(advertentie)

Ongeveer de helft van de gebruikte inhalatoren in Nederland zijn dosisaerosolen

De CO2-uitstoot van geneesmiddelen staat in de top drie van grootste vervuilers in de zorg. Een aanzienlijk deel van deze uitstoot is toe te schrijven aan dosisaerosolen. Dit zijn inhalatoren die worden gebruikt bij de behandeling van astma en COPD. Het Nivel start een onderzoek naar de bereidheid van patiënten en zorgverleners om de impact op het milieu mee te laten wegen in de behandelbeslissing. Zijn zij bereid een ander medicijn te gebruiken als deze beter is voor het milieu? Als u zorgverlener of astma- of COPD-patiënt bent, dan kun u meedoen aan het onderzoek.

Ongeveer de helft van de gebruikte inhalatoren in Nederland zijn dosisaerosolen, blijkt uit eerder onderzoek. Naar schatting kan zo’n zeventig procent hiervan vervangen worden voor een milieuvriendelijker type inhalator. Onder zorgverleners en burgers is er motivatie om te verduurzamen, maar er is behoefte aan kennis en handvatten. Dit onderzoek is een eerste belangrijke stap hierin..

Hoe kijken patiënten en zorgverleners aan tegen het meewegen van milieu-impact in de behandelbeslissing?
We onderzoeken of er verschillen zijn tussen huisartsenpraktijken in het voorschrijven van dosisaerosolen en welke factoren hierbij een rol spelen. Ook vergelijken we dit met de adviezen in richtlijnen aan huisartsen. Hierdoor krijgen we een beter beeld van de patiënten voor wie milieuvriendelijkere typen inhalator mogelijk zijn. Tijdens groepsgesprekken met astma- en COPD-patiënten enzorgverleners hebben we het vervolgens overhun motivatie voor een duurzamere behandeling. We bespreken hoe zij tegen de schonere alternatieve inhalatoren aankijken en wat er nodig is om over te gaan tot een behandeling die beter is voor het milieu.

Oproep aan patiënten en zorgverleners
Wilt u meedoen aan ons onderzoek? Wij zoeken nog deelnemers. Gebruikt u een inhalator voor astma of COPD, of bent u huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, apotheker of apothekersassistente? Deel uw mening over het belang van duurzaamheid bij het maken van behandelbeslissingen. Lees hier hoe u meedoet.

Over het onderzoek
In dit onderzoek maken we gebruik van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarnaast organiseren we focusgroepen om de motivatie van patiënten en zorgverleners in kaart te brengen. Met dit onderzoek geeft het Nivel invulling aan de maatschappelijke uitdaging “Duurzame gezondheidszorg”. Het Nivel beoogt met zijn onderzoek een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van ons gezondheidszorgsysteem.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/inhalatiemedicatie-kan-milieuvriendelijker-nivel-onderzoekt-de-motivatie-bij-patienten-en
Originele titel: Inhalatiemedicatie kan milieuvriendelijker, Nivel onderzoekt de motivatie bij patiënten en zorgverleners
Doelgroep: Zorgprofessionals, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-03-17

Relevante artikelen ...

Toename waterpokken in Nederland Deze toename van waterpokken bij kinderen is een mogelijk inhaaleffect na de coronajaren Sinds begin 2022 is er sprake van een toename van waterpokke... Anders Fri, 13 May 2022, 10:57:23
Niet altijd nemen huisartsen een urinekweek af In de NHG-standaard ‘Urineweginfecties’ wordt geadviseerd om een urinekweek aan te vragen De richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (N... Anders Sat, 16 Apr 2022, 19:26:38
Ten tijde van de coronacrisis waren zorg en participatie erg belangrijk De druk op de zorg vanwege corona lijkt voor de meeste mensen met een chronische aandoening geen grote gevolgen te hebben gehad Het jaaroverzicht van... Anders Wed, 16 Mar 2022, 15:25:58
Weinig gezondheidsklachten door eikenprocessierups in 2020 en 2021 De gezondheidsproblemen die de eikenprocessierups veroorzaakt, hebben een flinke maatschappelijke impact In de zomer van 2020 en 2021 waren er beduid... Anders Sun, 06 Mar 2022, 07:46:58
Vaker bij slapeloosheid antipsychoticum quetiapine voorgeschreven Dit wordt in de richtlijnen voor huisartsen afgeraden vanwege bijwerkingen en te weinig bewijs van effectiviteit Quetiapine is een geneesmiddel voor ... Anders Sat, 04 Dec 2021, 08:36:57
Psychische en lichamelijke gezondheid bij gedetineerden zowel voor als na detentie slecht Oververtegenwoordiging van mensen met slechte gezondheid in penitentiaire inrichtingen Veel gedetineerden ervaren complexe gezondheidsproblemen; gemi... Anders Tue, 20 Jul 2021, 20:04:51