(advertentie)

Weinig klachten over de mondzorg gemeld in 2017

In 2017 ontving de Geschilleninstantie Mondzorg 31 verzoeken tot beslechting van een geschil. In alle gevallen betrof het de zorg geleverd door een tandarts. Inmiddels hebben 5 zittingen plaatsgevonden, waarin 21 geschillen werden beoordeeld.  Tien geschillen staan op de rol voor behandeling in het eerste kwartaal van 2018. Alhoewel bij veel voorgelegde geschillen bejegening onderdeel uitmaakte van de klacht, was vermeend onjuist tandheelkundig handelen in alle gevallen de reden waarom patiënten zich tot de geschilleninstantie richtten. Slechts in 4 gevallen maakte onplezierige bejegening onderdeel uit van de klacht. In alle 21 zaken werd een schadevergoeding geëist.

Met inwerkingtreding van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2017 de klachtenregeling voor zorginstellingen, waaronder tandartspraktijken, ingrijpend gewijzigd. Was het onder de oude wetgeving verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie, vanaf 1 januari 2017 moet iedere zorgaanbieder – en daarmee ook iedere zelfstandig werkende tandarts, mondhygiëniste en tandprotheticus – beschikken over een klachtenfunctionaris én aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Sectorbreed

Speciaal voor de mondzorg hebben de ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT (tandprothetici) samen met de Consumentenbond de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg opgericht. Aan de geschilleninstantie voorgelegde conflicten worden beoordeeld door een commissie bestaande uit een voorzitter, een lid namens de Consumentenbond en drie beroepsgenoten die gezamenlijk één stem hebben.

De geschilleninstantie heeft de bevoegdheid om een schadevergoeding tot maximaal € 25.000,- toe te kennen. Anders dan de oude klachtencommissie doet een geschilleninstantie een uitspraak waaraan beide partijen juridisch zijn gebonden. Vanwege zijn laagdrempeligheid is de geschilleninstantie hierdoor een aantrekkelijk alternatief voor de gewone, civiele rechter. Hoger beroep bij de geschilleninstantie is niet mogelijk. Wel kan een uitspraak ter toetsing voorgelegd worden aan de civiele rechter.

Uitspraken

Van de 21 geschillen die zijn beoordeeld achtte de Geschilleninstantie Mondzorg in 17 zaken de aan haar voorgelegde klacht ongegrond. In 4 geschillen werd de klager in het gelijk gesteld. Drie klagers kregen een schadevergoeding toegewezen, waarvan éénmaal conform de eis. Tweemaal werd de tandarts veroordeeld tot het vergoeden van het door de klager betaalde griffiegeld. De voorlopige conclusie is dat de Geschillencommissie Mondzorg in een duidelijke behoefte van de patiënt voorziet.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Stichting Geschilleninstantie Mondzorg
Wat is de URL bij deze bron?: http://www.geschilleninstantiemondzorg.nl/
Originele titel: Weinig klachten in de mondzorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2018-01-24

Relevante artikelen ...

Luisterend oor voor transgendergemeenschap In het ingewikkelde genderzorglandschap is het behoorlijk lastig je weg te vinden “Hoe kom ik erachter of ik transgender ben?”, “Wat is een goede zor... Anders Thu, 10 Feb 2022, 16:37:43
Terug de maatschappij in met een goed gebit Langdurige verslaving aan harddrugs als cocaïne en heroïne zorgt voor grote gebitsproblemen Dankzij een samenwerking tussen de Gemeente Groningen, he... Anders Wed, 20 Oct 2021, 10:37:09
Patiënten slaan mondzorg even over Zo'n tien procent stellen mondzorg even uit De coronapandemie is voor een klein deel van de patiënten aanleiding om onderhoud van het gebit even op e... Anders Wed, 13 Jan 2021, 20:50:15
Mondgezondheid als goed ervaren Over het algemeen heerst er tevredenheid over mondgezondheid In 2019 gaf 72 procent van de volwassenen aan hun mondgezondheid als goed te ervaren.Men... Anders Wed, 04 Mar 2020, 11:59:57
Klachtafhandeling bij zorgaanbieder werkt over het algemeen goed Er is wel wat onduidelijkheid over binnen welke termijn klachten moeten worden opgelost Met een goed gesprek kunnen veel klachten en uitingen van o... Anders Mon, 19 Aug 2019, 14:02:16
Niet te lang nadenken over orgaandonatie Houding en gedrag van zorgverleners zijn belangrijk in het gesprek met nabestaanden Mensen van wie een naaste net is overleden vinden het vaak zwaar ... Anders Mon, 29 Apr 2019, 10:40:49