Op meerdere momenten in het zorgproces kunnen patiënten keuzes maken

Er is voor patiënten veel informatie te vinden over behandelingen en zorgaanbieders, zodat zij zelf passende zorg kunnen kiezen. Onder patiënten is behoefte aan deze informatie, maar toch wordt de beschikbare informatie vaak niet gebruikt. Dat kan ermee te maken hebben dat patiënten niet altijd de juiste informatie op het juiste moment in het zorgproces vinden. Het is lastig om de juiste informatie aan te bieden vanwege de diversiteit aan patiënten en hun situaties. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het Nivel.

Op meerdere momenten in het zorgproces kunnen patiënten keuzes maken. Ze kunnen bijvoorbeeld de zorgaanbieder of een behandeling kiezen. Beleidsmakers besteden veel aandacht aan de informatievoorziening voor patiënten, waarmee zij patiënten stimuleren een actieve rol in te nemen bij het zorgproces. Daarbij is ook steeds meer aandacht voor het kiezen van passende zorg. De meeste patiënten leunen bij het maken van een keuze sterk op het advies van de (huis)arts, meer dan op andere informatievoorzieningen.

Informatiebehoefte komt niet altijd overeen met daadwerkelijk zoekgedrag
Er zijn veel bronnen beschikbaar waar patiënten informatie over zorgaanbieders of behandelingen kunnen vinden. Verschillende onderzoeken laten zien dat mensen vaak behoefte hebben aan dergelijke informatie ten behoeve van hun zorgproces. In wisselende mate zoeken patiënten deze informatie ook daadwerkelijk op; zij zoeken daarbij vaker naar informatie over behandelingen dan over zorgaanbieders. In de praktijk zien we echter dat keuzes lang niet altijd bewust worden gemaakt of de informatie hier niet voor wordt gebruikt. Het blijkt dus niet vanzelfsprekend dat de patiënt op zoek gaat naar informatie om de juiste zorgkeuze te maken. Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat patiënten familie of vrienden volgen in hun zorgkeuze, of dat zij juist graag de expert, zoals de arts, volgen. Ook is niet altijd de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar.

Diversiteit tussen patiënten en hun situaties
Het is lastig om de juiste informatie op het juiste moment in het zorgproces beschikbaar te maken voor de patiënt. Een van de redenen daarvoor is de grote diversiteit aan patiënten en zorgsituaties.  Niet iedereen heeft dezelfde informatie nodig op hetzelfde moment in het proces, elk situatie is uniek. Daarnaast vereist het maken van keuzes en betrokkenheid in het zorgproces ook bepaalde (gezondheids)vaardigheden van zowel patiënten als artsen. Er is een grote groep patiënten die moeite heeft met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie. Het is daarom belangrijk om informatie geschikt te maken voor deze mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Hele traject van de patiënt in kaart brengen
Rondom het keuzeproces van patiënten zijn nog veel openstaande vraagstukken. Vragen als wat de patiënt precies nodig heeft bij het kiezen van een zorgaanbieder, of wat de informatiebehoefte is rondom samen beslissen, het proces waarin arts en patiënt samen een besluit nemen voor een behandeling. Het is dan ook nog onvoldoende helder hoe patiënten het beste te ondersteunen zijn bij het kiezen van passende zorg. Daarvoor is het raadzaam verder onderzoek te doen. Zo zou het goed zijn om het hele traject van de patiënt (patient journey) in kaart te brengen en om onderzoek te doen in een daadwerkelijke zorgsetting.

Bij onderzoek naar het keuzeproces is het belangrijk om ook te kijken naar de context waarbinnen een keuze plaatsvindt. Een patiënt heeft vaak al een heel proces achter de rug, of moet juist heel snel een keuze maken. Het is dan ook belangrijk om de keuzes te belichten vanuit het gehele traject dat een patiënt doormaakt, met daarbij ook oog voor diversiteit tussen patiënten en zorgsettings.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Patiënt maakt veelal geen actieve keuzes tijdens het zorgproces
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 11 jan 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!