De cao kent een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024

De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben op 20 december met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de ruim 100.000 werknemers in de geestelijke gezondheidszorg.

Naast verhoging van de salarissen en toeslagen, dat kan oplopen tot 9%, zijn er afspraken gemaakt over een balansbudget van 500 euro voor alle leeftijdsgroepen en de mogelijkheid om vier jaar voor de AOW-leeftijd minder te gaan werken.

‘We hebben hiermee een evenwichtig akkoord afgesproken dat bijdraagt om de GGZ aantrekkelijk te houden en te maken voor zorgprofessionals’ zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Dat is in tijden van personeelskrapte zeer belangrijk. Voor iedereen geldt een bodem van € 60 per maand en dat is een mooie stap voor koopkrachtbehoud.’  

Beloning
Afhankelijk van de functie en of iemand onregelmatige diensten draait, krijgen werknemers in een periode van 3 jaar tijd 7 tot 9 % verhoging. Dit is opgebouwd uit een structurele loonsverhoging van 2% per jaar. Daarnaast verdwijnt de onderste periodiek uit de schalen voor de middengroepen (FWG 35-65) en komt er aan het einde een periodiek bij. Dit komt omgerekend neer op 2% extra loon voor deze groepen. Ook wordt de onregelmatigheidstoeslag verbeterd.

Daarnaast ontvangen werknemers een thuiswerkvergoeding van 2 euro per gewerkte thuiswerkdag, een verhoging van de bereikbaarheidstoeslag en een halvering van eigen bijdrage voor woon-werkverkeer naar 14 euro netto.  

‘In dit akkoord hebben we voor iedereen afspraken kunnen maken die voor een verbetering zorgen’ zegt Robert Barendse, onderhandelaar van FBZ. ‘Dat is belangrijk, want de werkdruk in de GGZ is groot.’

Duurzame inzetbaarheid van werknemers
Wanneer een werknemer tijdens de bereikbaarheidsdienst in de nacht meer dan twee uur arbeid heeft verricht, heeft hij recht op ten minste acht uur onafgebroken rust, wat wordt doorbetaald als arbeidsuren. Bij een oproep voor een verschoven dienst of een extra dienst binnen 48 uur, krijgen werknemers naast het uurloon een vergoeding op basis van de regeling overwerk. Nu is dat binnen 24 uur.

‘Ook hebben we afgesproken dat alle werknemers een balansbudget ontvangen van 500 euro’ zegt Joost Veldt, die namens CNV Zorg & Welzijn onderhandelt. ‘Werknemers kunnen zelf kiezen of ze dit budget gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen of dat ze het bedrag laten uitbetalen.’ Parttimers ontvangen dit bedrag naar rato.

Generatieregeling
Ten slotte is voor oudere werknemers een generatieregeling afgesproken. Vier jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen zij minder uren gaan werken. Als er maatwerkafspraken worden gemaakt in het kader van duurzame inzetbaarheid, kan de regeling voor vervroegd uittreden (RVU) worden ingezet.

De cao kent een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. Het woord is nu aan de leden van de vakbonden. Zij kunnen hun stem uitbrengen op het behaalde onderhandelaarsakkoord.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: FNV Zorg & Welzijn / Danielle van Essen
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : FNV Zorg & Welzijn
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: 7 tot 9 procent loonsverhoging voor GGZ-medewerkers in 3 jaar tijd
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 21 dec 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!