Bij gebruik van dosisaerosolen komen broeikasgassen vrij die een aanzienlijke milieu-impact hebben

Bijna de helft van de inhalatiemedicatie die huisartsen voorschrijven betreft een dosisaerosol, een spuitbus met drijfgas waar het medicijn in zit. Voor een deel van de patiënten is er een alternatief beschikbaar dat minder broeikasgassen uitstoot dan een dosisaerosol. Bij het kiezen van een behandeling lijken zowel mensen met astma en/of COPD zelf als betrokken zorgverleners open te staan voor het meenemen van milieu-impact in hun overwegingen. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het Nivel.

Er zijn verschillende typen inhalatoren die kunnen worden gebruikt voor het toedienen van geneesmiddelen voor luchtwegaandoeningen als astma en COPD. Bij gebruik van dosisaerosolen komen broeikasgassen vrij die een aanzienlijke milieu-impact hebben.

De uitstoot van broeikasgassen door inhalatiemedicatie kan worden verkleind
Het voorschrijven van inhalatoren, die er in verschillende soorten en maten zijn, verschilt tussen patiënten en tussen huisartsenpraktijken. Kinderen, ouderen, vrouwen en mensen met meer comorbiditeiten en comedicatie krijgen relatief vaker een dosisaerosol voorgeschreven dan volwassenen van middelbare leeftijd, mannen en mensen met minder comorbiditeiten en comedicaties. In totaal is bijna de helft van de inhalatiemedicatie die wordt voorgeschreven een dosisaerosol. Ook zijn er enkele verschillen tussen huisartsen in de mate waarin zij dosisaerosolen voorschrijven. Het aandeel dosisaerosolen kan waarschijnlijk omlaag, aangezien voor een deel van de patiënten een alternatief beschikbaar is.

Patiënten en zorgverleners staan open voor het meenemen van milieu-impact bij behandelkeuzes
Zowel de patiënten als zorgverleners die deelnamen aan het onderzoek staan open voor het meenemen van duurzaamheidsaspecten bij hun overweging van behandelkeuzes, mits de effectiviteit van de behandeling voor de patiënt gewaarborgd blijft. Om een gedegen keuze te kunnen maken moet er volgens hen wel voldoende kennis en informatie beschikbaar zijn over de milieu-impact van het geneesmiddel. Zo is er behoefte aan kennis over de impact in de gehele keten en ook wil men weten hoe de milieu-impact zich verhoudt tot die bij andere sectoren. Punt van aandacht hierbij is ervoor te zorgen dat deze informatie op een juiste manier bij patiënten en zorgverleners terechtkomt.

Over het onderzoek
We hebben gebruikgemaakt van zorggegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hierbij werd het type toedieningsvorm van inhalatiemedicatie van 113.937 patiënten uit 346 huisartsenpraktijken geanalyseerd. Daarnaast deden vier mensen met astma en/of COPD mee aan een focusgroep en werden vier anderen met astma en/of COPD afzonderlijk geïnterviewd om de motivatie voor een duurzamere behandeling in kaart te brengen. Ook werd met zes betrokken zorgverleners een focusgroep georganiseerd. Met dit onderzoek geeft het Nivel invulling aan de maatschappelijke uitdaging Duurzame gezondheidszorg. Het Nivel beoogt met zijn onderzoek een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van ons gezondheidszorgsysteem.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Inhalatiemedicatie kan milieuvriendelijker
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 24 dec 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!