(advertentie)

Van de 1,56 miljoen mensen aan wie vorig jaar een astma-COPD-geneesmiddel is verstrekt, kreeg meer dan de helft (875.000) de kortwerkende luchtwegverwijder salbutamol

Openbare apotheken verstrekten in 2018 aan 1,56 miljoen mensen inhalatiemedicatie voor astma en COPD. Dat zijn er vrijwel evenveel als in 2017. De daarmee gepaard gaande kosten zijn vorig jaar echter met € 25 miljoen afgenomen. De kostendaling komt vrijwel volledig voor rekening van tiotropium en de combinatie van salmeterol met fluticason. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Voor tiotropium declareerden apo¬theken in 2018 € 10 miljoen minder aan geneesmiddelkosten dan in 2017. De totale kosten kwamen uit op € 63 miljoen. Daarbij zijn de kosten voor de farmaceutische zorg van de apotheek niet inbegrepen. De kostendaling komt neer op ongeveer 13,5%. Ongeveer de helft daarvan komt door de daling van het aantal verstrekkingen met 7%. De andere helft kan onder meer worden verklaard doordat in deze dalende markt de afzet van Tiotrus – een goedkope, relatief jonge variant van tiotropium – toeneemt.

Voor de combinatie salmeterol met fluticason declareerden de apotheken zelfs € 15 miljoen minder dan in 2017. Verhoudingsgewijs is deze daling – met een kwart – nog groter. Ook voor deze combinatie neemt het gebruik af. Ten opzichte van 2017 waren er vorig jaar 9% minder verstrekkingen. Daarnaast droeg ook de forse prijsverlaging – meer dan 50% – van een generieke variant, bij aan de kostendaling. De totale kosten voor deze combinatie van de langwerkende luchtwegverwijder salmeterol en de ontstekingsremmende corticosteroïd fluticason kwamen vorig jaar uit op € 40 miljoen. Doordat de geneesmiddelkosten van een soortgelijke combinatie bestaande uit luchtwegverwijder formoterol en corticosteroïd beclometason uitkwamen op € 45 miljoen, vallen de kosten voor deze combinatie voor het eerst hoger uit dan voor salmeterol met fluticason.

Gebruikers
Van de 1,56 miljoen mensen aan wie vorig jaar een astma-COPD-geneesmiddel is verstrekt, kreeg meer dan de helft (875.000) de kortwerkende luchtwegverwijder salbutamol. Dit middel wordt al dan niet in combinatie met andere astma-COPD-middelen gebruikt. 
Salmeterol met fluticason kent, ondanks een daling van 9,4%, nog altijd het op één na grootste aantal gebruikers (235.000). Het wordt gevolgd door het eerder genoemde tiotropium, een langwerkende luchtwegverwijder van het parasympathicolyticum-type met 210.000 gebruikers. De combinatie formoterol met beclometason heeft 185.000 gebruikers.

Nieuwe middelen
De meest gebruikte astma-COPD-middelen lieten in 2018 een terugloop in het aantal gebruikers zien. Daartegenover staat een toegenomen gebruik van een aantal relatief nieuwe combinatiepreparaten, zoals olodaterol met tiotropium (Spiolto Respimat) en vilanterol met fluticason (Relvar Ellipta). Van deze beide combinaties nam het aantal gebruikers met bijna een kwart toe tot 30.000, respectievelijk 20.000.

Daarnaast zijn er in 2017 twee nieuwe combinatiepreparaten beschikbaar gekomen: Trelegy Ellipta en Trimbow, die ieder bestaan uit drie componenten en die in 2018 samen goed waren voor ruim 12.000 gebruikers. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : John Henstra
Bron bij dit artikel: : SFK
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2019/opnieuw-20ac-25-miljoen-minder-aan-astma-copd-medicatie
Originele titel: Opnieuw € 25 miljoen minder aan astma-COPD-medicatie
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2019-02-22

Relevante artikelen ...

Paracetamol na pakketmaatregel veelal zelf betaald Per 1 januari jongstleden schrapte de minister de 1000 mg variant van paracetamol uit het basispakket Van paracetamol is een variant met een sterkte ... Chronisch zieken Thu, 16 May 2019, 19:01:39
Mensen met longziekte maken niet altijd de juiste keuze Mensen met ernstige longklachten willen graag gerichtere informatie en ondersteuning Mensen met een longziekte vinden het belangrijk om de regie over... Chronisch zieken Mon, 29 Apr 2019, 14:13:37
Minder antidiabetica gebruikers Het aantal gebruikers van de nieuwe generatie diabetes type 2-middelen blijft wel toenemen Openbare apotheken verstrekten in 2018 aan 835.000 mensen ... Chronisch zieken Mon, 18 Mar 2019, 15:15:55
Gebruik omeprazol gedaald Het aantal gebruikers van omeprazol is voor het eerst afgenomen Apotheken verstrekten in 2018 aan 1,2 miljoen mensen een laxeermiddel bestaande uit... Chronisch zieken Sat, 26 Jan 2019, 14:14:42
Juiste zorg op juiste plek voor COPD-patiënten In 2013 kreeg de LAN een eerste bijdrage van het Innovatiefonds voor dit project  om in zes pilotregio's een nieuw zorgpad voor COPD-patiënten te... Chronisch zieken Thu, 17 Jan 2019, 13:45:23
Woensdag 30 januari Live tv-show ADEMNOOT In de uitzending gaan topwetenschappers in op de allerlaatste ontwikkelingen in longonderzoek In de live tv-show ADEMNOOT laten presentator Jan Smit ... Chronisch zieken Tue, 08 Jan 2019, 13:42:48

(advertentie)