(advertentie)

Triagisten handelden meer zorgvragen telefonisch af tijdens de coronapandemie

In 2020 veranderde de ernst van de gezondheidsproblemen op de huisartsenpost. Er waren meer klachten waar een lage urgentie aan werd gegeven dan in de jaren ervoor. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat dit het gevolg is van de coronapandemie: er belden vaker mensen met vragen om advies omtrent corona die door de triagist zelf beantwoord konden worden.

In het onderzoek is ook gekeken of wijzigingen in de triageprotocollen effect hebben op veranderingen in de urgentietoekenning voor oogklachten en zwangerschap. Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Aangezien er bij de ene klacht, zwangerschapsklachten, na wijzigen van het protocol wel veranderingen in urgentietoekenning voorkwamen bij de andere - oogklachten - niet.

Toekenning urgentie aan klachten door triagist op de huisartsenpost
Patiënten kunnen voor huisartsenzorg in de avond, nacht en het weekend terecht bij de huisartsenpost. Voorafgaand aan een contact met de huisartsenpost bellen patiënten met een triagist, die beoordeelt de ernst van de klacht en eventuele vervolgacties, volgens de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Vanuit de triage wordt aan de gezondheidsklacht(en) een urgentiecategorie toegekend – van U0 ‘uitval vitale functies’ tot en met U5 ‘geen kans op schade’– en een vervolgactie, zoals een consult op de huisartsenpost, een telefonisch consult of een visite door een huisarts. Wanneer een triagist op basis van de (ernst van de) klachten van een patiënt een andere inschatting van de urgentie maakt dan vanuit de NTS wordt geadviseerd, dan kan de triagist hiervan afwijken. De mate waarin dat gebeurt geeft aan of triagecriteria goed aansluiten bij de zorgvraag van de patiënt. Het is ook een indicator voor de praktische bruikbaarheid van de NTS.

Triagisten handelen meer zorgvragen telefonisch af tijdens de coronapandemie
Tijdens het begin van de coronapandemie werd in 2020 vaker een minder urgente categorie toegekend (U4 of U5) aan een gezondheidsprobleem dan daarvoor, met name bij gezondheidsproblemen van patiënten tot 18 jaar werd de urgentie vaak lager ingeschat. Tijdens de pandemie kwamen er veel niet-urgente zorgvragen over COVID-19 bij de triagist. Vaak betrof het een zelfzorgadvies en kon de triagist deze vragen telefonisch afhandelen, waardoor de triagist naar eigen inzicht de urgentiecategorie aanpaste omdat vanuit de NTS een te hoge urgentie werd geadviseerd. Het beleid hieromtrent verschilde overigens wel tussen huisartsenposten.

Meer weten over het effect van de wijzigingen in de triageprotocollen op de toekenning van urgenties bij oogklachten en zwangerschap? Lees het hele rapport!


 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meer-niet-urgente-zorgvragen-op-de-huisartsenpost-tijdens-de-coronapandemie
Originele titel: Meer niet-urgente zorgvragen op de huisartsenpost tijdens de coronapandemie
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-09-15

Relevante artikelen ...

Hitteplan vanaf 10 augustus in werking Hoewel veel mensen genieten van warm weer, kan het voor anderen vervelend of zelfs gevaarlijk zijn Na overleg met het KNMIKoninklijk Meteorologisch I... Anders Tue, 09 Aug 2022, 12:17:47
Meer korte consulten huisartsenzorg en minder visites In 2022 nog steeds minder visites, vooral voor chronische aandoeningen De zorg die huisartsen geven is sinds de coronapandemie langdurig veranderd. Z... Anders Tue, 02 Aug 2022, 10:24:06
Actieweek huisartsenzorg van start gegaan Het wordt een week vol huisartsengeluid, met als sluitstuk de landelijke manifestatie op het Malieveld Vandaag gaat de actieweek huisartsenzorg van s... Anders Mon, 27 Jun 2022, 06:51:01
Weinig gebruik gemaakt van medische noodzaak op een recept 'Medische noodzaak' op een recept betekent dat een arts het op medische gronden noodzakelijk vindt om een bepaald merk van een middel voor te schrijve... Anders Mon, 23 May 2022, 15:41:44
Toename waterpokken in Nederland Deze toename van waterpokken bij kinderen is een mogelijk inhaaleffect na de coronajaren Sinds begin 2022 is er sprake van een toename van waterpokke... Anders Fri, 13 May 2022, 10:57:23
Minder mensen gingen in 2020 naar de fysiotherapeut In 2020 wachtten patiënten langer voordat ze met hun klacht naar de fysiotherapeut gingen In 2020 gingen minder patiënten naar de fysiotherapeut. Tij... Anders Mon, 28 Mar 2022, 19:33:15

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com