Ongeveer de helft van de gebruikte inhalatoren in Nederland zijn dosisaerosolen

De CO2-uitstoot van geneesmiddelen staat in de top drie van grootste vervuilers in de zorg. Een aanzienlijk deel van deze uitstoot is toe te schrijven aan dosisaerosolen. Dit zijn inhalatoren die worden gebruikt bij de behandeling van astma en COPD. Het Nivel start een onderzoek naar de bereidheid van patiënten en zorgverleners om de impact op het milieu mee te laten wegen in de behandelbeslissing. Zijn zij bereid een ander medicijn te gebruiken als deze beter is voor het milieu? Als u zorgverlener of astma- of COPD-patiënt bent, dan kun u meedoen aan het onderzoek.

Ongeveer de helft van de gebruikte inhalatoren in Nederland zijn dosisaerosolen, blijkt uit eerder onderzoek. Naar schatting kan zo’n zeventig procent hiervan vervangen worden voor een milieuvriendelijker type inhalator. Onder zorgverleners en burgers is er motivatie om te verduurzamen, maar er is behoefte aan kennis en handvatten. Dit onderzoek is een eerste belangrijke stap hierin..

Hoe kijken patiënten en zorgverleners aan tegen het meewegen van milieu-impact in de behandelbeslissing?
We onderzoeken of er verschillen zijn tussen huisartsenpraktijken in het voorschrijven van dosisaerosolen en welke factoren hierbij een rol spelen. Ook vergelijken we dit met de adviezen in richtlijnen aan huisartsen. Hierdoor krijgen we een beter beeld van de patiënten voor wie milieuvriendelijkere typen inhalator mogelijk zijn. Tijdens groepsgesprekken met astma- en COPD-patiënten enzorgverleners hebben we het vervolgens overhun motivatie voor een duurzamere behandeling. We bespreken hoe zij tegen de schonere alternatieve inhalatoren aankijken en wat er nodig is om over te gaan tot een behandeling die beter is voor het milieu.

Oproep aan patiënten en zorgverleners
Wilt u meedoen aan ons onderzoek? Wij zoeken nog deelnemers. Gebruikt u een inhalator voor astma of COPD, of bent u huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, apotheker of apothekersassistente? Deel uw mening over het belang van duurzaamheid bij het maken van behandelbeslissingen. Lees hier hoe u meedoet.

Over het onderzoek
In dit onderzoek maken we gebruik van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarnaast organiseren we focusgroepen om de motivatie van patiënten en zorgverleners in kaart te brengen. Met dit onderzoek geeft het Nivel invulling aan de maatschappelijke uitdaging “Duurzame gezondheidszorg”. Het Nivel beoogt met zijn onderzoek een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van ons gezondheidszorgsysteem.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Inhalatiemedicatie kan milieuvriendelijker, Nivel onderzoekt de motivatie bij patiënten en zorgverleners
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 17 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!