(advertentie)

Verschillen in deze drukte en uitgestelde zorgvraag tussen provincies stroken grotendeels met de verschillen waarin de pandemie zich in april voordeed

Met de versoepeling van de coronamaatregelen, die vanaf 11 mei 2020 stapsgewijs is ingezet, verwacht een meerderheid van de huisartsen extra ondersteuning nodig te hebben om aan de te verwachten drukte en uitgestelde zorgvraag te voldoen. Verschillen in deze drukte en uitgestelde zorgvraag tussen provincies stroken grotendeels met de verschillen waarin de pandemie zich in april voordeed. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Eind april, toen de grootste piek van de COVID-19-pandemie achter de rug was, heeft het Nivel alle huisartsenpraktijken een web-enquête gestuurd om de gevolgen van de pandemie tot dan toe te inventariseren. Ook is hen gevraagd vooruit te kijken naar de periode dat de coronamaatregelen versoepeld worden.

Percentage gemiste en vervangen consulten in april zeer hoog
Gemiddeld schatten huisartsen in de maand april 46% van de consulten te hebben gemist. Naar schatting is daarnaast gemiddeld 55% vervangen door consulten op afstand. Het percentage gemiste consulten verschilt tussen provincies: het is lager in provincies waar meer is vervangen door consulten op afstand, en andersom.

Huisarts en praktijkondersteuner minder druk, doktersassistent drukker
De effecten van de COVID-19-pandemie hebben verschillende effecten op de verschillende professionals die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijken. Huisartsen hadden het rustiger, maar doktersassistenten hadden het eerder drukker. Dit hangt ook samen met de impact van de pandemie: in Noord-Brabant was deze hoger dan in Groningen en Drenthe.

Uitgestelde zorgvraag verschillend per provincie
In Limburg verwachten de meeste praktijken extra ondersteuning nodig te hebben om de uitgestelde tweedelijnsbehandelingen (blauwe balk in figuur) te verwerken. Dit is ook de provincie die eind april te maken had met het hoogste aantal ziekenhuisopnamen als gevolg van de COVID-19-uitbraak. Ook voor de uitgestelde zorgvraag van chronisch zieken en kwetsbare groepen (groen en rood) geven veel Limburgse praktijken aan extra ondersteuning nodig te hebben. Praktijken in de provincie Friesland, Drenthe en Zeeland geven dit relatief minder vaak aan.

Uitkomsten van belang voor huisartsenpraktijken en beleidsvoerders
De factsheet met de resultaten van de enquête biedt inzichten over de gevolgen van corona in de huisartsenpraktijken. Dit geeft vergelijkingsmateriaal waar huisartsen en huisartsenprakijken behoefte aan hebben én biedt informatie over waar mogelijk ondersteuning gegeven kan worden, door wie en vooral welke ondersteuning dit is.

Over het onderzoek
De respons op de enquête onder alle Nederlandse huisartsenpraktijken was 35%, wat neerkomt op 1.443 huisartsenpraktijken. Deze gegevens vormen de basis van deze factsheet. Het Nivel voert dit onderzoek uit in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), mede-opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De vragenlijst is opgesteld in afstemming met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit is het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de impact van COVID-19 op de huisartsenzorg monitort vanuit praktijkperspectief. De bevindingen worden verwerkt in een reeks van factsheets waar dit de tweede van is.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : Nivel
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/regionale-verschillen-tussen-huisartsenpraktijken-drukte-en-uitgestelde-zorgvraag-door-covid
Originele titel: Regionale verschillen tussen huisartsenpraktijken in drukte en uitgestelde zorgvraag door COVID-19
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-06-18

Relevante artikelen ...

Sterfte langdurige zorg in week 52 verder toegenomen Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week In week 52 (21 tot en met 27 december 2020) overleden 3,8 duizend mensen. De ste... Acute zorg Sat, 09 Jan 2021, 12:26:49
Onderzoek naar de integrale aanpak van acute zorg, is goed van start gegaan Door de vergrijzing en de bevolkingstoename staat de acute zorg staat onder druk Op 1 september 2020 startte de Proeftuin Zorgcoördinatie in Zuid-Hol... Acute zorg Thu, 08 Oct 2020, 07:02:50
Zorg bij diepe veneuze trombose en longembolie kan beter Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van Zorginstituut Nederland Patiënten én artsen zijn het erover eens dat de zorg bij diepe veneuze... Acute zorg Mon, 21 Sep 2020, 14:38:03
Zorggebruik op huisartsenposten gedaald Vooral contacten van ouders met baby’s en jonge kinderen sterk gedaald Het totale zorggebruik op de HAP is sterk afgenomen sinds het uitbreken van de... Acute zorg Thu, 18 Jun 2020, 09:48:08
Griepsurveillance uitgebreid met de monitoring van het coronavirus Het is belangrijk om te starten met het monitoren van het nieuwe coronavirus voordat het virus daadwerkelijk in Nederland circuleert In China is er e... Acute zorg Mon, 10 Feb 2020, 11:24:51
Geen veranderingen huisartsenzorg bij lage rugklachten Bijna 1,5 miljoen Nederlanders kregen het afgelopen jaar te maken met klachten vanuit de lage rug De afgelopen vijf jaar is er niet veel veranderd in... Acute zorg Wed, 15 Jan 2020, 14:31:14