(advertentie)

Geringe toepassing van samen beslissen bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg

Zorgverleners passen de methodiek van samen beslissen nog weinig toe bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden die palliatieve zorg ontvangen. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat zorgverleners een gevarieerd beeld hebben van wat samen beslissen precies inhoudt. Dit duidt erop dat de methodiek niet goed geïmplementeerd is. En dit is juist bij deze kwetsbare patiënten een probleem, bij wie het invoeren van het proces van samen beslissen toch al een grote uitdaging is.

Voor het onderzoek werden video-opnamen gemaakt van consulten, die vervolgens zowel door onderzoekers als zorgverleners werden beoordeeld op het toepassen van samen beslissen. 

Methode: beoordelen video-opnamen van consulten door onderzoekers en zorgverleners
Betrokken onderzoekers gaven per video-opname de mate van samen beslissen aan, met een algemeen geaccepteerd codeersysteem. De zorgverleners werden geïnterviewd terwijl ze zichzelf terug op beeld zagen. Hen werd onder andere gevraagd in hoeverre ze vonden dat er sprake was van samen beslissen. 

Meten Samen Beslissen

Het toepassen van samen beslissen werd door de onderzoekers aan de hand van vijf aspecten gemeten: 

  1. De zorgverlener benadrukt dat er iets te kiezen valt.
  2. De zorgverlener bevestigt dat hij/zij de patiënt zal bijstaan in het keuzeproces.
  3. De zorgverlener geeft informatie over de behandelopties.
  4. De zorgverlener brengt de voorkeuren van de patiënt in kaart.
  5. De zorgverlener neemt deze voorkeuren mee in beslissing(en). 

Resultaten: samen beslissen weinig en wisselend toegepast
Zorgverleners bleken in zijn algemeenheid slechts in geringe mate aan samen beslissen te doen en pasten de methode bovendien verschillend toe. De minste aandacht gaven de zorgverleners aan het tweede aspect, waarbij de zorgverlener de patiënt dient te verzekeren hem of haar bij te staan in het keuzeproces, een aspect dat juist voor de betreffende doelgroep van groot belang is. 

Aanbeveling om patiënt actief betrekken bij het gesprek
Cruciaal voor het proces van samen beslissen is dat de zorgverlener de patiënt actief betrekt bij het gesprek. Ook als het een patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden betreft die zich in de palliatieve fase van zorg bevindt. Om juist deze patiënten er beter bij te betrekken kwamen de geïnterviewde zorgverleners zelf met de volgende drie aanbevelingen:

  1. Bespreek herhaaldelijk alle behandelopties met de patiënt.
  2. Geef de patiënt tijd en ruimte om het eigen verhaal te vertellen.
  3. Kies tijdens een consult strategische momenten uit om het proces van samen beslissen met de patiënt te bespreken.

Over het onderzoek
Aan het onderzoek deden vier ziekenhuizen verspreid over Nederland mee. In totaal werden daar 36 consulten – in de palliatieve zorg – tussen zorgverleners en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden op video opgenomen. Negentien zorgverleners hebben hun eigen consulten teruggekeken en zichzelf beoordeeld op het toepassen van samen beslissen. De onderzoekers hebben enerzijds de transcripten van de interviews op thematische wijze geanalyseerd en anderzijds de mate van samen beslissen in de video-opnames gemeten. Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Goed Begrepen’, gericht op communicatie in de palliatieve zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, dat wordt uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met Pharos.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/geringe-toepassing-van-samen-beslissen-bij-patienten-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de
Originele titel: Geringe toepassing van samen beslissen bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-01-04

Relevante artikelen ...

Nederland kan van andere landen leren over patiëntenparticipatie Zo blijkt uit vergelijkend onderzoek van het Nivel Ten opzichte van andere landen heeft Nederland een rijke traditie van patiëntenorganisaties die ... Chronisch zieken Thu, 02 Jun 2022, 14:27:14
Gepersonaliseerd medicatieoverzicht overbodig bij routinematig geneesmiddelgebruik MijnGiB kan een handig hulpmiddel zijn voor mantelzorgers Geneesmiddelgebruikers en mantelzorgers zijn positief over Mijn Geneesmiddel in Beeld® (Mij... Chronisch zieken Sun, 30 Jan 2022, 08:06:18
Toename griepvaccinatiegraad onder mensen met indicatie De groep mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties bij griep bestaat uit mensen van 60 jaar of ouder en mensen met bepaalde medische aandoe... Chronisch zieken Mon, 04 Oct 2021, 10:12:26
Onderzoek naar impact leefstijl op leven reumapatiënt 300 reumapatiënten gaan een leefstijlprogramma volgen dat in totaal 24 maanden duurt De afdeling Reumatologie van het Erasmus MC onderzoekt in samenw... Chronisch zieken Thu, 28 Jan 2021, 10:35:25
Naasten positief over kwaliteit van leven, maar een deel heeft het zwaar Dit blijkt uit het vragenlijstonderzoek onder 266 naasten dat het Nivel afgelopen juni uitvoerde De ervaren kwaliteit van leven van naasten van mense... Chronisch zieken Thu, 27 Aug 2020, 15:30:29
Nog veel mensen ontevreden over afhandeling klachten Volgens het onderzoek is 53% van de mensen die in de afgelopen twee jaar een zorgverlener of instelling bezochten, niet tevreden over de zorg De he... Chronisch zieken Thu, 07 Nov 2019, 16:20:04

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com