Bij het Guillain-Barré syndroom (GBS) valt het eigen immuunsysteem zenuwen buiten het centraal zenuwstelsel aan en beschadigt deze

Bijwerkingencentrum Lareb ontving 72 meldingen van het Guillain-Barré syndroom (GBS) na coronavaccinatie tot 12 oktober 2022. GBS is een bekende zeldzame bijwerking van de coronavaccins van AstraZeneca en Janssen. Op basis van de meldingen kan geen conclusie worden getrokken over een mogelijke relatie tussen GBS en het Pfizer/BioNTech en Moderna vaccin.

Bij het Guillain-Barré syndroom (GBS) valt het eigen immuunsysteem zenuwen buiten het centraal zenuwstelsel aan en beschadigt deze. De aangedane zenuwen zijn vooral gevoelszenuwen en zenuwen die spieren aansturen. De klachten die optreden zijn daarom meestal spierzwakte en gevoelsstoornissen zoals tintelingen in de benen en armen.

Meldingen Lareb
Bij het grootste deel van de meldingen ontstonden de klachten binnen 6 weken na vaccinatie. Van de melders ontvingen 30 het Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty), 8  het Moderna vaccin (Spikevax), 18 het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria) en 16 het Janssen vaccin (Jcovden). Het Pfizer/BioNTech vaccin is in Nederland het meest gebruikte coronavaccin. Dat de aandoening is opgetreden na vaccinatie, hoeft niet altijd te betekenen dat het vaccin de oorzaak was.

Het aantal meldingen is vergeleken met hoe vaak GBS normaal gesproken zonder coronavaccinatie voorkomt in Nederland. Bij het AstraZeneca en Janssen vaccin was het aantal meldingen hoger dan verwacht. Voor het Pfizer/BioNTech en Moderna vaccin was het aantal meldingen vergelijkbaar met hoe vaak GBS zonder coronavaccinatie voorkomt.

Lees hier het overzicht van alle meldingen het Guillain-Barré syndroom na coronavaccinatie (in het Engels).

Het is onbekend hoe GBS ontstaat na vaccinatie
Mogelijk heeft het te maken met een auto-immuunrespons op het antigeen in een vaccin. Andere mogelijke risicofactoren voor GBS zijn infecties of auto-immuun aandoeningen.

Lees hier meer over GBS na vaccinatie.

Bron: Lareb