De besmettingscijfers laten zien dat de najaarsgolf echt begonnen is

Het aantal besmettingen met het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 neemt verder toe. In de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten, in de verpleeghuizen en in de ziekenhuizen melden zich steeds meer mensen met een coronabesmetting. Om Nederland open en de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, is het nu extra belangrijk om te testen bij klachten en om de herhaalprik te halen.

De stijging van het aantal coronabesmettingen is in alle cijfers terug te zien. De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)meldt de afgelopen week een stijging van 55% in het aantal positieve testen en het aandeel mensen met COVID-achtige klachten in Infectieradar steeg afgelopen week van 4,6% naar 6,0%. Ook in het rioolwater werden meer virusdeeltjes gezien. 

Bij de bewoners van verpleeghuizen werd een stijging van 47% gemeld. De grootste stijging was afgelopen week te zien in de ziekenhuizen. Het aantal nieuwe opnames met corona op de verpleegafdeling steeg met 68%. Het merendeel van de opgenomen patiënten is ouder dan 60 jaar. Het aantal nieuwe opnames met corona op de IC (intensive care)-afdeling is nog steeds laag, maar vergeleken met de week daarvoor is dit aantal wel ruim verdubbeld (+138%)

Herhaalprik
De besmettingscijfers laten zien dat de najaarsgolf echt begonnen is. Deze coronagolf werd al verwacht en was aanleiding om de herhaalprik met het vernieuwde vaccin te adviseren. Alle 70-plussers hebben al een uitnodiging ontvangen en deze week zal het RIVM de uitnodigingen versturen naar de 60-plussers. Ook mensen onder de 60 jaar die jaarlijks uitgenodigd worden voor de  griepprik kunnen vanaf deze week een uitnodiging voor de herhaalprik tegen corona verwachten. Met de herhaalprik blijf je beter beschermd tegen het coronavirus en voorkom je ernstige ziekte.

Testen bij klachten, thuisblijven bij een positieve test en vaccineren
Om Nederland zoveel mogelijk open te houden en de zorg voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te houden, zijn de volgende adviezen het belangrijkste: testen bij klachten, blijf thuis bij een positieve (zelf)test en laat je vaccineren.