Dec 2019, 11:30:17