Dit heeft gevolgen voor de ruim 500 verpleegkundig specialisten werkzaam in de branche

Per 1 januari 2021 worden de huidige verpleegkundig specialismen: acute zorg, chronische zorg, intensieve zorg en preventieve zorg vervangen door een nieuw verpleegkundig specialisme Algemene Gezondheidzorg (AGZ). Dit heeft gevolgen voor de ruim 500 verpleegkundig specialisten werkzaam in de branche.

Van meerdere naar één specialisme
Voor de omzetting van de specialismen acute en intensieve zorg naar verpleegkundig specialist AGZ verandert er niets. Het zijn de specialismen chronische zorg en preventieve zorg, waarvan er veel werkzaam zijn in de ouderenzorg, maar ook de jeugdgezondheidszorg, en waaraan aanvullende eisen worden gesteld. Voordat zij zich kunnen registreren in het nieuwe AGZ-specialisme moet eerst een aanvullend scholingsprogramma worden gevolgd.

Werkgever vergoedt de noodzakelijke aanvullende scholing
De verpleegkundig specialisten chronische zorg en preventieve zorg dienen in de gelegenheid te worden gesteld om aanvullende scholing te volgen, omdat zij ook nieuwe bevoegdheden krijgen. Met het aanvullend scholingsprogramma, dat is ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht, blijven ze inzetbaar. De scholing is beperkt in omvang en kosten en levert accreditatiepunten op voor herregistratie, maar is wel belangrijk ook voor hun het behouden van hun registratie. Na 1 januari 2023 komen namelijk de specialismen chronische en preventieve zorg in het BIG-register te vervallen. Deze groep verpleegkundig specialisten hebben twee jaar de tijd om de scholing te volgen. Het aanvullend scholingsprogramma is al bekend en te volgen. Op deze site staat de informatie over de cursusinhoud, data en kosten en kunnen VS-en zich al inschrijven.

Omzetting in het BIG register
Alle verpleegkundig specialisten die nu geregistreerd staan in de specialismen acute zorg of intensieve zorg bij somatische aandoeningen, worden op 1 januari bij de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) en in het BIG-register omgezet naar het nieuwe specialisme AGZ. Deze procedure vindt automatisch plaats in het BIG-register.

Voor de verpleegkundig specialisten in de specialismen chronische zorg en preventieve zorg bij somatische aandoeningen geldt dat zij eerst het aanvullend scholingsprogramma moeten volgen voordat het specialisme kan worden omgezet naar het nieuwe specialisme AGZ. Na afronding van het scholingsprogramma wordt het nieuwe specialisme AGZ geregistreerd bij de RSV en vervolgens ook aangetekend in het BIG-register .

Op de website van V&VN vindt u meer informatie over de omzetting en achtergrond

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/nieuws/omzetting-specialismen-verpleegkundigen
Originele titel: Omzetting specialismen verpleegkundigen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-01-05

Relevante artikelen ...

Werk maken van het SER-advies over de arbeidsmarkt in de zorg Steun voor SER advies over arbeidsmarkt zorg ‘De opdracht is duidelijk’, stelt Conny Helder, bestuurslid van ActiZ branchevereniging van zorgorganisa... Arbeid & CAO Mon, 17 May 2021, 18:17:58
#Dikkedankjewel voor alle medewerkers in de zorg Via www.dikkedankjewel.nl kan iedereen een gepersonaliseerde video maken voor iemand die in de zorg werkt Met een #dikkedankjewel willen ActiZ, VGN... Arbeid & CAO Tue, 12 May 2020, 11:06:13
Risico's zorgmedewerkers in verpleeghuizen worden te groot Traag verloop distributie beschermingsmiddelen  De zorg voor met corona besmette ouderen, zowel in verpleeghuizen als thuis, dreigt vast te lope... Arbeid & CAO Wed, 08 Apr 2020, 09:22:04
Leden ActiZ stemmen in met CAO-VVT Leden van ActiZ stemden tijdens een extra ALV in met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao-VVT Een ruime meerderheid van de leden van Acti... Arbeid & CAO Thu, 24 Oct 2019, 17:47:32
Lopende cao VVT blijft nog van kracht Vakbonden en werkgevers hebben de afgelopen periode intensief gesproken over een nieuwe cao De huidige cao VVT blijft voorlopig nog van kracht. Vak... Arbeid & CAO Tue, 09 Jul 2019, 09:46:01
Artsen ervaren louter negatieve gevolgen van een tuchtzaak Tijdens hun tuchtzaak voelen artsen zich vaak aangevallen, gecriminaliseerd, machteloos en boos Artsen voelen zich tijdens een tuchtzaak vaak aangeva... Arbeid & CAO Tue, 26 Mar 2019, 13:26:08