Voor de behandeling van astma en COPD schrijven artsen inhalatiemedicatie voor

Openbaar apothekers verstrekten in 2022 2,3% meer standaarddagdoseringen van via dosisaerosolen toe te dienen inhalatiemedicatie dan in 2021. Een nadeel van de aerosol is dat deze een schadelijker effect heeft op het milieu dan droogpoederinhalatoren. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Voor de behandeling van astma en COPD schrijven artsen inhalatiemedicatie voor. De twee meest voorkomende inhalatortypen voor deze geneesmiddelen zijn de dosisaerosol en de droogpoederinhalator. De keuze voor het type inhalator hangt onder meer af van de beschikbaarheid van het middel per inhalatortype en de mate waarin de patiënt de correcte, per inhalatortype verschillende, inhalatietechniek kan toepassen.

Een nadeel van de dosisaerosol is dat het gebruik hiervan gepaard gaat met de uitstoot van zeer sterke broeikasgassen. In de afweging tussen de twee inhalatortypen geeft de NHG-richtlijn sinds december 2022 aan dat een aerosolinhalatie 25 keer meer belastend is voor het milieu dan een droogpoederinhalatie door de aanwezigheid van drijfgassen.

Toedieningsvorm
Het totale aantal verstrekte standaarddagdoseringen (DDD’s) van inhalatiemedicatie is van 299 miljoen in 2021 afgenomen tot 297 miljoen in 2022. Het aantal DDD’s van geneesmiddelen in dosisaerosolvorm is van 172 miljoen in 2021 met 2,3% gestegen naar 76 miljoen in 2022. Voor de droogpoederinhalatoren betrof het aantal DDD’s in 2021 127 miljoen en daalde naar 121 miljoen in 2022 (-4,7%).

Over het geheel genomen is sinds 2012 een stijgende trend te zien in het aantal DDD’s via dosisaerosolen en een dalende trend bij droogpoederinhalatoren. Deze trend is niet het gevolg van een grotere stijging in DDD’s via aerosolen in de leeftijdsgroepen waarbij de aerosol de standaard is (onder de 6 en boven de 70 jaar) dan in de andere leeftijdsgroepen.

Gebruikers
In 2022 lag het aantal gebruikers van inhalatiemedicatie door droogpoederinhalatoren en dosisaerosolen op 1,5 miljoen (+5,8% ten opzichte van 2021). Hiervan gebruikten 552.000 (37%) enkel de droogpoederinhalator en 758.000 (51%) enkel een dosisaerosol. Het aantal patiënten dat inhalatiemedicatie ontving en daarbij een dosisaerosol en een droogpoederinhalator kreeg, was 183.000 in 2022 (12%).

Bron: SFK


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : SFK
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: 2,3% toename aantal aerosoldoseringen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 04 sept 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!