Meetbaar Beter en het Hartcentrum HagaZiekenhuis hebben in een uniek Value Based Healthcare project geavanceerde data-analyses gebruikt om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Tevens heeft het Hartcentrum, met behulp van een door Meetbaar Beter ontwikkeld en internationaal gevalideerd model, zijn kwaliteitsorganisatie verder kunnen verbeteren.

Het is voor het eerst dat een onafhankelijke kwaliteitsregistratie en een ziekenhuis op deze manier intensief samenwerken om Value Based Healthcare te implementeren en complexe data over uitkomsten van zorg te vertalen naar waardevolle inzichten voor de klinische praktijk.

Internationaal gevalideerd organisatiemodel
Voor de adviezen ten aanzien van de kwaliteitsorganisatie maakte Meetbaar Beter gebruik van een model wat door Meetbaar Beter is ontwikkeld in samenwerking met onafhankelijke experts en internationale best practices zoals bijvoorbeeld UCLA, Martini Klinik, Schön Klinik en Cleveland Clinic. In het model wordt onder andere gekeken naar elementen als de plan-do-check-act cyclus, leiderschap, cultuur, strategie en de operationele organisatie van verbeterprojecten. Met behulp van het model wordt in beeld gebracht waar een organisatie zich kan doorontwikkelen met het oog op de implementatie van Value Based Healthcare. Edgar Daeter, bestuursvoorzitter Meetbaar Beter en cardiothoracaal chirurg: “De centra die deelnemen aan Meetbaar Beter publiceren al een aantal jaar op unieke wijze de resultaten van de behandeling van hartpatiënten volledig transparant. Dat is een groot goed, maar belangrijker nog is dat alle deelnemende centra van de eigen data en van elkaar leren om waar mogelijk de resultaten van de hartzorg continu verder te verbeteren.”

Value Based Healthcare - verbetercyclus
In diverse bijeenkomsten en interviews werd daarnaast in beeld gebracht hoe voor patiënten belangrijke uitkomsten van zorg worden gemonitord en hoe de organisatie van verbeterprojecten is vormgegeven. Uit deze analyses kwamen diverse adviezen naar voren aan de hand waarvan het Hartcentrum van het HagaZiekenhuis VBHC nog beter kan implementeren. M. Bax, cardioloog en Medisch Manager Hartcentrum: “Door Meetbaar Beter besteden we in de hele zorgketen meer aandacht aan onze uitkomsten. Zo hebben we een kwartaaloverleg ingevoerd met alle leden van de vakgroepen (cardiologen en cardiochirurgen) zodat we zeker stellen dat we onze uitkomsten en kwaliteit van zorg continu reviewen. Ook willen we samen met Meetbaar Beter gaan kijken wat we van internationale topklinieken op het terrein van Value Based Healthcare kunnen leren.”

Data-analytics en uitkomsten van zorg
Hoewel de uitkomsten van de hartzorg in het HagaZiekenhuis reeds van aansprekend niveau zijn, zo blijkt onder andere uit publicaties van Meetbaar Beter, verbeteren cardiologen en cardiochirurgen van het Hartcentrum voortdurend hun zorg. De focus ligt hierbij onder andere op het verbeteren van voor patiënten relevante uitkomsten zoals die binnen Meetbaar Beter gemeten worden zoals complicaties en heroperaties, maar ook op een verbetering van de kwaliteit van leven. Data-analyse is hierbij onontbeerlijk. In de succesvolle verbeterpilot heeft Meetbaar Beter onder andere de uitkomsten van HagaZiekenhuis vergeleken met voorspelde uitkomsten op basis van de landelijke data. Dr. G. Hoohenkerk, cardiothoracaal chirurg Hartcentrum: “Wij willen toonaangevend zijn op het gebied van arteriële coronair chirurgie. Samen met Meetbaar Beter hebben wij gekeken hoe wij onze zorg voor speciale subcategorieën van patiënten nog verder kunnen verbeteren.”

Naast HagaZiekenhuis nemen ook UMCG, Radboudumc, Erasmus MC, OLVG en MST deel aan de pilot project van Meetbaar Beter. Na afronding van het project in alle ziekenhuizen zal worden vastgesteld hoe deze werkwijze structureel wordt ingebed binnen Meetbaar Beter.

Over stichting Meetbaar Beter
De stichting Meetbaar Beter stelt zich tot doel het bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten door het ontwikkelen, verspreiden en implementeren van een kwaliteitssysteem gebaseerd op patiëntrelevante uitkomstindicatoren, welke geselecteerd zijn door medisch specialisten. Het gedachtegoed van Prof. Porter op gebied van Value Based Healthcare zoals dat ontwikkeld is op Harvard Business School vormt de methodologische basis voor Meetbaar Beter. Een internationale adviesraad van medische en methodologische experts staat garant voor de wetenschappelijke onderbouwing en objectiviteit van Meetbaar Beter. Daarnaast verzorgt een klankbordgroep bestaande uit verschillende stakeholders zoals patiëntorganisaties, zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een adviserende rol. Meetbaar Beter werkt structureel samen met ICHOM, een wereldwijd initiatief om het werken met uitkomstindicatoren te stimuleren. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC), de Nationale Cardiovasculaire Data Registratie (NCDR), de Nederlandse vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN) wordt gewerkt aan een fusie en de oprichting van de Nederlandse Hart Registratie. Meer informatie over Meetbaar Beter en de complete lijst met deelnemende ziekenhuizen is te vinden op www.meetbaarbeter.com.

Bron: Meetbaar Beter


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 30 sept 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!