Voor de behandeling van astma en COPD schrijven artsen inhalatiemedicatie voor

Openbaar apothekers verstrekten in 2022 2,3% meer standaarddagdoseringen van via dosisaerosolen toe te dienen inhalatiemedicatie dan in 2021. Een nadeel van de aerosol is dat deze een schadelijker effect heeft op het milieu dan droogpoederinhalatoren. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Voor de behandeling van astma en COPD schrijven artsen inhalatiemedicatie voor. De twee meest voorkomende inhalatortypen voor deze geneesmiddelen zijn de dosisaerosol en de droogpoederinhalator. De keuze voor het type inhalator hangt onder meer af van de beschikbaarheid van het middel per inhalatortype en de mate waarin de patiënt de correcte, per inhalatortype verschillende, inhalatietechniek kan toepassen.

Een nadeel van de dosisaerosol is dat het gebruik hiervan gepaard gaat met de uitstoot van zeer sterke broeikasgassen. In de afweging tussen de twee inhalatortypen geeft de NHG-richtlijn sinds december 2022 aan dat een aerosolinhalatie 25 keer meer belastend is voor het milieu dan een droogpoederinhalatie door de aanwezigheid van drijfgassen.

Toedieningsvorm
Het totale aantal verstrekte standaarddagdoseringen (DDD’s) van inhalatiemedicatie is van 299 miljoen in 2021 afgenomen tot 297 miljoen in 2022. Het aantal DDD’s van geneesmiddelen in dosisaerosolvorm is van 172 miljoen in 2021 met 2,3% gestegen naar 76 miljoen in 2022. Voor de droogpoederinhalatoren betrof het aantal DDD’s in 2021 127 miljoen en daalde naar 121 miljoen in 2022 (-4,7%).

Over het geheel genomen is sinds 2012 een stijgende trend te zien in het aantal DDD’s via dosisaerosolen en een dalende trend bij droogpoederinhalatoren. Deze trend is niet het gevolg van een grotere stijging in DDD’s via aerosolen in de leeftijdsgroepen waarbij de aerosol de standaard is (onder de 6 en boven de 70 jaar) dan in de andere leeftijdsgroepen.

Gebruikers
In 2022 lag het aantal gebruikers van inhalatiemedicatie door droogpoederinhalatoren en dosisaerosolen op 1,5 miljoen (+5,8% ten opzichte van 2021). Hiervan gebruikten 552.000 (37%) enkel de droogpoederinhalator en 758.000 (51%) enkel een dosisaerosol. Het aantal patiënten dat inhalatiemedicatie ontving en daarbij een dosisaerosol en een droogpoederinhalator kreeg, was 183.000 in 2022 (12%).

Bron: SFK